آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : داستان مهتاب

جواب فارسی چهارم صفحه 113 مدرسه ی هوشمند

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۳ درست و نادرست ۱.خانواده ی مهتاب در منزل از اینترنت استفاده می کردند. جواب۱: درست ۲.برای نوشتن روی تخته ی هوشمند به جز گچ، میتوان از قلم نوری و گاهی از انگشتان دست نیز استفاده کرد. جواب۲: نادرست ۳.معلم با پخش تصاویر زیبایی به …

بیشتر بخوانید »