آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آهن ربا

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 96 مغناطیس

آزمایش کنید صفحه 96 هدف آزمایش ساخت یک مولد برق ساده مواد و وسایل لولهٔ پلاستیکی (سرنگ)، سیم مخصوص نازک لاکی، لامپ کوچک LED ، یک آهنربای کوچک قوی ، چسب لنت ،سوکت و سیم های رابط. روش اجرا ١- سیم مخصوص را به دور لولهٔ پلاستیکی آنقدر می پیچیم تا …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 63 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 63 شماره ی آهن ربا فاصله ای که گیره جذب آهن ربا می شود 1 3 سانتی متر 2 1 سانتی متر 3 2 سانتی متر 4 3 سانتی متر از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ قدرت ربایش و جذب در همه آهنرباها یکسان نیست. فعالیت …

بیشتر بخوانید »