آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : اندازه شش در بدن

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 85 بدن من (2)

فعالیت صفحه 85 6-هریک از افراد گروه این فعّالیت را جداگانه انجام دهد و نتیجه را در جدول بنویسید.(برعهده دانش آموز) از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ مقدار تنفس افراد فرق دارد و مقدار هوای متفاوتی در شش ها جا می دهند.   گفت و گو صفحه 85 …

بیشتر بخوانید »