آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : انتقال گرما بین اجسام

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 42 گرما و مادّه

گفت و گو صفحه 42 در تصویر روبرو چه چیزهایی گرم تر هستند؟ دیگ و آش گرم تر هستند. گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل می شود؟ گرما از دیگ و آش به ملاقه و کاسه منتقل می شود. فعالیت صفحه 42 6-پیش بینی کنید چه اتفاقی می …

بیشتر بخوانید »