آخرین خبرها

پیام های آسمان هشتم

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 12 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 12 آنچه گفته شد، فقط نمونه‌ای از شگفتی‌های بی‌پایان دنیای ماست. شما هم با دوستانتان گفت و گو کنید و نمونه‌های دیگری از این شگفتی‌ها را بیان کنید. خیلی از مردم گوش را تنها اندامی برای شنیدن می‌دانند درحالی که گوش علاوه بر شنیدن …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 15 خودت را امتحان کن

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 15 1- از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن، چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ از این نظم و شگفتی جهان می‌توان نتیجه گرفت که آفریدگار این جهان خدایی حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی‌دهد و هر مخلوق در …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 16 الهی

پیام‌های آسمان هشتم: الهی صفحه 16 ای معبود من راضی نشدی که تنها از نعمتى برخوردار شوم و از ديگرى منع گردم بلكه روزيم دادى از انواع (نعمتهاى) زندگى و اقسام لوازم كامرانى و اين بواسطه آن نعمت بخشى بزرگ و بزرگترت بود بر من و آن احسان ديرينه ات …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 19 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 19 با توجه به آیات بالا توضیح دهید اگر خداوند غفار نیود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ گناه هیچ انسانی بخشیده نمی‌شد و همه انسان‌ها وارد جهنم می‌شدند. غفار بودن خدا چه تاثیری در زندگی مردم دارد؟ باعث می‌شود که انسان‌ها بابت گناهانشان از خدا طلب …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 20 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 20 در جامعه‌ای که هیچکس حاضر عفو و بخشش خطاهای دیگران نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جامعه دچار هرج و مرج می‌شود و رحمت و برکت الهی از جامعه سلب شده و انصاف از جامعه برداشته می‌شود. در این صورت کسی به دیگری در …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 21 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 21 جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.  مواردی که گذشت از خطای دیگران پسندیده است مواردی که نباید از خطای افراد چشم‌پوشی کرد  فرد خطاکار به اشتباهش پی برده است  فرد تصمیمی برای ترک اشتباه و گناهش ندارد  تصمیم بگیرد کار اشتباه خود …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 22 خودت را امتحان کن

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 22 1- غفّار یعنی چه؟ بسیار آمرزنده چرا خداوند با این صفت شناخته می‌شود؟ چرا که خداوند گناهان کسانی را که پشیمان هستند و توبه می‌کنند و عمل صالح انجام می‌دهند می‌بخشد. 2- گذشت از خطاهای دیگران چه فایده‌ای برای انسان دارد؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 23 الهی

پیام‌های آسمان هشتم: الهی صفحه 23 اى برطرف كننده سختى و گرفتارى از ايوب و اى نگهدارنده دستهاى ابراهيم از ذبح پسرش پس از سن پيرى و به سرآمدن عمرش اى كه دعاى زكريا را به اجابت رساندى و يحيى را به او بخشيدى و او را تنها و بى …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 27 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 27 آن‌چه خواندیم، بخشی از توصیفهای قرآن کریم و احادیث معصومین دربارۀ بهشت است. علاوه بر نعمت‌هایی که گفته شد، دوست دارید خداوند در بهشت چه نعمت‌های دیگری به شما بدهد؟ دیدار پدر و مادر و اعضای خانواده، دیدار با فرشتگان، دیدار با صادقین و …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 28 فعالیت کلاسی

  پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 28 به نظر شما چرا جهنمیان در جهنم عذاب می‌شوند؟ زیرا در دنیا به خدا ایمان نیاورده و به هدایت‌های فرستادگان خدا توجهی نکرده‌اند و مومنان را در دنیا اذیت کرده و اعمال صالح انجام نداده‌ و از هیچ گناهی روی گردان نبوده‌اند.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 31 خودت را امتحان کن

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 31 1- عذاب‌های جهنم را چه کسی به وجود آورده است؟ توضیح دهید. این عذاب‌ها حاصل کارهای زشتی است که جهنمیان در دنیا انجام داده‌اند و از پیش فرستاده‌اند. برای مثال کسانی که در دنیا مال یتیمی را می‌خورند در آخرت شکم‌هایشان …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 32 الهی

پیام‌های آسمان هشتم: الهی صفحه 32 اى زنده كن مردگان اى كه مراقبت دارى بر هركس بدانچه انجام داده اى كه سپاسگزارى من برايش اندك است ولى محرومم نكند و خطايم بزرگ است ولى رسوايم نكند و مرا بر نافرمانى خويش بيند ولى پرده ام ندرد.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 34 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 34 به نظر شما علت تاکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست؟ چون نعمت اهل بیت بالاترین نعمتی است که خداوند از طریق پیامبران برای ما فرستاده است بنابراین با توجه به این نعمت می‌توان از گمراهی و سرگردانی نجات یافت.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 38 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 38 آیات زیر را با دقت بخوانید، این آیات را کنارهم قرار دهید و درباره پیامی که از آن‌ها در می‌یابید در کلاس گفت و گو کنید. قرآن در یک کتاب محفوظ قرار دارد و اهل بیت هم از پلیدی و ناپاکی محفوظ اند …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 47 فعالیت

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 47 به نظر شما این همه تأکید نشانۀ چیست؟ خداوند به پیامبر فرمودند که اگر این کار را انجام ندهد رسالتش کامل نمی‌شود بنابراین پیامبر بنا به فرمایش خداوند و بخاطر بی سرپرست و ولی نماندن جامعه اسلامی، ناامیدی مشرکان و کافران مکه و …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 53 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 53 ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس، توضیح دهید چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد؟ آداب نماز مستحب است و اگر انجام نشود نماز باطل نمی‌شود.  

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 56 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 56 باتوجه به آن‌چه خواندیم، کدام یک از نمازهایی که در جدول زیر آمده صحیح و کدام یک باطل است؟ شرایطی که در آن نماز خوانده می‌شود صحیح باطل  1- بدنش نجس شده است ولی خودش نمی‌داند و نمازش را همین‌طور می‌خواند. *  2- …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 57 خودت را امتحان کن

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 57 1- دلایل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید. خواندن نماز جماعت آشنا شدن با افراد جدید  احساس سبکی  ثواب فراوان استجابت دعا 2- اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است، آیا واجب است …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 58 الهی

پیام‌های آسمان هشتم: الهی صفحه 58 سپاس مخصوص خداست که وجودش را به ما شناساند و شکرش را به ما الهام فرمود و درهای دانش را به پروردگاریش به روی ما گشود و ما را بر اخلاص ورزی در یکتاییش راهنمایی کرد و از انحراف در دین و تردید در …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 59 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 59 بر اساس فرمایش پیامبر اکرم (ص) رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد؟ روزه دار باید قرآن بخواند، اخلاق نیکو داشته باشد، دعا کند، کارهای نیک انجام دهد، صلوات بفرستد.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 61 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 61 چه ارتباطی بین مثال درختان و روزه داری وجود دارد؟ توضیح دهید. درختانی که در مناطق کوهستانی هستند در برابر کم آبی و آب و هوا مقاوم هستند و روزه داران گرسنگی و تشنگی را تحمل می‌کنند و با این کار صبر و …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 62 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 62 1- با توجه به این آیه مهم ترین فایده روزه چیست؟ تقوا و پرهیزکاری 2- به نظر شما عبارت «کما کتب علی الذین من قبلکم» به چه کسانی اشاره دارد؟ به امت‌های پیشین و گذشتگان

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 63 خودت را امتحان کن

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 63 1- توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیش‌تر روزه دار به فقرا و مستمندان می‌شود؟ خداوند روزه را به این دلیل بر همگان واجب کرده که یک ماه همه مانند هم باشند و فقیر و غنی هردو مزه گرسنگی را …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 66 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 66 به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟ چرا این تابلوها در مسیر رانندگان قرار داده شده است؟ نه خیر، این تابلوها برای رانندگی کردن ضروری هستند تا به آن‌ها عمل کنیم دچار خطر یا تصادف نشویم.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 67 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 67 ضمن مشورت با دوستانتان جدول زیر در کلاس کامل کنید. محرم‌ها نامحرم‌ها  1- پدر  6- مادر  1- پسردایی  6- دختر دایی  2- برادر  7- خواهر  2- پسرعمه  7- دختر عمه  3- دایی  8- عمه  3- پسرخاله  8- دختر خاله  4- عمو  9- خاله …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 70 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 70 با کمک هم گروهی‌های خود بررسی کنید که پوشش مناسب و نامناسب چه تاثیری بر روی خود فرد و نیز اجتماع دارد. آثار پوشش مناسب: آرامش و امنیت، در امان ماندن از نگاه مریضان روحی و هوسرانان، نزدیک شدن به خدا آثار پوشش …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 72 خودت را امتحان کن

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 72 1- چه شباهتی بین تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟ تابلوهای راهنمایی و رانندگی به عنوان راهنمای جاده هستند و ما را از خطراتی که ممکن است در جاده رخ دهد آگاه می‌کنند. هدف آن‌ها داشتن سفر ایمن …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 74 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 74 به نظر شما دیدگاه کدام گروه صحیح است؟ آیا راه دیگری به غیر از دو راه فوق وجود دارد؟ دیدگاه هردو گروه اشتباه است. راه تعادل و میانه روی بهترین راه است چرا که در آن از نعمت‌های دنیایی استفاده می‌کنیم ولی نه …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 75 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 75 به نظر شما با توجه به این آیه، دیدگاه و رفتار گروه دوم تا چه حد مورد تایید خدوند است؟ بنا به این آیه دیدگاه گروه دوم مورد تایید خداوند نیست چرا که خداوند اسراف کاران را دوست ندارد.

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 76 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 76 در هر یک از موارد زیر رفتارهای صحیح و غیر صحیح را بیان کنید. رفتارهای صحیح رفتارهای اسراف آمیز برگزاری جشن ازدواج  1- خانه مناسبی در فامیل وجود دارد،   مراسم در آن‌جا برگزار می‌شود.  2- داماد از خودروی شخصی خود که   مناسب و …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 78 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 78 شما نیز با کمک هم‌گروهی‌های خود، برخی از راهکارهای مقابله با مصرف گرایی را بیان کنید. در زمان مناسب اقدان به خرید کنیم برای داشته‌هایمان ارزش قائل باشیم به اندازه نیاز خرید کنیم و بدانیم که خرید کردن تفریح نیست

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 79 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 79 به کمک هم‌گروهی‌های خود نمونه‌هایی از تقلیدهای ناآگاهانه از مدهای بیگانه را که در جامعه امروز ما رواج دارد بیان کنید. به نظر شما این‌گونه تقلیدها چه تاثیری بر روی شخصیت و رفتار فرد تاثیر می‌گذارد؟ نگهداری از سگ و گربه به عنوان …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 83 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 83 به نظر شما زندگی ما در دنیا، چه شباهت‌هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟ تفاوت‌های این دو در چیست؟ شباهت‌ها: هر دو زمان محدودی دارند هر دو داور دارند هر دو دارای مربی و هدایتگر هستند هر دو دارای زمین مشخصی برای بازی …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 84 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 84 به کمک دوستانتان عوامل دیگری که موجب هدر رفتن عمر انسان می‌شود را نام ببرید. به نظر شما راهکار مبارزه با این عوامل چیست؟ هیچ برنامه‌ای برای آینده نداشتن از یاد و ذکر خدا غافل شدن خوش‌گذرانی و بی‌توجهی به فرصت‌های زندگی توجه …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 86 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 86 چند کار اشتباه که معمولا انسان‌ها در زندگی خود انجام می‌دهند را نام ببرید و نتایج و عواقب آن‌ها را بیان کنید. به نظر شما اگر انسان‌ها قبل از انجام این‌گونه کارها به نتایج آن فکر می‌کردند، باز هم آن‌ها را انجام می‌دادند؟  …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 88 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 88 به نظر شما، نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟ استفاده درست از نعمت سخن گفتن می‌تواند انسان را به سعادت برساند مثل یاد دادن علمی به دیگران از طریق سخن گفتن، دعا کردن و …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 91 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 91 اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می‌کنند، چه مسئولیتی داریم؟ به آن‌ها تذکر دهیم که غیبت کردن کار اشتباه و از گناهان کبیره است و نباید این کار را انجام دهند. اگر به حرفمان توجهی نکردند باید آن مکان …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 93 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 93 به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد، چیست؟ چندین بار با آرامش و منطقی به او کار اشتباهش را توضیح دهیم و از او بخواهیم که بار دیگر انجام ندهد ولی اگر بعد از چندین بار …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 94 پیشنهاد

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 94 1- دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید. عذاب الهی در روز جزا از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد دروغگو در دنیا   2- رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 99 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 99 اکنون به این دو حدیث توجه کنید و مانند نمونه بالا، پیام هر حدیث درباره مال حرام را بنویسید. 1- امام رضا علیه السّلام: مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد نشود برکتی نخواهد داشت. …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 100 خودت را امتحان کن

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 100 1- کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید. فردی: استقلال مالی و بی‌نیاز شدن از دیگران از لحاظ مالی، شرکت کردن در کارهای خیر و انفاق و بخشش اجتماعی: کمک به دیگران و برطرف …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 101 ارزش کار

پیام‌های آسمان هشتم: پیشنهاد صفحه 101 داستان بازار سیاه نوشته استاد شهید مرتضی مطهری را بخوانید و آن را برای دوستانتان بازگو کنید. عائله ی امام صادق و هزینه ی زندگی آن حضرت زیاد شده بود. امام به فكر افتاد كه از طریق كسب و تجارت عایداتی به دست آورد …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 105 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 105 به محتوای نماز دقت کنید و دعاهایی که در هر شبانه‌روز در نماز از خداوند می‌خواهید، بیان کنید. صلوات دعای قنوت اهدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 107 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 107 باتوجه به احادیثی که خواندیم، فهرستی از آداب دعا تهیه کنید و آن را برای دوستانتان در کلاس بیان کنید.  پاک کردن درآمد  از زیر بار حقوق مردم بیرون آمدن حرام خور نبودن فرستادن صلوات قبل و بعد از دعا دعا کردن در …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 108 خودت را امتحان کن

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 108 1- دعا کردن چه فایده‌هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید. آرامش روحی، بهره‌مندی از پاداش روز قیامت 2- چهار مورد از آداب دعا کردن را نام ببرید. هنگام اذان دعا کردن قبل و بعد از دعا صلوات فرستادن قبل دعا …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 112 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 111 به نظر شما مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری‌های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر کشورهای مسلمان چیست؟ کمک‌های مادی و معنوی به آن‌ها احساس همدلی و دلسوزی نسبت به آن‌ها اتحاد و همدلی برقراری روابط تجاری و …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 113 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 113 به نظر شما اگر مسلمانان این وظایف را نسبت به یکدیگر انجام دهند، دنیای مسلمانان چگونه خواهد شد؟ اگر مسلمانان به وظایف خود عمل کنند دنیایی پر از نشاط و صمیمیت و همدلی خواهیم داشت که همه مسلمانان زیر پرچم اسلام متحد می‌شوند …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 116 فعالیت کلاسی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 116 به کمک هم‌گروهی‌های خود پیام این تصویر را بیان کنید. دشمنان با استفاده از اختلافات بین شیعه و سنّی باعث کشت و کشتار می‌شوند و در نهایت دشمنان پیروز میدان می‌شوند.  

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 118 خودت را امتحان کن

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 118 1- چهار مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادران دینی‌اش بیان کنید. آیینه و راهنمای او باشی آنچه برای خود می‌پسندی برای او نیز بپسندی اگر مریض شد به عیادتش بروی  به دنبال خشنودی او باشی 2- مهم‌ترین برنامه …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 122 فعالیت کلاسی

  پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 122 1- به نمونه‌ها توجه کنید و جدول زیر را با چند مثال دیگر کامل کنید. بی‌توجهی به حق الله  1- کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی‌گیرد.  2- کسی که نمازهایش را نمی‌خواند و بی‌دلیل قضا می‌شود.  3- کسی که …

بیشتر بخوانید »

جواب پیام های آسمان هشتم صفحه 124 حق النّاس

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 124 1- اگر کسی با شکستن یک درخت حق همه مردم را از بین ببرد، چگونه می‌تواند این حق بزرگ را جبران کند؟ می‌تواند چندین نهال بکارد تا ذره‌ای از این حق را جبران کند. 2- نمونه‌های دیگری از بی‌توجهی به حق الناس که …

بیشتر بخوانید »