بایگانی/آرشیو برچسب ها : طبیعت

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 87 از محیط زیست مراقبت کنیم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 87 1ــ به نظر شما كدام یک از این كارها برای تفریح مناسب است؟ چرا؟ تصویرسمت راست: یک پسر بچه که در حال پرتاب تیر به دارت است. تصویر سمت چپ: یک پسربچه که با تیرکمان در حال پرتاب سگ به یک پرنده در هوا …

بیشتر بخوانید »