آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ربایش و جذب آهنربا

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 63 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 63 شماره ی آهن ربا فاصله ای که گیره جذب آهن ربا می شود 1 3 سانتی متر 2 1 سانتی متر 3 2 سانتی متر 4 3 سانتی متر از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ قدرت ربایش و جذب در همه آهنرباها یکسان نیست. فعالیت …

بیشتر بخوانید »