آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : زنجیره غذایی مشترک

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 115 زیستگاه

فکرکنید صفحه 115  تصویر های زیر را به دقت نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید. بین  این موجودات زنده،چه ارتباط غذایی وجود دارد؟ یک زنجیره ی غذایی را تشکیل می دهند. ارتباط غذایی بین موجودات زنده ی این تصویر ها را با استفاده از علامت پیکان نشان دهید. …

بیشتر بخوانید »