آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : قطب ناهمنام

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 62 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 62 1- دو آهن ربای تیغه ای را مانند کل روی ماشین های اسباب بازی بچسبانید. 2-ماشین هارا مانند شکل از روبرو به هم نزدیک کنید ؛ چه اتفاقی می افتد؟ از هم دیگر فاصله می گیرند و دور می شوند. 2-یکی از ماشین هارا بر گردانید و …

بیشتر بخوانید »