آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شنونده شخصی

جواب فارسی چهارم صفحه 134 مدرسه ی هوشمند

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۴ واژه آموزی بیننده شخصی که چیزی را میبیند. گوینده شخصی که چیزی را می گوید. شنونده شخصی که چیزی را می شنود. حالا شما بگویید: به کسی که مطلبی می نویسد …………..می گویند. جواب: نویسنده به شخصی که چیزی را می خواند…………می گویند. جواب: …

بیشتر بخوانید »