آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سنگهای صاف

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 50 سنگ ها

گفت و گو کنید صفحه 50 شکل زیر را مشاهده کنید. با توجّه به ان ، درباره ی پرسش زیر در گروه خود گفت و گو کنید. اندازه سنگ ها در محل شماره (1) با محّل شماره ی (2) چه تفاوتی دارد؟ در محل شماره دو سنگ ها اندازه کوچکتری …

بیشتر بخوانید »