آخرین خبرها

نگارش

جواب نگارش ششم صفحه 10 معرفت آفریدگار

نگارش ششم صفحه10 1-با توجه به متن درس،کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید.  آفریدگار: خلق-خالق-نعمت-مخلوق-خداوندگار-خدا-کردگار بهار: باد-مرغزار-ربیع-لاله زار-گل-برگ-بلبل-قمری-درختان 2-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید. اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق موجب روشنایی دل می گردد. باد بهاری از طرف مرغزار وزیدن گرفت. …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 11 معرفت آفریدگار

صفحه11 3-نوع جمله های زیر را مشخّص کنید. جمله نشانه ی نگارشی نوع جمله زیر درخت را نگاه کن . امری برای سربلندی میهن عزیزمان چه کارهایی باید انجام دهیم ؟ پرسشی امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد . خبری خدایا تو معرکه ای ! عاطفی

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 12 معرفت آفریدگار

صفحه12 1-با کلمات زیر،متنی مناسب در چند سطر بنویسید. بهار،سوسن،نرگس،لاله زار،بید،بلبل آغازی دوباره!حیاتی مجدد! بهار با همه ی زیبایی هایش بار دیگر از راه رسیده و عطر دل انگیز گل های سوسن و نرگس در اطراف کلبه پیچیده است. صدای بلبل نغمه خوان نوید روزهای خوشی را می دهد.سرخی لاله …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از یک یا دو بیت شـعر که در مورد فصل بهار سروده شده است،استفاده کنید.  طبیعت عطرآگین و خوش رنگ بهار،نغمه و آواز پرندگان،جوش و خروش چشمه ها و رودها،گرمای دل انگیز آفتاب همه و همه …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 14 معرفت آفریدگار

صفحه14 3-ضرب المثل«شکر نعمت،نعمتت افزون کند» را در یک بند توضیح دهید. خداوند بزرگ نعمت های مختلفی را به ما عطا کرده است.تندرستی،والدین،هوش،دوستان خوب و… از جمله بارزترین این نعمت ها هستند.یکی از راه هایی که منجر به افزایش کمّیت و کیفیت این نعمت ها می شود،شکرگزاری بابت آن ها …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 16 پنجره های شناخت

صفحه16 2-مانند نمونه،واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسـازید و در جدول بنویسید. اخلاق نیکو-اخلاق پسندیده-اخلاق نیک-آداب نیکو-آداب پسندیده-آداب نیک-آداب رفتار-شناخت خالق-شناخت آفرینش-شناخت خالق-رفتار پسندیده-رفتار نیک-فتار نیکو-خالق آفرینش-زیبایی های آفرینش 3-الف)در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخص کنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 18 پنجره های شناخت

صفحه18 1-به جای واژگان مشخص شده،واژه های دیگری قرار دهید و جمله ها را بازنویسی کنید. هیچ چیز نمی تواند اثر محبّت را از بین ببرد. هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد. بپرسیم و از هیچ چیز نهراسیم. بپرسیم و از هیچ چیز بیم نداشته باشیم. هر …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 19 و 20 پنجره های شناخت

صفحه19و20 3-ضرب المثل«از تو حرکت،از خدا برکت»را در یک بند توضیح دهید. در بزرگی و سخاوتمندی خالق بی همتا هیچ شکّ و تردیدی وجود ندارد. او که تمامی خالق نعمت های بزرگ و کوچک است، همواره در رحمت و بخشش را به سوی ما باز گذاشته است. این خود ما …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 25 هوشیاری

صفحه25 2-با توجه به متن درس،جمله هایی را که واژه های«قصد-آزرده خاطر-زهرآلود»در آنها به کار رفته است،بنویسید.  در زمان قدیم،پادشاهی بود که به شکار و گردش علاقه داشت و پیوسته به قصد شکار،اسب می تاخت و کمند در گردن حیوانات می انداخت. پادشاه از آن حرکت،آزرده خاطر گشت و جام …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 26 هوشیاری

صفحه26 1-داستان درس را در یک بند خلاصه کنید و نام جدیدی برای آن انتخاب کنید. موضوع: همراه وفادار در زمان های قدیم پادشاهی بود که علاقه بسیاری به شکار داشت. پادشاه یک باز شکاری قوی داشت که همواره او را با خود به شکار می برد.در یکی از روزها …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 28 هوشیاری

صفحه28 2-بعد از یک میهمانی،ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال صحبت بودند.گفت و گوی آنها را در دو بند بنویسید.  دیس برنج رو به بشقاب ها کرد و گفت:«آن پسر بچّه را دیدید؟ چرا آن مدلی غذا می خورد؟» بشقاب پسر:«آخ اسمش را …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 29 داستان من و شما

نگارش ششم صفحه29 1-در متن زیر، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید. باعث -عزّت -عظمت-تحوّل- صمیمیت- ا همّیت 2-برای هر یک از واژه های زیر،دو هم خانواده بنویسید.  علم: تعلیم،معلّم عزّت: عزیز-اعزاز 3-الف)جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید. خزنده +ان خزندگان پرنده +ان پرندگان …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 30 داستان من و شما

صفحه30 1-به عنوان یک ایرانی به نظرتان برای حفظ و پاسداری از زبان ملّی چه باید کرد؟ در یک بند بنویسید. برای رسیدن به این هدف بزرگ و مهم،لازم است که از ورود واژگان سایر زبان ها به زبان فارسی جلوگیری کنیم.اجازه ندهیم کلمات اصیل و پرمعنی زبان فارسی به …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 31 داستان من و شما

صفحه31 1-عبارت زیر را با جمله ای کوتاه تر،بیان کنید. الف)من هم مانند شما موجودی زنده هستم و زندگی من،فراز و فرودها و داستانی طولانی دارد. من هم موجودی زنده هستم و زندگی ام پر از پستی و بلندی است. ب)سحرگاهان خورشید از پشت افق،یعنی آنجا که دریا به آسمان …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 32 داستان من و شما

صفحه32 3-جدول زیر را کامل کنید. قبلا درباره ی زبان فارسی می دانستم….. که این زبان از قدمت و تاریخ بسیار پرباری برخوردار است و در طول این مدت مردان و زنان بزرگی عمر ، ثروت و حتی جان خود را صرف پاسداری از آن کرده اند و به اشکال …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 34 هفت خان رستم

صفحه34 2-با توجه به علامت ها و واژه های نوشته شده،جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و بنویسید . بزد تیر و بنداخت از بر سرش، فرو ریخت چون رود خون از برش رخش،می کوشد تا با کوفتن سمّ بر زمین، رستم را از وجود …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 35 هفت خان رستم

صفحه35 1-بیت زیر را به نثر ساده باز نویسی کنید. خروشید و جوشید و برکند خاک            ز سمّش زمین شد همه، چاک چاک (رخش) فریاد برآورد و با سمّش خاک را کند.از شدّت ضربات سمّش زمین ترک برداشت. 2-برای موفقیت در زندگی،به نظرتان چه خان …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 37 هفت خان رستم

صفحه37 3-برداشت خود را از ضرب المثل«نوش دارو بعد از مرگ سهراب»در یک بند بنویسید. طبیعتا همه می دانیم که ارزش یک عمل و یک کار تنها تا زمانی است که کار از کار نگذشته باشد و دیر نشده باشد.در حقیقت این مثل به این نکته اشاره دارد که هر …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 38 هفت خان رستم

صفحه38 ب)جاهای خالی را با«امّا،ولی،بنابراین،و» کامل کنید. چند وقت پیش داستانی درباره ی خیر و شر خواندم. اینکه سال ها پیش خیر و شر برای شنا کردن به دریا رفتند امّا شر زودتر از آب بیرون آمده و لباس های خیر را پوشید بنابراین خیر هم برای اینکه برهنه نماند،مجبور …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 40 هفت خان رستم

صفحه40 2-جمله های نوشته شده را در جورچین زیر شماره گذاری کنید و داستان آن را بخوانید. 1 نگهبان کاروانی شب به خواب رفت. 2 دزدان رسیدند و کاروان را غارت کردند. 3 بامداد صاحبان مال دیدندکه شتران و بار آنها ناپدید شده است. 4 به پاسبان پرخاش کردند که …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 43 ای وطن

صفحه43 2-جمله های زیر را با استفاده از واژه های درس،کامل کنید. ای وطن دوستت دارم؛ چون مانند سرودی صادقانه از اعماق وجودم شنیده می شوی. دوستت دارم؛زیرا مانند کوه در برابر غصّه ها استواری.قهرمان قصّه ها همچو خوش ترین یادها در دل ها،جاودانه خواهد بود.نم نم باران بهاری و …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 44 ای وطن

صفحه44 1-متن زیر را تا یک بند ادامه دهید. وطنم را دوست دارم زیرا خاک آبا و اجدادی ماست. وطنم را دوست دارم چون دربرارنده ی تاریخی غنی، از دلاوری ها و شجاعت های ملّتی غیّور و خستگی ناپذیر است.وطنم را دوست دارم چون مهد بزرگ مردان و بزرگ زنانی است …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 45 ای وطن

صفحه45 1-کلمه های زیر را به چیزهای مناسب،تشبیه کنید و در جمله ای به کار ببرید. مادر مثل…. شمعی است که برای قد کشیدن فرزندش می سوزد. گل مانند…. نگینی در دل باغ است. کوه چون…. سنگری استوار،خورشید را در پشت خود جای داده است. ایران همانند…. خورشیدی درخشان،در عرصه …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 46 ای وطن

صفحه46 3-درباره ی مفهوم عبارت«وطن دوستی نشانه ی ایمان است»یک بند بنویسید.  وطن هر فرد یکی از دارایی ها و سرمایه هایش به حساب می آید. همه ما به صورت غریزی تمایل به حفظ و دفاع از دارایی هایمان در برابر دیگران داریم.گاهی ممکن است یک دارایی به حدّی برای …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 51 دریا قُلی

صفحه51 با توجه به متن درس،جدول زیر را کامل کنید. واژه های بدون نقطه واژه های یک نقطه ای  واژه های دو نقطه ای  واژه های سه نقطه ای همه مردم محدود دلاور مرد رها کامل علی خود برای هدف فدا فداکاری جمع جوامع انسان جان ملّت بهنگام موقع یک …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 52 دریا قُلی

صفحه52 1-با استفاده از واژه های زیر یک بند درباره ی«شهید»بنویسید.از علائم نگارشی مناسب هم استفاده کنید.  عشق-زندگی-حماسه-صداقت-سنگر-سرنوشت ساز شهیدان برای دفاع از این مرز و بوم در پشت سنگر عشق پناه گرفتند،عشق به میهن،عشق به مردم.حماسه آفرینی آن ها در میدان جنگ و پیروزی و فتوحات سرنوشت سازشان در …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 53 دریا قُلی

صفحه53 1-به نظر شما کدام بند درس از توصیف زیباتری برخوردار است؟ شهید«دریاقُلی سورانی» یکی از دلاور مردان دوران دفاع مقدّس بود که در نخستین ماه های جنگ تحمیلی با فداکاری شگفت انگیز خود،مانع سقوط شهر آبادان شد.شغل دریاقُلی،اوراق فروشی بود.او در آن هنگام به همراه فرزند خردسال خود در …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 54 و 55 دریا قُلی

صفحه54و55 3-فهم خود را از ضرب المثل«هرکه بامش بیش،برفش بیشتر»در یک بند بنویسید. قانون طبیعت همواره به این صورت بوده که در هر زمینه ای دغدغه ها و نگرانی ها برای آنان که نسبت به بقیّه در سطح بالاتری هستند بیشتر است.نگرانی های یک رئیس جمهور با یک شهروند عادی …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 58 رنج هایی کشیده ام که مپرس

نگارش ششم صفحه58 1-واژه هایی را که در آنها یکی از شـکل های صدای/ز/ به کار رفته اسـت،از درس پیدا کنید و بنویسید. ز نیزه-قزوین-بروجردی-بزرگ-زبان-زمان-نزدیک-امروز-ارزش-طرز-روز-نزدیکان-هزاران-چیز-نیز-جز-ارزش-زحمت-        باز-زهر-برگزیده ام ض ریاضی-ضعف ظ عظیم-تلفّظ-حافظه-مظلومیت-ظالمین-لحظه-منظور-حافظ-لحظات ذ درگذشت-گذاشته

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 59 رنج هایی کشیده ام که مپرس

صفحه59 2-مانند نمونه واژه های زیر را در جدول قرار دهید. کلمه کلمات کتاب کتب فاضل فضلا متن متون فصل فصول 3-جدول زیر را کامل کنید.  واژه «نامه» واژه ی جدید لغت نامه لغت نامه پاسخ نامه پاسخ نامه روز نامه روزنامه دعوت نامه دعوت نامه

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 60 رنج هایی کشیده ام که مپرس

صفحه60 1-متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید. اگر به جای دوستان دهخدا بودم،می کوشیدم در مکتب این استاد بزرگ شاگردی کنم و از گنجیه علم و سواد او بهره مند شوم.در جمع آوری اطّلاعات و انجام مطالعات با او همکاری می کردم و سعی می کردم نام خود …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 61 رنج هایی کشیده ام که مپرس

صفحه61 1-دو تصویر را با هم مقایسه کنید. در تصویر سمت راست دشتی وسیع که پوشیده از گل های کوچک و رنگارنگ است خودنمایی می کند در حالیکه تصویر سمت چپ یک شاخه گل بزرگ و قرمز رنگ را به تصویر می کشد. در هر دو تصویر می توانیم گل …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 62 رنج هایی کشیده ام که مپرس

صفحه62 2-شخصیت دهخدا را با یکی از نام آورانی که در کلاس پنجم با آن آشنا شدید،مقایسه کنید.تفاوت و شباهت آنها را در دو بند بنویسید.  محمّد بن زکریای رازی طبیب و کاشف بزرگ قرن سوم  و علی اکبر دهخدا ادیب و دانشمند برجسته ی معاصر،دو تن از بزرگان تاریخ …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 64 عطّار و جلال الدّین محمّد

صفحه64 2-با توجه به متن درس،غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن را در جدول بنویسید.  محمّد و پدرش برای یک سفر تولانی (طولانی) صمرقند (سمرقند) را ترک کردند. محمّد از هر فرستی (فرصتی) برای آموختن استفاده می کرد. عطّار نصخه ای (نسخه ای) از کتاب اصرارنامه (اسرارنامه)ی خود را …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 65 و 66 عطّار و جلال الدّین محمّد

صفحه65و66 1-جمله های زیر را به طور مناسب کنار هم قرار دهید.با اضافه کردن کلمه ها و جملات دیگر یک متن معنی دار بنویسید. کسب رضای خدا را می توان بزرگ ترین خوشبختی محسوب کرد.با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود و با صبر …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 67 عطّار و جلال الدّین محمّد

صفحه67 2-برداشت خود را از«چو خواهی که نامت بود جاودان      مکن نام نیک بزرگان نهان»در یک بند بنویسید. هر فردی برای جاودانه شدن نام و آوازه اش می بایست همواره از بزرگان عرصه ی خود یاد کند و با سرمشق گرفتن از آنها و به نیکی یاد کردنشان،به …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 68 شهدا خورشیدند

نگارش ششم صفحه68 1-شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید.  الف)دانش آموزان(انشای-انشاء) خود را در کلاس خواندند. ب)معلّم گفت:«نام(شهدای-شهداء)انقلاب ما در تاریخ جاویدان باقی می ماند. 2-با توجه به متن درس،جدول زیر را کامل کنید. 1 ا ن ش ا 2 ح ا د ث ه 3 ز ی ب ا …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 69 شهدا خورشیدند

صفحه69 1-داستان زیر را تا سه سطر ادامه دهید.  «از کوه بالا رفت.شقایق های وحشی در دسترس نبودند.با احتیاط جلو رفت و دسته ای از شقایق های سرخ را چید.کوله بارش سنگین بود.به سختی از کوه پایین آمد،کف پوتینش سوراخ شده بود.کم کم هوا داشت تاریک می شد که به …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 70 شهدا خورشیدند

صفحه70 1-در مورد یکی از شهدایی که می شناسید،گزارشی تهیه کنید و در دو بند بنویسید.(عنوان مناسبی برای گزارش تان پیدا کنید.) موضوع:مرد همه فنّ حریف جبهه  سید مرتضی آوینی در شهریور ۱۳۲۶ در شهر ری به دنیا آمد.تحصیلات ابتدایی و متوسطهٔ خود را در شهرهای زنجان،کرمان و تهران به پایان رساند.او از …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 71 شهدا خورشیدند

صفحه71 3-فهم خود را از ضرب المثل«تو نیکی می کن و در دجله انداز…»در یک بند بنویسید.  خداوند خود بارها اعلام کرده است که هیچ کار نیکی از چشم او پنهان نمی ماند و پاداش هر عمل خیری را در زمان مناسب به صورت چندین برابری می دهد.از این رو …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 72 شهدا خورشیدند

صفحه72 ب)متن زیر را با«که،و،اگرچه،اما،ولی»کامل کنید. در زمان های قدیم،یک گرگ و یک روباه با یکدیگر دوست بودند.گرگ در یک روز سرد زمستانی،هنگامی که برف سنگینی باریده بود،برای پیدا کردن غذا بیرون رفت.همین طور که دنبال غذا می گشت، ه کوهی رسید و در آنجا روباه را دید که به …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 74 شهدا خورشیدند

صفحه74 2-پاسخ سؤالات را در جدول بنویسید،سپس با حروف خانه های علامت دار،رمز جدول را پیدا کنید.  مهم ترین لغت نامه توسط وی گردآوری و تألیف شد.   دهخدا سراینده ی شعر«درد عشقی کشیده ام که مپرس»   حافظ از شاگردان نزدیک بوعلی سینا   بهمنیار به معنی واژه و کلمه   لغت  کتابی …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 76 دوستی و مشاوره

نگارش ششم صفحه76 1-در جمله های زیر شکل درست واژه های داخل کمانک را انتخاب کنید و بنویسید. در هر نیک و بد به دوستان خوذ(مشفق/مشفغ/موشفق)باش. مشفق چون دوست نو گیری،پشت بر دستان(کحن/کهن/کوهن)مکن. کهن دوستی ایشان به مردمی و(احصان/اهسان/احسان)تازه نگه دار. احسان

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 77 دوستی و مشاوره

صفحه77 2-مانند نمونه،با واژه های داده شده،چهار واژه ی جدید بسازید.  گران بها قوی پنجه یکدل آفتاب سوخته 3-مانند نمونه کامل کنید.  همی+رفت = همی رفت ، یعنی برفت همی+روم = همی روم ، یعنی می روم همی+زنم = همی زنم ، یعنی می زنم همی+گفت = همی گفت ، …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 78 دوستی و مشاوره

صفحه78 1-متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. قناری آواز نمی خواند.گل چشمانش را باز نمی کند و ابر از حرکت ایستاده است. گویی همه منتظر فصل بهار هستند.فصل دوباره زنده شدن طبیعت.فصل گل های لاله و بوته های سرسبز و آسمان نیلگونی که خورشید گرم …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 79 دوستی و مشاوره

صفحه79 2-ضرب المثل«تا پول داری رفیقتم،قربان بند کیفتم»را در چند سطر توضیح دهید. این مثل در مورد افرادی است که در دوستی فقط به جنبه مادّی فکر می کنند و تا زمانی نسبت به دوستیشان پایبند هستند که آن دوستی برایشان منفعت داشته باشد و به محض اینکه دیگر سود …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 83 راز زندگی

نگارش ششم صفحه83 1-با توجه به متن درس،جمله هایی را که در آنها واژه ی«گل»به کار رفته است،بنویسید. گل به خنده،گفت: گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می رسد. گل به راز زندگی اشاره کرده است. هر چه باشد او گل است. گل،یکی …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 85 راز زندگی

صفحه85 2-تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید.از جان بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده کنید. پرندگان در حال پرواز هر کدام شتابان از سویی به سوی دیگر می روند و هر کدام منقاری به آب می زنند و پس از آن با لحن زیبایی خنک بودن آب …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 86 راز زندگی

صفحه86 1-حکایت«محبّت»را در یک بند خلاصه کنید.  در زمان های قدیم دو دوست با هم همسفر شدند.در آغاز راه بر سر موضوعی بینشان بحثی به وجود آمد.یکی از آن ها به صورت دیگری سیلی ای زد.فردی که سیلی خورده بود این ماجرا را روی شن های بیابان نوشت.دو نفر همراه …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 87 راز زندگی

صفحه87 ب)یک بند بنویسید و واژه های«اگر،ولی،اما،و،زیرا،چون»را در آن به کار ببرید. نیکی به پدر و مادر بر هر فرزندی واجب است.قرآن کریم نیز این موضوع را بیان کرده و با ذکر آیه ی «وَ بِالْوالِدَیْنِ اِحسانا» نشان می دهد که اگر به پدر و مادر خود نیکی کنیم جزا …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 88 راز زندگی

صفحه88 2-از نقطه ی شروع،پنج تا پنج تا خانه ها را بشمارید و حروف به دست آمده را یادداشت کنید.وقتی به آخر شکل رسیدید شمارش را از حرف آخر(و) شروع کنید و با حروف ردیف اوّل به همان ترتیب(پنجتایی)ادامه دهید.با کنار هم قرار دادن حروف، یک جمله ی زیبا به …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 91 میوه ی هنر

صفحه91 2-واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.  واژه ی پنج حرفی که حرف چهارم آن«گ» باشد. آتشگر واژه ی شش حرفی که حرف اوّل آن«س» باشد. سپیدار واژه ی پنج حرفی که حرف چهارم آن«ت» باشد. آهسته واژه ی چهار حرفی که حرف دوم آن«ذ» باشد. …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 92 میوه ی هنر

صفحه92 1-داستان شعر را به نثر ساده بنویسید.  روزی روزگاری در باغی بزرگ و سرسبز،درخت سپیداری از شدّت رنج و ناراحتی افسوس می خورد و گله می کرد.او با خود می گفت:«از شدّت ضربات تیشه ی هیزم شکن و ارّه ی نجّار به ستوه آمده ام و تمام شاخ و …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 93 میوه ی هنر

صفحه93 1-داستان«درخت علم»را بازسازی کنید. در زمان های قدیم گفته شده بود که درختی عجیب در هندوستان وجود دارد که هر کس از میوه ی آن بخورد،هرگز پیر نمی شود.یکی از پادشاهان بزرگ دنیا،فرد قابل اعتمادی را برای تحقیق درباره ی آن درخت روانه ی هند کرد.فرستاده ی پادشاه پس …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 94 میوه ی هنر

صفحه94 3-دریافت خود را از ضرب المثل«مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد»،در یک بند بنویسید. ذات انسان به گونه ای است که اگر یک بار از مسئله ای ضربه بخورد و آسیب ببیند تا آخر عمر از آن مورد ترس دارد و در مواجهه با آن احتیاط می …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 95 آداب مطالعه

نگارش ششم صفحه95 1-در هر جمله،زیر شکل صحیح واژه های داخل کمانک،خط بکشید. الف)باید دانست که جماعت،(لایق-لایغ) چه نوع سخن است. ب)آگاه شدن از(اهوال ــ احوال) ذشتگان از فواید قصه خوانی است. پ)از آداب حکایت گویی این است که سخنان محال و(گذاف-گزاف)نگوید. ت)در نظم خوانی،چنان نکنند که(مستمع-مصتمع)ملول گردد.

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 97 آداب مطالعه

صفحه97 1-متن زیر را در یک بند ادامه دهید و عنوانی برای نوشته ی خود انتخاب کنید. در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه می کردموناگهان چشمم به کتاب شاهنامه افتاد.هوس کردم تعدادی از ابیاتش را بخوانم.به شکل شانسی صفحه ای از کتاب را باز کردم.آن بخش مربوط …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 98 آداب مطالعه

صفحه98 1-ضرب المثل«کبوتر با کبوتر باز با باز،کند هم جنس با هم جنس پرواز»را توضیح دهید. برای داشتن زندگی بهتر،راحت تر و بی دردسر تر هر موجودی بهتر است با هم تراز و هم جنس خود باشد.این مورد برای انسان نیز صادق است.همه ی ما باید بکوشیم با افرادی نشست …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 99 ستاره ی روشن

نگارش ششم صفحه99 1-از متن درس،بندهایی را که هر دو واژه ی مشخص شده در آن به کار رفته است،پیدا کنید و بنویسید.  الف)وصیت،عزّوجل گفت:وصیت کنم شما را که خدای،عزّوجلّ به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می بیند و آنچه …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 100 ستاره ی روشن

صفحه100 2-با توجه به حروف نوشته شده در جدول،واژه های چهار حرفی را از متن درس پیدا و جدول راکامل کنید.(از تکرار واژهها بپرهیزید). وصیت-بهشت-حکیم-خدای-بدخو-علما-حکما-دریغ 3-واژه های متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید. الف)سخن در میان دو دشمن،چنان گوی که اگر دوست گردند،شرم زده نشوی.(سعدی) ب)موج ز …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 101 ستاره ی روشن

صفحه101 1-عبارت های زیر را مانند نمونه،به نثر ساده ی امروز،برگردانید. نثر کهن نثر ساده ی امروزی نیکویی گویید و زینار بدی نکنید  سخن نیک بگویید و آگاه باشید که بدی نکنید. راست گفتن پیشه کنید. همواره سخن راست بگویید. 2-عبارت زیر را در یک بند، کامل کنید.  از دروغ …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 102 ستاره ی روشن

صفحه102 1-حکایت«نردبان فروش»از عبید زاکانی را بخوانید و برداشت خود را از آن در چند سطر بنویسید. «شخصی به کمک نردبان در باغ دیگری می رفت تا میوه بچیند،صاحب باغ سر رسید و گفت:«در باغ من چه کار داری؟» آن شخص گفت:«نردبان میفروشم.» گفت:«نردبان در باغ من میفروشی؟» گفت:«نردبان از …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 103 ستاره ی روشن

صفحه103 ت)مفهوم«تا»را در هر یک از جمله های زیر،بنویسید. آنها دام و تله می گذارند تا تو را در دام بیندازند. برای اینکه می خواهم به مهدی کمک کنم تا درس هایش را بهتر یاد بگیرد. برای اینکه از شام تا سحر بیدار بود. فاصله ی زمانی تا کنون چند …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش ششم صفحه 104 ستاره ی روشن

صفحه104 2-برای جدول زیر،سؤالات مناسب طرح کنید. 1- درخت بدون میوه ای که در متن پانزدهم از آن نام برده شده بود. 2- زیبا و تزئین شده 3-شعله ور(به معنی عصبانی هم می شود) 4-روشنایی 5-چیزی یا کسی که دروغ را تشخیص بدهد. 6-باارزش

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 8 تماشاخانه

نگارش پنجم صفحه8 1-جمله‌ هایی را که در آنها یکی از واژه‌ های لطیف-طبیعت-محکم به کار رفته است،بنویسید. پدیده های لطیف،زیبا و عجیب،پیش روی ما هستند که به سادگی از کنارشان می گذریم. مطالعه در طبیعت  و تأمّل درباره ی چیزهایی که هر روز می بینیم و از کنارشان می …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 9 تماشاخانه

صفحه9 3-شش واژه ی مخالف یا متضادِ هم بنویسید و آنها را دو به دو در یک جمله به کار ببرید.  سیاه-سفید:با پیشرفت علم تلویزیون های رنگی جای تلویزیون های سیاه و سفید را گرفت. تاریک-روشن: برای عبور از خیابان ها به هنگام  شب و تاریک شدن هوا،لباس رنگ روشن …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 10 تماشاخانه

صفحه10 1-با توجه به تصویر،کارهای زیر را انجام دهید:  از تصویرها،موضوعی برای نوشتن انتخاب کنید. درباره ی موضوع انتخاب شده، دو بند بنویسید. موضوع:برف متن: با فرا رسیدن زمستان،طبیعت جامه ای یکدست سفید به تن می کند.برف و سفیدی همه جا را فرا می گیرد و به این ترتیب نقّاشی …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 11 تماشاخانه

صفحه11 2-يكي از صداهاي زير را در ذهنتان مجسم كنيد و درباره ی آن يک بند بنويسيد. صدای آبشار-صدای به هم خوردن برگ ها-صدای زنبور صدای شر شر آب از دور به گوش می رسد.گویا دیگر به پایان این مسیر خشک و خالی رسیده ام.اندکی جلوتر می روم،صدای آب شدید …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 12 فضل خدا

نگارش پنجم صفحه12 1-کلمه‌ های زیر را با حروف مناسب کامل کنید. فضل-توحید-تأثیر-زمزمه 2-ابتـدا حروف کلمه ی نوشـته شـده را جدا کنید،سـپس مانند نمونه برای هر حـرف،دو واژه بنویسید. انجم ا: آدمی-هزار ن: نیایش-صنوبر ج: جذّاب-مجاهد م: مهتاب-سماور

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 13 فضل خدا

صفحه13 3-مانند نمونه،در متن درس،واژه‌ هایی را که آهنگ یکسانی دارند،پیدا کنید و بنویسید. شمار،هزار،نهار لاله زار،نوبهار،شاخسار با توجه به متن حکایت«درخت گردکان» جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید. 2 زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت. 4 ناگهان گردویی از شاخه …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 15 فضل خدا

صفحه 15 شعر «رقصِ باد،خنده ی گل»را به صورت داستان،بنويسيد. با فرا رسیدن فصل پاییز،باد سردی شروع به وزیدن کرد.طبیعت به تدریج زیبایی و شادابی اش را از دست داد.درخت نارون که در فصل تابستان پر شاخ و برگ و سرسبز بود کم کم زرد و شد و با وزش …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 16 فضل خدا

صفحه 16 2-جاهای خالی را با نشانه های(، : . ! ؟ «») پر کنید. پرنده ی کوچک و زیبا ناگهان به زبان آمد و گفت:«ای باغبان مهربان که با درخت ها مهربانی!مرا خوب نگاه کن.ببین چقدر کوچکم.من گوشت زیادی ندارم که تو بخواهی کبابش کنی و بخوری.همه ی تن …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 18 رازی و ساخت بیمارستان

نگارش پنجم صفحه18 1- دو بند آخر درس را خوش خط و خوانا بنویسید و زیر واژه هایی که از نظر شما ارزش املایی دارند،خط بکشید.  امروزه همه ی ما تلاش می کنیم،کارهای خوبی انجام دهیم.یکی از شرط های موفّقیت در کارها،بهره گیری از دانایی و هوشیاری است.از خدای بزرگ …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 19 رازی و ساخت بیمارستان

صفحه19 2-مانند نمونه واژه ها را كنار هم قرار دهيد و واژه های جديد بسازيد و آنها را در جای خالی،بنویسید.  پرس و جو-خوشحال-شگفت زده-بدین سان-کارگاه-گفت و گو 3-جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید و سپس یکی از کلمه های جدید را به دلخواه انتخاب کنيد و جمله بسازید.  …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 20 رازی و ساخت بیمارستان

صفحه20 با توجه به متن،به سؤالات زیر پاسخ دهید. 1-پسرک چه ویژگی هایی برای زندگی روستایی تعریف کرد؟  ساده بودن زندگی روستایی و در عین حال طبیعی بودن آن(رودخانه و بتغ های بی انتها داشتن-آسمان صاف و پرستاره داشتن) 2-پیام متن چه بود؟ استفاده درست از طبیعت و نعمت های …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 21 رازی و ساخت بیمارستان

صفحه21 يكی از موضوع های زير را انتخاب كنيد و خاطره ی خودتان را از آن بنويسيد. موضوع: بازی در یک روز بارانی یکی از به یاد ماندنی ترین خاطرات من،مربوط می شود به هشت سالگیم.هنوز عادت بازی در محلّه از سرمان نیفتاده بود و هر روز عصر تا تاریک …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 23 بازرگان و پسران

نگارش پنجم صفحه 23 1-جدول را مانند نمونه کامل کنید.  فضیلت اسباب غفلت محافظت خصلت فضیلـ اسبا غفلـ محافظـ خصلـ فضیـ اسبـ غفـ محافـ خصـ فضـ اسـ غـ محا خـ فـ ا محـ مـ 2-الف)با توجه به متن درس،جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید. ای فرزندان بکوشید …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 24 بازرگان و پسران

صفحه 24 3-الف)از بین واژه های داخل گلبرگ،گوش دادنی ها و شنیدنی ها را جدا کنید و در مرکز گل بنویسید. شنیدنی ها گوش دادنی ها صدای پرندگان تدریس معلّم خش خش برگ ها تلاوت قرآن تیک تاک ساعت قصّه های مادربزرگ بوق ماشین اخبار ب)یکی از گوشدادنی ها را …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 26 بازرگان و پسران

صفحه 26 حکایت زیر را بخوانید و درباره ی مفهوم آن کمی بیندیشید،پس از درک موضوع،آن را در دو بند به زبان ساده بنویسید. «دو کس،رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند؛یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد:علم،چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 27 چنار و کدوبُن

نگارش پنجم صفحه27 1-بیت هایی را که واژه های زیر در آنها به کار رفته است،از متن درس پیدا کنید و بنویسید. مهرگان،کاهلی،زیادت پرسید از آن چنار که«تو،چند ساله ای؟»             گفتا:«دویست باشد و اکنون زیادتی است» خندید ازو کدو،که«من از تو،به بیست روز      …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 29 چنار و کدوبُن

صفحه29 متن زیر را بخوانید و با توجه به واژه های مشخص شده،به سؤالات پاسخ دهید. 1-كلمه ي «او»به چه كسی يا چه چيزي اشاره مي كند؟ ماهی 2-كلمه ی«تو»« به چه كسی يا چه چيزی اشاره مي كند؟ پرنده 3-كلمه ی«همين»به چه كسی يا چه چيزی اشاره مي كند؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 30 چنار و کدوبُن

صفحه30 قصه ی شعر«چناروکدوبن»را به نثر ساده بنویسید. بوته ی کدویی در کنار درخت چنار کهنسال و بلندی رویید.طی 20روز کدو به سرعت رشد کرد و با پیچیدن دور تنه ی درخت خودش را به بالاترین شاخه ی چنار رساند.وقتی که به آنجا رسید،تصّور کرد که واقعا بزرگ شده است.پس …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 31 چنار و کدوبُن

صفحه31 2-از بین موضوع های زیر،یکی را به دلخواه انتخاب کنید و یک گفت و گوی کوتاه دو نفره درباره ی آن بنویسید. مسافرت-حرید آن روز چندین مغازه را برای خرید پیراهن مناسب گشتیم و نتوانستیم چیزی که مدنظرمان بود را پیدا کنیم. بالاخره وارد یک پوشاک فروشی بزرگ شدیم.فروشنده …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش پنجم صفحه 32 چنار و کدوبُن

صفحه32 3-با توجه به جدول واژه ها و نمادها،نخست متن زیر را بخوانید و سپس آن را بازنویسی کنید. عطر دل انگیزی همه جا را فرا گرفته بود.همه ی پرندگان،آوازخوان بر شاخه های درخت دانایی نشسته بودند.درخت کهنسال هم مثل همیشه آرام ایستاده بود.هیجان بسیاری جنگل را فرا گرفته بود.کم …

بیشتر بخوانید »