آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : قطب های آهنربا

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 92 مغناطیس

فعالیت صفحه 92 الف) همانند شکل به کمک یک آهن ربای تیغه ای و یک میخ، یک آهن ربا بسازید وسپس قطب های آهن ربای ساخته شده را به وسیلهٔ آهن ربای تیغه ای یا قطب نما تعیین کنید. عکس: آهن ربای تیغه ای و میخ جواب: با نزدیک کردن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 50 ورزش و نیرو (2)

فعالیت صفحه 50 یک عروسک کوچک که در آن آهن ربای کوچکی قرار دارد تهیه کنید و آن را روی یک مقوّای ضخیم قرار دهید. به کمک یک آهن ربای نسبتاً قوی، از زیر مقوّا، عروسک را به حرکت درآورید. به جای عروسک می توانید از یک اسباب بازی چرخ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 64 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 64 7-آهنربای سوزنی را چندبار بچرخانید و صبر کنید تا از حرکت بایستد؛آیا در جهت قبلی قرار می گیرد؟ بله از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ سوزن آهنربایی همیشه در جهت شمال و جنوب قرار می گیرد.  

بیشتر بخوانید »