آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دمای آب

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 41 گرما و مادّه

فعالیت صفحه 41 زمان(دقیقه) 0(شروع) 5 10 15 دمای آب لیوان(درجه ی سلسیوس) 0 5 10 15 5-دمای آب لیوان را روی نمودار ستونی زیر رسم کنید. دمای آب درون لیوان فلزی با گذشت زمان چه تغییری کرده است؟ افزایش یافته است. با رسم یک پیکان روی شکل زیر مسیر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 45 گرما و مادّه

فعالیت صفحه 45 توضیح آزمایش دمای اولّیه آب (درجه ی سلسیوس) دمای آب پس از یک ساعت ( درجه ی سلسیوس) بطری پوشیده شده با روزنامه 0 10 بطری پوشیده شده با پارچه 0 15 بطری بدون پوشش 0 25 آب در کدام ظرف سردتر مانده است ؟ در بطری …

بیشتر بخوانید »