آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : زعفران دکم کرده

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 9 مخلوط ها در زندگی

فکر کنید (صفحه 9) در نمونه های زیر، مخلوط های یک نواخت را مشخص کنید. دلیل خود را بیان کنید. زعفران دم کرده و صاف شده و آب و نمک _ زیرا شفاف هستند، ته نشین نمی شوند در نتیجه مخلوط یکنواخت هستند نتیجه میگیریم مخلوط های یکنواخت: شفاف هستند، …

بیشتر بخوانید »