آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تغییر شکل گلوله ها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 55 سنگ ها

فعالیت صفحه 55 3-به کمک یک بزرگ تر ، تعدادی از گلوله های خشک شده را گرما دهید. پیش بینی کنید مدام گلوله ها درون آب ،شکل خود را حفظ می کنند. گلوله هایی که گرمای بیشتری دیده اند. برای بررسی پیش بینی خود آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید. …

بیشتر بخوانید »