آخرین خبرها

فارسی

جواب فارسی نهم صفحه 14 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۴ خود ارزیابی ۱. چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در درس بیابید و بیان کنید . جواب۱: _خوشه ی طلایی انگور _دانه ی مثل یاقوت انار _ میوه دادن درختان _گل دادن ساقه های خار دار _ماه و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 15 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۵ نوشتن ۱. مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید . شگفت جواب: عجب آگاهی جواب: تنبیه ستایش خداوند جواب:تسبیح شنونده جواب: مستمع نادانی جواب:جهالت انگور جواب:عنب رام جواب: مسخر روز جواب: نهار مقصد جواب:منزل خوشبختی جواب:سعادت ۲.در بیت های زیر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 20 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۰ خود ارزیابی ۱. کدام بخش درس به روز رستاخیز اشاره دارد؟ جواب۱:” در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد بلکه هزار رنگ شود.” ۲.عبارت “هر یکی را آنچه به کارباید، داد”را توضیح دهید. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که در کتاب های دیگر به ویژه قرآن کریم خوانده یا شنیده اید گفت و گو کنید. جواب۱: عنکبوت و زنبور عسل ۲. درباره جمله ی “همیشه در خانه خدایی هیچ تعجب نکنی! ” گفت و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 27 مثل آیینه

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۷ خود ارزیابی ۱. نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟ جواب۱: علاوه بر رابطه با خود به  دوستی و پیوند  که وابسته به یک نیاز درونی برای رسیدن به خود شناسی اوست ۲.ویژگی های مشترک آینه و دوست را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 28 مثل آیینه

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۸ نوشتن ۱.در میان کلمه های زیر، هم خانواده کدام واژه ها در متن درس به کار رفته است آن ها را بیابید و بنویسید. غنی  غنیمت حجت _ یوم ایام مغتنم غنیمت مبصر بصیرت احتیاج محتاج صبور _ دوام _ مساعی سعی سعید _ …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 32 هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۲ شماره ی ۹ ماندگار در آن زمان دوچرخه داشتم و در محلات میچرخیدم و بازیکنهای مستعد را میکردم و به ملوان دعوت می کردم از بهار۱۳۵۵ بازی دوستانه ای در روستای کولیور بندر انزلی برگزار شد که زادگاه پسر بچه ای پانزده ساله بود …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 33 هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۳ خود ارزیابی ۱. در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب معرفی شده اند؟ جواب۱:پدر و مادر ، معلمان دلسوز و مربیان با تجربه ۲. به نظر شما چرا سعدی پسرنوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است ؟ جواب۲: منظور سعدی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 34 هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۴ گفت وگو ۱. درباره آیات روایات و داستان ها و اشعار دیگری که درباره دوستی و دوستیابی دوره نوجوانی شنیده یا خوانده اید گفتگو کنید. جواب ۱: آیات و روایات فراوانی در زمینه دوستی و همنشینی بیان شده است که در آن ها انسان …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 40 هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۰ فرصتی برای اندیشیدن  ۱.هلن کلر پس از بیماری به وسیله کدام یک از حواس پنج گانه خود با جهان خارج ارتباط داشت؟ جواب۱: لامسه و لمس با دستانش ۲.منظور کلر از این جمله ها “در این راه بارها به عقب می لغزیدم، کمی جلو …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 43 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۳ خود ارزیابی ۱.چه کسی استعداد سیروس قایقران را کشف کرد؟ جواب۱:محمدرضا مرادی ۲.مردم بندر انزلی چگونه یاد وخاطره ی سیروس را زنده نگه می داشتند؟ جواب۲:بر قایقش سوار می شوندّ ۳. عشق به وطن از کدام کلام سیروس استنباط می شود؟ جواب۳:هیچ جا برای …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 44 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۴ نوشتن ۱.میان کلمه های زیر متضاد ومترادف را مشخص کنید. _غروب، افتاب        متضاد _ یاد،خاطره           مترادف _ شکست،پیروزی    متضاد ۲.مفهوم جمله ی “ستاره ی فوتبال در ملاقات با آفتاب مرگ ، هرگز غروب نکرده است.” چیست؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 45 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۵ حکایت بهلول هرگاه دلش می گرفت به کنار رودخانه می رفت و غصه هایش را به پاکی و طراوت آب میداد .روزی مشغول بازی با گل و لای کنار رودخانه بود و اشکالی روی آن می‌انداخت که ناگاه صدای پایی شنید. برگشت و نگاه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 50 آداب زندگانی

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۰ خود ارزیابی ۱.هنگام سخن گفتن دیگران به چه نکاتی باید توجه کرد؟ جواب۱: زیاد حرف نزنیم. حرف دیگران را قطع نکنیم. سوالی که از دیگران پرسیده می شود را ما جواب ندهیم. اگر کسی در حال بیان مطلبی است و ما آن را میدانیم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 52 آداب زندگانی

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۲ گفت وگو  ۱.درباره ی آداب معاشرت و تاثیر اخلاق نیکو در زندگی اجتماعی، بحث و گفت وگو کنید. جواب: رفتار ما در اجتماع بر دیگران تاثیر می گذارد وما خود نیز از دیگران تاثیر می گیریم .بنابراین باید در اجتماع آداب معاشرت را رعایت …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 56 پرتو امید

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۶ خود ارزیابی ۱. چه چیزی پذیرش سختی ها را برای حافظ آسان کرده است؟ جواب۱: امید به آینده بهتر یکسان نبودن احوال روزگار وجود رهبر آگاه توکل به خدا دعا وخواندن قرآن ۲. انسان عاقل در برابر حوادث و مشکلات زندگی چگونه باید رفتار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 57 پرتو امید

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۷ نوشتن  ۱. واژگانی را که نشانه جمع دارند مشخص کنید و مفرد هر یک را بنویسید . کنعان  گلستان  دودمان  احزان  پیروان   کشتیبان  پایان  آزادگان جواب۱: احزان جمع حزن پیروان جمع پیرو آزادگان جمع آزاده ۲.در بیت زیر قافیه ها را مشخص کنید …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 62 هم زیستی با مام میهن

فارسی نهم ، صفحه ی۶۲ خود ارزیابی ۱. چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند؟ جواب۱:چون برای ما مثل مادر بی همتاست.بزرگ و عزیز است. همان طور که زندگی فرزند بسته به نادر است زندگی یک ملت نیز بدون وطن بی معناست ۲.به نظر شما منظور از دوسویه بودن …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 63 هم زیستی با مام میهن

فارسی نهم ، صفحه ی ۶۳   گفت و گو    ۱.شعری با محتوای همدلی و اتحاد انتخاب کنید و درباره آن گفت‌وگو کنید. جواب۱: رشته وحدت چو قوم از دست داد/صد گره بر روی کار ما افتاد ما پریشان در جهان چون اختریم / همدم و بیگانه از یکدیگریم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 71 راز موفقیت

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۱ خود ارزیابی ۱. چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب کوه آهن داد؟ جواب۱: چون خستگی ناپذیر بود. ۲.ویژگی های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید . جواب۲: هر دو پشتکار فراوان داشتند.جویای علم در هر شرایطی بودند. هردو خواهان یادگیری …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 73 راز موفقیت

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۳ نوشتن ۱. نوع رابطه معنایی (ترادف و تضاد) کلمه های زیر را مشخص کنید. جاهل  و دانا تضاد فراست و  زیرکی ترادف فروزان  و بی فروغ تضاد بلندآوازه و گمنام تضاد نقره فام و سیمگون ترادف بحث و گفتگو ترادف ۲.مانند نمونه جدول زیر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 79 آرشی دیگر

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۹ خود ارزیابی  ۱. کدام قسمت از متن درس اشاره به شهید حسین فهمیده دارد؟ جواب۱: خون میان سنگر آزادگان جوشید مثل یک موج خروشان شد کودکی از دامن این موج بیرون جست از کمند آرزوها رست چشم در چشم دشمن بود دست او در …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 80 آرشی دیگر

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۰ گفت وگو  ۱. درباره ی شباهت های آرش کمانگیر و حسین فهمیده گفت و گو کنید . جواب۱: هر دو ایرانی بودند. هر دو عاشق وطن خویش بودند. هر دو در راه وطن از حان عزیز خود گذشتند. ۲.به کمک اعضای گروه متن درس …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 85 زن پارسا

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۵ خود ارزیابی ۱. چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابید؟ جواب۱: زیرا دخترش به دنیا آمده بود اما نه آن ها نه برایش لباسی داشتند که او را درآن بپیچند و نه توانسته بود برای چراغ روغن پیدا کند. ۲.چه عنوان های دیگری …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 86 زن پارسا

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۶ گفت وگو ۱.درباره ی نمونه هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت و گو کنید. جواب۱: ما نمونه های بسیاری از فداکاری زنان در دوران انقلاب و همین طور دوران جنگ داریم مثل زهرا حسینی راوی کتاب دا ، …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 90 زن پارسا

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۰ فرصتی برای اندیشیدن ۱.چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت،معرفی شده است؟ جواب ۱:چون مردم خرمشهر با ساده ترین سلاح ها و با جان ومال و ناموس خود از شهر دفاع کردند. ۲.دریافت شما ار جمله ی زیر چیست؟ “حیات حقیقی مردان خدا ققنوس وار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 94 پیام آور رحمت

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۴ خود ارزیابی ۱.منظور از جمله ی “خداوند به دل ها و کردارتان می نگرد ” چیست؟ جواب۱: نیات مهم است نه ظاهر کارها و خدا به نیات و اصل عمل توجه می کند.   ۲.این درس را با درس پنجم(آداب زندگانی) مقایسه کنید و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 95 پیام آور رحمت

  فارسی نهم ، صفحه ی ۹۵ گفت و گو ۱. از رفتارهای پسندیده ای که در این درس خوانده اید،کدام رفتارها در مدرسه کاربرد بیشتری دارد؟ جواب۱: انتخاب دوست خوب کم گویی و گزیده گویی احترام کمک کردن گشاده رویی و خوش اخلاق بودن ۲.هرگروه برای یکی از موضوعات …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 96 پیام آور رحمت

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۶ نوشتن ۱. مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید. خوشبختی  سعادت آواز طنین بهره بردن غنیمت شمردن بلند مرتبه متعال آرزومند مایل مشتاق دانش حکمت ۲.مانند نمونه جدول زیر را کامل کنید. ماضی ساده ماضی استمراری ماضی مستمر ماضی بعید …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 100 آشنای غریبان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۰ خود ارزیابی ۱. چرا شاعر می گوید فصل غریبی سر آمد ؟ جواب۱: چون مردم ایران عاشق امام رضا هستند و حرم ایشان دیگر تنها نیست چون مردم از هرجا که باشند برای زیارت ایشان به حرم می روند. ۲.در شعر دوم برای میلاد …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 101 آشنای غریبان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۱ گفت وگو ۱. درباره زندگی و فضایل امام رضا گفتگو کنید. جواب۱ : امام رضا فرزند امام موسی کاظم در روز پنج شنبه یازدهم ذیقعده سال ۱۴۸ هجری ۱۶ روز بعد از شهادت امام صادق در مدینه به دنیا آمد. نامش را علی گذاشتند. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 102 آشنای غریبان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۲ ۷_ مخالف آشنایی ۸_دوستان ۹_جهت ۱۰_نام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام “قلب قرآن” یاد شده است. ۱۱_یکی از ضمایر ۱۲_………… گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند/جوانان سعادتمند پند پیر دانا را جواب: ۷_ غریبی ۸_ یاران …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 108 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۸ خودارزیابی  ۱.پاسخ شخص گمراه به مفضل چه بود؟ جواب۱:اگر از شاگردان جعفر بن محمد هستی باید بدانی که او زیاده ازین سخنان ما را شنیده و با متانت جواب گفته است،لذا توهم شایسته با ما سخن بگو ۲.این درس را با درس اول (آفرینش …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 109 پیدای پنهان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۹ گفت وگو ۱. درباره ی تاثیر صله رحم و احسان به خویشاوندان با یکدیگر گفت وگو کنید. جواب۱:در اسلام به این مساله تاکید فراوانی شده دراین رابطه حدیثی از پیامبر منقول است که می فرماید:قطع صله ی رحم باعث قطع رحمت الهی می شود. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 112 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۲ خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ غزلسرای بزرگ ایرانی و از بزرگان شعر و ادب پارسی است .او در قرن هشتم یعنی نزدیک به هفتصد سال پیش در شیراز متولد شد. به سرعت علوم و فنون را از استادان زمان خویش قرار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 113 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۳ خود ارزیابی ۱.کدام شخصیت اروپایی از حافظ تاثیر گرفته است؟ جواب۱: گوته ۲. القاب حافظ را نام ببرید؟ جواب۲:از القاب حافظ می توان  به لسان الغیب ،ترجمان الاسرار،لسان العرفا اشاره کرد ۳.اشعار حافظ بیشتر در چه قالبی سروده شده است؟ جواب ۳: غزل نکته …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 114 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۴ نوشتن ۱.ده کلمه ی مهم املایی از متن درس بنویسید. جواب۱: خواجه متخلص علوم فقهی والهی حفظ غزلیات قطعات قصیده مثنوی هویت ملی حافظیه ی شیراز عارفانه ومدحی ۲. تضاد وترادف کلمات زیر را مشخص کنید. پیکر _ کالبد مترادف   پیر _ برنا …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 115 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۵ روان خوانی جیمی کوچولو چهار تا ماهی طلایی داشت که پدر و مادرش به عنوان هدیه تولد ۶ سالگی اش برایش خریده بودند. او هر شب قبل از اینکه بخوابد به آن ماهی های ظریف و زیبا و کوچولو که در آن کاسه بلورین …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 116 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۶ خیلی از اوقات ما در زندگیمان تفاوت‌های زیادی با ماهی های طلایی جیمی نداریم . حتی موقعی که به ما فرصت رشد می‌دهند تصمیم می‌گیریم سر جایمان بمانیم و در دوایر کوچکی دور خودمان شنا کنیم . بسیاری از اوقات آشنا را به نا …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 121 آرزو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۲۱ خود ارزیابی ۱. چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد؟ جواب۱: چون دوستان معمولادسعی می کنند هم را تایید کنندوگاها این مساله ممکن است که خیلی از نقص ها پنهان بمانداما دشمنان نکاتی را یادآوری می کنند که اگر غرور کاذبی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 122 آرزو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۲۲ گفت وگو ۱. درباره مهمترین و زیباترین نکته درس گفتگو کنید . جواب۱:آرزوی داشتن دشمن برای دوست و آرزوی حاکم پول و ثروت شدن ونه خدمتگزار آن شدن ۲.درباره ی سه آرزوی خود و راه رسیدن به آنها گفتگو کنید. جواب ۲: آرزوی تکمیل …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 132 شازده کوچولو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۳۲ خودارزیابی ۱.خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟ جواب۱:در شب اول، وقتی خلبان روی شن ها در فاصله ی هزار کیلومتری آبادی خوابیده بود وقت طلوع خورشید صدای نازک وعجیبی اورا از خواب بیدار کرد وچشمش به آدمک عجیب وغریبی افتاد که با وقار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 133 شازده کوچولو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۳۳ نوشتن  ۱. از میان گروه کلمه های زیر واژه های نادرست را بیابید و شکل درست شان را بنویسید. تصویر مار بوا ✔ حضم غذا ❌ هضم غذا حدث وگمان❌ حدس وگمان با وقار تمام✔ ودا و خداحافظی❌ وداع و خداحافظی عظیمت به سیاره …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 14 پیش ازین ها

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۴ خود ارزیابی  ۱. شاعر در مصراع” اینجا خانه خوب خداست” به چه نکته ای اشاره دارد؟ جواب۱: مسجد ۲.درک و دریافت خود را از مصراع” نام او نور و نشانش روشنی” بیان کنید ؟ جواب ۲: خداوند وجودش سراسر نور وروشنی است ودر وجود …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 15 پیش ازین ها

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۵ گفت وگو کنید  ۱.درباره زمینه فکری شعر ستایش در گروه ها گفت و گو کنید. جواب۱ : زمینه فکری این شعر ستایش خداوند است که   به صفات او  براساس آیات قرآن وهمچنین معجزه ی بعضی پیامبران می پردازد. ۲.درباره ارتباط مفهوم آیه زیر با …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 20 خوب جهان را ببین!

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۰ خود ارز یابی  ۱. در بیت آخرشعر “صورتگر ماهر” به کدام یک از نام های خداوند اشاره شده است؟ جواب۱: صورتگر (مصور) بدون تقلید از کسی ۲.چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه میدانید ؟ جواب۲: داشتن صدا ی بسیار بلند تلاش برای جمع …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 22 خوب جهان را ببین!

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۲ گفت و گو  ۱ درباره شگفتی های آسمان از منابع مناسب مطالبی را فراهم آورید و آن را در کلاس بخوانید و درباره آن گفت و گو کنید. جواب۱: حرکت ابرها و تولید بارانی که از آسمان می بارد و زمین مرده را زنده …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 28 خوب جهان را ببین!

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۸ فرصتی برای اندیشیدن  ۱. درباره ارتباط محتوایی این داستان با مصراع “از محبت خارها گل میشود” توضیح دهید . جواب۱: محبت و توجه باعث میشود هرچیز غیر ممکنی ممکن شود و بدترین چیزها را بهترین چیزها تبدیل کند. ۲.به نظر شما چه عواملی سبب …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 33 ارمغان ایران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۳ خودارزیابی  ۱. برترین  و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست ؟ جواب۱: اندیشه وخرد و فرهنگ ایران ۲.دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیدند؟ جواب۲: امیر کبیر ، پوریای ولی ، تختی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 34 ارمغان ایران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۴ ۱. غلط های املایی را در عبارت های زیر بیابیدو اصلاح کنید. الف)ایران،این خواستگاه بخردان ،حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می‌آورد. ب)فرزندم،تویی که فرّ و فروق ایران را بدان باز خواهی گرداند و چشم جهانیان …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 39 سفرشکفتن

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۹ خود ارزیابی  ۱. چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟ جواب۱: چون ویژگی های مشترکی با سفر دارد شامل اینکه : _ مثل یک سفر گاهی طولانی و گاهی کوتاه است. _ مثل یک سفر دشواری ها و لذت های خود را دارد. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 41 سفرشکفتن

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۱ گفت و گو  ۱. روایت “من عرف نفسه ، فقد عرف ربه :هرکس خورابشناسد،خدای خویش را شناخته است” با کدام مهارت زندگی ارتباط دارد؟ جواب۱: خودآگاهی ۲.برای دوستیابی و حفظ دوستان خوب به چه مهارت هایی نیاز داریم؟ جواب۲: الف)کنترل بر عواطف و هیجانات …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 44 آیت اللّه بهجت

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۴ آیت اللّه بهجت  حجت الاسلام و المسلمین پناهیان می‌فرماید: در دیداری که با رهبر انقلاب اسلامی از منزل آیت الله بهجت داشتند ایشان خواب خود را برای رهبر انقلاب نقل کردند وفرمودند، خواب دیدم در مجلسی حضرت امام زمان عج و علمای برجسته حضور …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 45 آیت اللّه بهجت

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۵ خود ارزیابی  ۱.چه کسی خواب رهبر معظم را دیده بود ؟ جواب۱: آیت اللّه بهجت ۲.آیت الله بهجت چه خوابی دیده بودند؟ جواب۲:ایشان خواب خود را برای رهبر انقلاب نقل کردند وفرمودند، خواب دیدم در مجلسی حضرت امام زمان عج و علمای برجسته حضور …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 46 آیت اللّه بهجت

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۶ حکایت مردی زیر باران از دهکده کوچکی می گذشت .خانه ای دید که داشت می سوخت و مردی را دید که وسط شعله ها در اتاق نشیمن نشسته بود. مسافر فریاد میزد پس چرا بیرون نمیای؟؟ مرد گفت آخر بیرون باران می آید مادرم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 49 راه نیک بختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۹ خود ارزیابی   ۱.شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می کند؟ جواب۱: سحرخیز بودن مهربانی و احتذام به پدر ومادر با ادب و تمیز بودن گوش دادن به حرف های استاد ۲. این جمله “جز راست نباید گفت،هر راست نشاید گفت”با کدام …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 50 راه نیک بختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۰ گفت وگو  ۱.پیامبر می فرماید: “قولو الحق و لو علی انفسکم” حق را بگویید هرچند به ضررتان باشد. درباره ی ارتباط این سخن گهربار با متن درس ، در گروه گفت وگو کنید . جواب۱: با بیت هشتم درس ارتباط دارد. زنهار مگ سخن …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 55 آداب نیکان

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۵ خودارزیابی ۱.سه درس که بهلول به جنید آموخت،چه بود؟ جواب۱:رعایت حلال و حرام ، پاکی دل و نیت انجام کارها برای رضای خدا ، خالی کردن دل از کینه وحسادت و ذکرحق ۲.در زندگی امروزی،چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟ جواب۲:استفاده نادرست …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 56 آداب نیکان

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۶ گفت وگو  ۱. درباره ی به کارگیری درست تلفن همراه ورایانه گفت وگو کنید. جواب۱: استفاده ی به موقع و به اندازه و رعایت حریم خصوصی افراد از مهم ترین نکاتی است که در این زمینه باید به آن توجه کرد. ۲.دو متن درس …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 57 آداب نیکان

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۷ فعالیت های نوشتاری  ۱.در متن درس، واژه هایی را بیابید که درآن ها یکی از حروف “ع، غ، ض، ذ” به کار رفته باشد.سپس معنای هریک را بنویسید. جواب۱: بغدادی : اهل بغداد عارفان: خداشناسان طعام : غذا عرض کرد: گفت، بیان کرد فرع: …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 61 آزادگی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۱ خود ارزیابی  ۱.از نظر پیر خارکش عزت و آزادگی چیست؟ جواب۱: قانع بودن و محتاج دیگران نبودن و خار نشدن در برابر دیگران ۲.با توجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید . جواب۲: جوان ،مغرور و پرادعا و زیاده خواه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 62 آزادگی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۲ گفت وگو  ۱.چه پیوندی میان محتوای درس آداب نیکان ، با شعر این درس میتوان یافت؟ در این باره گفت و گو کنید. جواب۱: هر دو درس درباره ی عزت نفس وآزادگی است .و مارا تشویق و هدایت می کتد تا روی پای خود …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 66 آزادگی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۶ فرصتی برای اندیشیدن  ۱.به نظر شما فرماندهانی چون شهید باکری،چه ویژگی های اخلاقی داشتند که می توانستند با تمام توان خدمت خدمت کنند؟ جواب ۱: اهل دل و خدایی بودن ، باشهامت بودن ، بی اعتنایی به دنیا وظواهر ۲.آیا بین دوستانتان افرادی را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 73 نوجوان باهوش

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۳ خودارزیابی  ۱.سوالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟  جواب۱: کاشف الکل که بود این شعر از کیست ستاره ای بدرخشیدو ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انیس ومونس شد. ۲.ویژگی های مشترک امیر کبیر وقائم مقام فراهانی چیست؟ جواب۲: هردو صدر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 74 نوجوان باهوش

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۴ فعالیت های نوشتاری  ۱.واژه های مهم املایی را ازمتن درس بیابید وبنویسید. جواب۱: مسئول صدای رسا خطاب از قضا ماه صفر قلک هیاهوی کلاغ ها اسحاق بی نظیر انیس ومونس قائم مقام ۲.در هریک از جمله های زیر ،صفت های بیانی را بیابید. زنان …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 78 قلم سحر آمیز

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۸ خودارزیابی ۱.سید جمال الدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟ جواب۱: در مسائل سیاسی و شناخت دشمن ، استعداد یادگیری زبان و تسلط به زبان انگلیسی فرانسه وعربی ۲.چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟ جواب۲: هردو صحنه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 79 قلم سحر آمیز

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۹ فعالیت های نوشتاری  ۱.در متن درس ،دو واژه بیابید که شکل گفتاری و نوشتاری آن ها مانند “شنبه” متفاوت باشد. جواب۱: استانبول (که می گوییم استامبول) وقتی (که می گوییم وختی) ۲. در هر یک از جمله های زیر گروه اسمی و وابسته های …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 83 پرچم داران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۸۳ خود ارزیابی  ۱.درمتن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟ جواب۱: بزرگ،عزیز،ستمدیده،خون دل خورده،شکوهمند،عزتمند،استوار،آسمانی،لحظات تلخ وشیرین دیده ۲.درباره ی ارتباط حدیث”حب الوطن من الایمان” با محتوای درس توضیح دهید. جواب۲: این حدیث عشق به وطن را از ایمان میداند . در …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 85 پرچم داران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۸۵ گفت وگو کنید ۱.نمونه هایی از زیبایی ها و جاذبه های شهر واستان خود را بیان کنید. جواب۱: دریا ، جنگل ، کوه ۲.درباره  راه های حفظ منابع طبیعی کشور عزیزمان ایران،گفت وگو کنید. جواب۲: ایران از هر نظر کشور ثروتمندی است باید آگاه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 90 شیرحق

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۰ خود ارزیابی  ۱.دربیت اول به کدام صفات حضرت علی (ع) اشاره شده است؟ جواب۱: خالص بودن عملش برای خدا ، شیر حق ، منزه از دغل ۲. کدام بیت با مفهوم عبارت “العمال بالنیات”مناسبت دارد؟ جواب۲: بیت ششم ؛ گفت من تیغ از پی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 91 شیرحق

فارسی هشتم ، صفحه ی  ۹۱ گفت وگو  ۱.حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که درآن به مفهوم مصراع “افتخار هر نبی و هر ولی” اشاره شده باشد سپس در کلاس درباره ی آن گفت وگو کنید. جواب۱: من کنت مولا فهذا علی مولاه اللهم وال من والاهو عاد من عاداه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 92 شیرحق

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۲ فعالیت های نوشتاری  ۱.برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید. اخلاص   خالص ، خلوص حق حقوق ، احقاق مامور امر ، آمر ، امور ۲.معادل معنایی واژه ی “اسد” را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 97 ادبیات انقلاب

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۷ خودارزیابی  ۱.سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید. جواب۱: خدا محوری و دین باوری رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه وحدت و یکپارچگی مردم ۲.مقصود از عبارت”انقلاب اسلامی،تولدی دیگر” چیست؟ جواب۲: یعنی باعث زنده شدن فرهنگ و اخلاق و معیارهای اخلاقی در جامعه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 98 ادبیات انقلاب

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۸ گفت و گو  ۱. پس از مشورت و گفتگو با اعضای گروه درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران گزارشی کوتاه به کلاس ارائه دهید. جواب: در روز ۲۲ بهمن سال ۵۷ ، نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی به نقطه عطف خود رسید …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 100 یاد حسین

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۰ خود ارزیابی  ۱. درمتن درس به نام کدام حماسه سازان واقعه ی کربلا اشاره شده اشت؟ جواب۱:امام حسین ، حضرت عباس ،حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر ۲.چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه ی کربلا شمرده می شود؟ جواب۲: …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 106 یاد حسین

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۱ گفت وگو  ۱. درباره نقش نوجوانان در احیای اهداف قیام عاشورا در گروه گفت و گو کنید. جواب۱:از نوجوانی حسینی بیندیشیم و حسینی زندگی کنیم و اهداف امام حسین را از همان زمان پیاده کنیم و آزاده باشیم تا در جوانی سعادتمند شویم. ۲.شعر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 108 درس آزاد

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۸ کلاه فرنگی عمارت کلاه فرنگی رشت مربوط به دوره قاجار است و این اثر تاریخی ایرانی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۷۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است .عمارت کلاه فرنگی چهار طبقه است اما از بیرون سه طبقه دیده می شود . …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 109 درس آزاد

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۹ خودارزیابی  ۱.عمارت کلاه فرنگی کجاست؟ جواب ۱: در شهر رشت واقع در استان گیلان ۲. بام آن چگونه است؟  جواب۲: به صورت خرپشته و از جنس سفال ۳. چه کسانی در آن جا می زیستند؟ جواب۳: حکمرانان و فرماندهان گیلان دانش زبانی قطعه از …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 110 درس آزاد

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۱۰ حکایت  کودکی با پای برهنه روی برفها ایستاده بود و ویترین فروشگاهی را نگاه می کرد. زنی در حال عبور او را دید و دلش سوخت او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید و گفت مراقب خودت باش! کودک …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 116 پرنده ی آزادی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۱۶ خود ارزیابی  ۱. در بند اول شعر پرنده آزادی تشبیه ها را بیابید . جواب ۱: محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد. محمد=مشبه ادات تشبیه=چونان مشبه به =پرنده وجه شبه = بیمناک بودن ۲.منظور شاعر از” کودکان سنگ” چیست؟ جواب۲:  …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 117 پرنده ی آزادی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۱۷  فعالیت های نوشتاری  ۱.پیشوند”ب” را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته ی آن ها را بنویسید. آمد  بیامد افروخته است بیفروخته است   افکنده بود بیفکنده بود ۲.در هریک از جمله های زیر گروه های اسمی را بیابید و هسته،وابسته …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 121 راه خوشبختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۱ خود ارزیابی  ۱.شکسپیر ، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ جواب۱:به دریایی که کشتی زندگی ما بر روی آن به سمت ساحل مقصد در حرکت است این دریا گاهی آرام و گاهی طوفانی است. ۲.این بیت حافظ با کدام قسمت درس ارتباط …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 122 راه خوشبختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۲ فعالیت های نوشتاری  ۱. در متن درس واژه هایی را که نشانه تنوین دارند بیابید و بنویسید. جواب۱: اصلاً ، مسلماً ۲. در هریک از جمله های زیر ، وابسته های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخص کنید. الف) این دریای …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 124 راه خوشبختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۴ فرصتی برای اندیشیدن  ۱.درباره ارتباط محتوای این داستان با مصراع “تا شقایق هست زندگی باید کرد” توضیح دهید. جواب۱: شقایق نماد امید وارزوست تحت هر شرایطی نباید امید را ازدست داد زیرا با امید است که می توانی رویاهایت را زنده نگه داری و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 14 زنگ آفرینش

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۴ خود ارزیابی  ۱.چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردند ؟ جواب۱: شبنم ، دانه، غنچه، جوجه ی پرستو، جوجه ی گنجشک، معلم ، جوجه های کبوتران ۲.منظور شبنم از جمله ” می خواهم آفتاب شوم” چیست ؟ جواب۲: یعنی تبخیر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 16 زنگ آفرینش

صفحه ی ۱۶ کار گروهی  ۱. درباره تعداد جمله های بند دوم شعر( بیت سه و چهار) گفت و گو کنید. جواب ۱: چهار جمله نوشتن  ۱. واژه صحیح را با توجه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید. الف) مسلمانان دو ماه محرم و……… را گرامی می دارند.(سفر. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 21 چشمه ی معرفت

فارسی هفتم ، صفحه ی ۲۱ خود ارزیابی  ۱ در کلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد ؟ جواب۱: زیبایی هایی که در طبیعت وجود دارد در کوه،جنگل،دریا،آسمان وپرندگان باعث می شود زیبایی و بزرگی وقدرت خداوند را درک کنیم. ۲. این بیت از بوستان سعدی با …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 22 چشمه ی معرفت

صفحه ی ۲۲ کار گروهی  ۱. گفتگوی درخت تشنه را به صورت نمایشی اجرا کنید. ۲.درباره لحن و شیوه ی بیان انواع جمله گفت و گو کنید.  جواب ۲: برای اینکه هنگام خواندن جمله ها لحن مناسب و درستی داشته باشیم باید به نوع جملات توجه کنیم و لحنی که …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 29 چشمه ی معرفت

صفحه ۲۹ درک و دریافت ۱. به نظر شما کدام یک از شخصیت‌های داستان اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟ جواب ۱: آزاد ، چون به فکر دیگران بود و برای نجات جان آنها فداکاری کرد و زخمی شد. ۲. اگر شما به جای نویسنده بودید داستان را چگونه تمام می کردید؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 34 نسل آینده ساز

فارسی هفتم ، صفحه ی ۳۴ خود ارزیابی ۱. امتیازات نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظم انقلاب بیان کنید . جواب۱: چشمه جوشان نیرو و استعداد هستند.اهل تفکر و تحلیل و درک هستند پارسا وپاکدامن هستند با صداقت هستند شور و شعور دارند. ۲. منظور از عبارت” …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 35 نسل آینده ساز

صفحه ۳۵ کار گروهی ۱.شکفتن گل و دوره نوجوانی را مقایسه کنید. جواب ۱: همانطور که باید از گل مراقبت کرد تا شکوفا بشود از نوجوان هم باید مراقبت و محافظت شود تا این دوره را طی بکند و به شکوفایی برسد. ۲.شعری درباره نوجوانی و جوانی بیابید و در …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 40 زیبایی شکفتن

فارسی هفتم ، صفحه ی ۴۰ خود ارزیابی  ۱. منظور از” آسمان مثل یک تبسم شد” چیست ؟ جواب۱: آسمان صاف و روشن شد. ۲. به نظر شما چرا بزرگترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولا با حسرت و آه یاد می کنند؟ ۲. چون قدرش را آن طور …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 41 زیبایی شکفتن

صفحه ۴۱ کار گروهی ۱.درباره نیازهای اساسی یک نوجوان گفت و گو کنید. جواب۱: شاد بودن و لذت بردن صحیح ، دوست داشته شدن و دوست داشتن ، مورد حمایت قرار گرفتن ، تشویق شدن ، تایید شدن نوشتن ۱. پنج جمله از درس “زیبایی شکفتن” انتخاب کنید و نهاد …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 44 فصل آزاد،درس پنجم

فارسی هفتم ، صفحه ی ۴۴ درس آزاد: حکیم عمر خیام  حکیم عمر خیام فیلسوف،ریاضی دان،ستاره شناس،شاعر و همه چیز دان ایرانی است که در قرن پنجم هجری در نیشابور به نیا آمد.اگرچه جایگاه علمی خیام بالاتر از جایگاه ادبی اوست،اما شهرت جهانی وی به دلیل رباعیات اوست. رباعیات خیام …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 45 فصل آزاد،درس پنجم

صفحه ی ۴۵ خودارزیابی    ۱. القاب خیام را نام ببرید. جواب۱ : حکیم ، حجه الحق ، امام عصر ، جانشین ابن سینا ۲. شهرت و آوازه ی خیام به چه دلیل است؟  جواب۲: به دلیل رباعیات وی ۳.از مهم ترین اقدامات وی چه بود؟ جواب ۳: تدوین گاه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 46 فصل آزاد،درس پنجم

صفحه ی ۴۶   نکته ی دوم: دانستن چند نکته برای تشخیص قید در جمله به شما کمک می کند. نکته ی اول: قید اگر حذف شود معنی جمله نافص نمی شود. نکته ی دوم : کلمات تنوین دار همیشه قیدند .مثل احتمالاً ، اساساً ، حتماً ،فوراً،شدیداً   کار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 47 فصل آزاد،درس پنجم

صفحه ی ۴۷ شعر خوانی   ای برادر تو همان اندیشه ای مابقی تو استخوان و ریشه ای گر گل است اندیشه ی تو،گلشنی ور بود خاری ،تو هیمه گلخنی گر گلابی،برسرو جیبت زنند ورتو چون بولی برونت افکنند کیست بیگانه تن خاکی تو کز برای اوست غمناکی تو

بیشتر بخوانید »