آخرین خبرها

پیام های آسمان هفتم

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 17 بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 17 توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است. به کمک همکلاسی‌های خود چند نعمت دیگر را که مخصوص انسان است، نام ببرید.  قدرت تعقل قدرت اراده و اختیار

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 20 بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 20 جدول زیر را کامل کنید. نعمت خداوند شکر نعمت ناسپاسی نعمت پیامبران و امامان پیروی از فرمان‌های آن‌ها پیروی نکردن از فرمان‌های آن‌ها معلم احترام به معلم مسخره کردن معلم زبان مدح و ستایش خداوند دروغ گفتن گوش شنیدن صدای قرآن شنیدن غیبت

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 21 بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 21 چرا برخی انسان‌ها با وجود اینکه خداوند از آن‌ها مراقبت می‌کند، دچار حادثه می‌شوند؟ از سر نادانی و بی‌دقتی انسان‌ها خود را در برابر حوادث قرار می‌دهند. استفاده صحیح از نعمت شکر نعمت و استفاده ناصحیح از نعمت ناسپاسی در برابر …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 26 استعانت از خدا

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 26 به نظر شما، بهلول از این درخواست‌ها چه منظوری داشت؟ می‌خواست به هارون بفهماند که قدرت هارون در برابر قدرت خدا هیچ است و نمی‌تواند ادعایی داشته باشد زیرا هارون حتی نتواست خواسته‌های کوچک بهلول را برآروده کند.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 31 استعانت از خدا

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 31 به نظر شما چه کارهای دیگری موجب جلب یاری خداوند می‌شود؟ به کمک دبیر خود موارد دیگری را نام ببرید. انجام دستورات الهی و دوری کردن از محرمات یاری کردن دیگران و دستگیری از محرومان امر به معروف و نهی از منکر جهاد …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 33 استعانت از خدا

پیام‌های آسمان هفتم: پیشنهاد صفحه 33 سوره فیل را بخوانید و شباهت‌های میان آن و ماجرای طبس را در کلاس برای دوستانتان بیان کنید. هر دو نقشه شومی را طراحی کرده بودند و به خیال این که نقشه آنها بی نقص و بی عیب است و به راحتی میتوانند کارشان …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 34 استعانت از خدا

پیام‌های آسمان هفتم: الهی صفحه 34 ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭم، ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ صورت ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎییﻫﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩی، ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 42 تلخ یا شیرین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 42 الف) به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یکساله، خوش گذرانی و زندگی راحت قصر را انتخاب می‌کرد، چه سرانجامی در انتظار او می‌بود؟ مانند پادشاهان قبل خود پس از یک سال باید به جزیره‌ای منتقل می‌شد که هیچ …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 44 تلخ یا شیرین

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 44 چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟ زیرا در آن جزیره برای خودت قصری ساخته بود و چندین نفر آن‌جا منتظرش بودند. مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟ برای کافران و بدکاران؛ زیرا …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 47 عبور آسان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 47 آیا تاکنون به مرگ فکر کرده‌اید؟ نه به نظر شما چرا از شهدا همواره با افتخار یاد می‌شود؟ زیرا آن‌ها برای رسیدن به هدف خود و دفاع از ارزش‌های انسانی و دینی و مبارزه در راه خدا از مرگ نهراسیدند و جان خود …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 50 عبور آسان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 50 ما چگونه می‌توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم؟ با کمک کردن به آن‌ها و احترام گذاشتن به آن‌ها و تصمیماتشان می‌توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 54 عبور آسان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 54 رفتار افراد بد اخلاق و خوش اخلاق را در هر یک از موارد زیر با هم مقایسه کنید: فقیری از او کمک می‌خواهد. خوش اخلاق: به او کمک می‌کند. بد اخلاق: عصبانی شده و او را از خود دور می‌کند. مادرش از او …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 55 عبور آسان

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 55 1- نیکی به پدر و مادر چه تاثیری در زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟ بنا به احادیث در دنیا هیچ‌وقت فقیر و تنگدست نمی‌شویم و سختی‌های مرگ بر ما آسان می‌شود. 2- علت آزار و فشار قبر سعدبن‌معاذ چه …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 62 پیامبر رحمت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 62 به نظر شما، چگونه می‌توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ انسان با حفظ ارزش خود و کوچک نکردن خود در نزد دیگران و همچنین درخواست نکردن کارهایی از دیگران که وظیفه خودش است می‌تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 66 پیامبر رحمت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 66 به نظر شما چگونه می‌توان پیامبر اکرم را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟ با عمل کردن به دستورات و پیروی کردن از راهنمایی‌های ایشان می‌توان پیامبر را سرمشق کامل زندگی قرار داد.   پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 66 1- …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 70 اسوه فداکاری و عدالت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 70 به نظر شما بر اساس آیه فوق، چرا امیرمومنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت؟ چون ایشان می‌دانستند که این دستور خداست و هر کار خدا مصلحتی دارد و باید انجام شود.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 75 اسوه فداکاری و عدالت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 75 به نظر شما چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمومنین در همان مکان وجود دارد؟ امیرالمومنین به حق الناس اهمیت ویژه‌ای قائل بودند و از دیدگاه ایشان میان حق الناس و حق الله (مثل نماز و روزه و ..) ارتباط …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 78 اسوه فداکاری و عدالت

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 78 1- سه نمونه از فداکاری‌های حضرت علی علیه السّلام را به صورت خلاصه بیان کنید. خوابیدن در جای پیامبر هنگام هجرت پیامبر از مکه به مدینه (معروف به لیله المبیت) دفاع از جان پیامبر در جنگ احد نبرد با عمربن عبدود …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 81 برترین بانو

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 81 به نظر شما چرا با وجود اینکه داشتن دختر در میان مردم آن دوران مایه ننگ بود، خداوند به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرزند دختر عطا کرد؟ خداوند در آن زمان که داشتن دختر مایه ننگ بود و زن بی …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 83 برترین بانو

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 83 به نظر شما چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه سلام الله علیها خشنود و با خشم ایشان، خشمگین می‌شود؟ درباره این موضوع با هم‌کلاسی هایتان صحبت کنید. بنا به فرموده پیامبر اکرم (ص): خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 86 برترین بانو

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 86 با توجه به آیات ذیل که ویژگی‌های مومنان را ذکر کرده است، بگویید هر آیه به کدام قسمت داستان اشاره دارد؟ دیگران را بر خویش ترجیح می‌دهند هر چند خود نیازمند باشند: کمک کردن به پیرمرد هرگز به نیکی راستین دست نمی‌یابید مگر …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 87 برترین بانو

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 87 1- چرا حضرت زهرا سلام الله علیها هرگز از امیرالمومنین چیزی درخواست نمی‌کرد؟ به خاطر این بود که مبادا چیزی از حضرت علی (ع) بخواهند و ایشان نتوانند آن را فراهم کنند و از این شرایط ناراحت و شرمنده شوند. 2- …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 92 افتخار بندگی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 92 به کمک دوستانتان در کلاس، کارهای دیگری را نام ببرید که انجام آن‌ها نیازمند تلاش، تمرین و زحمت است ولی موجب رشد و پیشرفت انسان می‌شود. عمل به دستورات خداوند که سخت است و نیاز به تمرین دارد ولی باعث رشد انسان می‌شود. …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 96 افتخار بندگی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 96 الف) از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نادرست است؟ جاهل از جاهل: نادرست جاهل از عالم: درست عالم از جاهل: نادرست ب) باتوجه به شرایط کرجع تقلید، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 1- از دو نفر مجتهد، یکی از آن‌ها داناتر …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 97 افتخار بندگی

پیام‌های آسمان هفتم: الهی صفحه 97 خدایا آنچه تو بر من وارد آورده‌ای، هیچ کس باز نَبَرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده‌ای، هیچ کس برنگرداند. دری را که تو بسته باشی. کَس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی، کَس نتواند بست. آن کار را که …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 99 به سوی پاکی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 99 به نظر شما، آیا کسی که ما انسان‌ها را آفریده، برای زندگی سعادتمندانه ما نیز دفترچه راهنما فرستاده است؟ بله، خدایی که ما را آفریده می‌داند که چه چیزی برای ما خوب و چه چیزی برای ما بد است و ما به چه …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 104 به سوی پاکی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 104 گزینه‌های درست را با علامت‌های مناسب نشان دهید. 1- اگر بدن ما با ادرار آلوده شد، کافی است محل آن را با دستمال تمیز پاک کنیم. نادرست 2- ظرف نجس با دوبار آب قلیل ریختن پاک نمی‌شود. درست 3- اگر کف پای ما …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 105 به سوی پاکی

پیام‌های آسمان هفتم: الهی صفحه 105 ای پروردگارِ من، از آنچه بر سرم آمده، دلتنگ و بی‌طاقتم، و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده، آکنده است؛ و این در حالی است که تنها تو می‌توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمده‌ام دور …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 108 ستون دین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 108 از نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السّلام و یارانش چه می‌آموزیم؟ امام حسین علیه السّلام حتی در میدان جنگ با اصحاب اندک خود به نماز می‌ایستد و حقیقت قیام خود را آشکار می‌کند ما از این واقعه یاد می‌گیریم که در هر …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 112 ستون دین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 112 یک بار دیگر صحبت‌های آقای پارسا را با دقت بخوانید و با کمک معلم خود، جای هر کدام از واجبات فوق را در متن مشخص کنید. قیام: هنگامی که رو به قبله می‌ایستد. نیت: ابتدا قصد می‌کند برای خشنودی خدا نمازمی‌خواند. تکبیره الاحرام: …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 114 ستون دین

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 114 1- ارکان نماز چندتاست؟ به ترتیب آن‌ها را نام ببرید. پنج تا؛ نیت، قیام، تکبیره الاحرام، رکوع، سجود 2- کسی که به نمازهای پنج‌گانه‌اش اهمیت دهد و آن‌ها را اول بخواند، پاداشی خواهد داشت؟ پیامبر (ص) می‌فرمایند: خداوند قول داده در …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 116 نماز جماعت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 116 به نظر شما چرا پیامبر اکرم همه مردم _ حتی افراد نابینا_ را به شرکت در نماز جماعت تشویق می‌کرد؟ زیرا نماز جماعت یکی از بزرگترین، زیباترین و ارزشمندترین نمونه‌های همدلی مسلمانان با یکدیگر است و ثواب بسیاری دارد.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 118 نماز جماعت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 118 به نظر شما برگزاری نماز به صورت جماعت، چه فایده‌های دیگری می‌تواند داشته باشد؟ وحدت و انسجام بین مسلمانان، اطلاع از احوال یکدیگر، بدست آوردن اطلاعات درباره احکام دینی و…

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 123 نماز جماعت

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 123 1- نماز جمعه چگونه خوانده می‌شود؟ نماز جمعه دو رکعت است: رکعت اول: بعد از تکبیره الاحرام امام جمعه 1- نیت می‌کنیم 2- الله اکبر می‌گوییم 3- امام جمعه حمد و سوره می‌خواند و ما سکوت می‌کنیم 4- قنوت می‌خوانیم 5- …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 124 نماز جماعت

پیام‌های آسمان هفتم: الهی صفحه 124  ای آن‌که یادش برای یادکنندگان عزت و افتخار است و ای آن‌که سپاس‌گزاریش، برای سپاس‌گزاران پیروزی و رستگاری است و ای آن‌که فرمان برداریش برای فرمانبرداران، نجات و رهایی است! بر محمّد و آلش درود فرست و دل‌های ما را به یادت از هر …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 128 نشان عزت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 128 با دوستانتان در کلاس گفت و گو کنید و نمونه‌های دیگری از این مراقبت‌های عاقلانه را بیان کنید. خواندن نماز برای دوری از شیطان محافظت از مواد غذایی برای مسموم نشدن داشتن حجاب برای دوری از آزار و اذیت رفتن به حمام و …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 129 نشان عزت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 129 کسی که می‌داند به زودی از این دنیا خواهد رفت، سعی می‌کند در ساعات پایانی عمرش، مهم‌ترین کارها را انجام دهد و مهم‌ترین حرف را بزند. مطالب زیر بخش‌های وصیت‌نامه شهیدای دوران دفاع مقدس است که مدتی قبل از شهادت نوشته‌اند. این متن …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 131 نشان عزت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 131 به نظر شما چرا خداوند در این آیات هر یک از مردان و زنان را به صورت جداگانه مخاطب خود قرار داده و این راهنمایی را برای هر دو گروه تکرار کرده است؟ برای این‌که اهمیت این موضوع را برای هر دو جنس …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 135 بر بال فرشتگان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 135 به نظر شما چرا پیامبر اکرم در مسجد، هم‌نشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند؟ زیرا خداوند پیامبر اکرم (ص) را برای آموزش مردم فرستاده بود و پیامبر با این کار خود ارزش علم در دین …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 136 بر بال فرشتگان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 136 به این روایات که از رسول اکرم و امیرمومنان علیهما السّلام به دست ما رسیده است توجه کنید و آن‌ها را به موضوع مرتبط با آن وصل کنید. فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است: علم آموزی برای همه در برابر کسی که …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 137 بر بال فرشتگان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 137 درباره این حدیث ارزشمند در کلاس گفت و گو کنید و توضیح دهید جابه‌جایی در مراحل کسب دانش چه نتایجی به همراه دارد؟ مرحله اول سکوت است در این مرحله باید هنگامی که استاد علمی را می‌آموزد سکوت کرد. مرحله دوم گوش فرا …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 140 بر بال فرشتگان

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 140 1- عالمان چگونه مردم را از انحرافات نجات می‌دهند؟ زمانی که شیطان تلاش می‌کند که انسان‌ها را از راه راست منحرف کند این عالمان هستند که مردم را از فریب‌های شیطان آگاه می‌کنند. 2- بیش‌ترین پیشرفت‌های علمی مسلمانان در چه زمانی …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 143 کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 143 با توجه به شعر بگویید دوستان و هم نشینان چگونه بر یکدیگر می‌گذارند؟ رفتار و اخلاق همنشین در انسان اثر می‌گذارد اگر همنشین خوب باشد تاثیر مثبت و اگر بد باشد تاثیر منفی می‌گذارد به همین دلیل انتخاب همنشین بسیار مهم است به …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 145 کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 145 به نظر شما چرا اهل نماز بودن تا این حد در انتخاب دوست مهم دانسته شده است؟ درباره این موضوع در کلاس گفت و گو کنید. چون کسی که به خواسته خدا توجه نکند و سر به سوی خدا فرود نیاورد به خواسته‌های …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 146 کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 146 بر اساس روایت فوق، افراد بدقول و پیمان شکن، چگونه دوستان خود را از دست می‌دهند؟ با بدقولی دوست خود را ناراحت می‌کنند و باعث می‌شوند که دوستانشان به آن‌ها اعتماد نکنند و دوستی آن‌ها پایدار نماند.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 148 کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 148 1- کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟ رعایت اوقات نماز کمک و نیکی به همنوعان هنگام سختی و راهی 2- راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟ از دیدگاه امام صادق (ع): …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 154 مزدوران شیطان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 154 توضیح دهید در هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال دارد؟  پاسخ به سوالات امتحانی  باعث می‌شود که نتوانیم جواب سوالات را درست پاسخ دهیم و یا سوالی را نبینیم و رد شویم.  تصمیم …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 156 مزدوران شیطان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 156 اصل اول: اولویت بندی اصل دوم: زمان بندی اصل سوم: حساب رسی و بازنگری اصل چهارم: پیوسته و منسجم بودن کار   پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 156 1- چرا انسان عجول نمی‌تواند تصمیم‌های درستی بگیرید؟ زیرا آدم عجول هنگام …

بیشتر بخوانید »