آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دورهای سیم پیچ

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 65 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 65 3-میخ را به چندگیره فلزی کاغذ نزدیک کنید؛ چه اتفاقی می افتد؟ آن هارا جذب می کند. 4- پیش بینی کنید اگر تعداد دور های سیم پیچ هارا تغییر دهید،چه اتفاقی می افتد. مقدار گیره های فلزی که جذب می کند بیشتر می شود.

بیشتر بخوانید »