آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : میکروسکوپ

جواب علوم تجربی نهم صفحه 138 دنیای گیاهان

آزمایش کنید صفحه 138 مشاهدۀ سلول های خزه وسایل و مواد لازم تیغه، تیغک، میکروسکوپ نوری، آب، بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه. برای مشاهدهٔ میکروسکوپیِ بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه، نمونهٔ میکروسکوپی تهیه کنید.آیا بخش های برگی شکل و ساقه مانند، یاخته های متفاوتی دارند؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 67 تولید مثل در جانداران

فعالیت صفحه 67 وسایل و مواد لازم: نان کپک زده، میکروسکوپ، تیغه و تیغک. قطره ای آب روی تیغه بگذارید. با استفاده از چیزی مانند سوزن یا خلال دندان، مقداری از کپک را از روی نان بردارید و به آرامی با آب روی تیغه مخلوط کنید. روی آن تیغک بگذارید …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 78 خیلی کوچک،خیلی بزرگ

گفت و گو صفحه 78 میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیج های می گیرید؟ در گذشته برای مشاهده یک سلول باید آن را می کشتند و بعد از رنگ آمیزی آن را زیر میکروسکوپ نگاه می کردند ولی امروزه با پیشرفت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 80 بدن ما(1)

گفت و گو صفحه 80 ما برای زنده ماندن و رشد کردن به چه چیزهایی نیاز داریم ؟ ما برای زنده ماندن و رشد کردن نیاز استفاده از به آب ، غذا ، هوا ، خاک و … داریم .  فکرکنید صفحه 80 با توجّه به اندازه ی سلول ها …

بیشتر بخوانید »