آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آهنربای سوزنی

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 64 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 64 7-آهنربای سوزنی را چندبار بچرخانید و صبر کنید تا از حرکت بایستد؛آیا در جهت قبلی قرار می گیرد؟ بله از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ سوزن آهنربایی همیشه در جهت شمال و جنوب قرار می گیرد.  

بیشتر بخوانید »