آخرین خبرها

کتاب کار انگلیسی هشتم

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 2 تا 5 درس اول:My Nationality

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس اول:My Nationality Reading صفحه 2،3،4و5 1-معلم جغرافیا تکلیفی تعیین کرده تا میزان آشنایی شما را با نقشه ایران و همسایگان مربوط به نام هر کشور را که به زبان انگلیسی داده شده بر روی نقشه آن بسنجد. شماره بنویسید. عکس: ایران و کشورهای اطراف …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 8 تا 10 درس دوم:My Week

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس دوم:My Week Reading صفحه 8،9 و 10 1-کلاس های فوق برنامۀ زبان انگلیسی مدرسه تان، در روزهای فرد برگزار خواهد شد، آن روزها را در جدول زیر مشخص کنید. (جواب سوال برای هر دانش آموز متفاوت است و فقط برای نمونه جدول زیر را …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 12 تا 15 درس سوم:My Abilities

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس سوم:My Abilities Reading صفحه 12،13،14 و 15 1- در مدرسه شما، انجمن زبان انگلیسی تشکیل شده است. نمایندۀ انجمن از شما خواسته است تا برای تهیۀ روزنامه دیواری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توانمندی هایتان را علامت بزنید. (پاسخ سوال برای هر دانش …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 19 تا 21 درس چهارم:My Health

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس چهارم:My Health Reading صفحه 19،20 و 21 1-معمولا هنگام جستجو در اینترنت، کلمه هایی به کاربر پیشنهاد می شود. مثال با وارد کردن چند حرف اول نام چهار بیماری، چندین مورد به طور خودکار پیشنهاد شده است. دور کلمه (ها) ی مربوط به بیماری …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 25 تا 28 درس پنجم:My City

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس پنجم:My  City Reading صفحه 25،26،27 و 28     1- شما به همراه خانواده تان به یک کشور خارجی سفر کرده اید. قصد دارید در طی دو رو ز اقامت خود، از جاهای زیر بازدید کنید. در هتل تعدادی بروشور موجود است که اطلاعاتی …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 31 تا 35 درس ششم:My Village

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس ششم:My Village Writing  صفحه 31،32،33،34 و 35 در کلاس زبان انگلیسی از طریق کاربرگ، متنی به شما داده شده که زندگی در شهر و روستا را با هم مقایسه می کند. مشخص کنید کدامیک از کلمات و عبارات، مربوط به زندگی روستایی (v) یا …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 41 تا 44 درس هفتم:My Hobbies

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس هفتم:My Hobbies Reading صفحه 41،42،43 و 44 1-در کلاس درس زبان انگلیسی، دبیرتان به شما دو نوع فلش کارت (تصویری و نوشتاری) داده است. مشخص کنید هریک از فلش کارت های نوشتاری مربوط به کدام فلش کارت تصویری است. عکس: راه رفتن در پارک/ …

بیشتر بخوانید »