آخرین خبرها

نگارش چهارم

جواب نگارش چهارم صفحه 8 آفریدگار زیبایی

نگارش چهارم صفحه 8 1-سه جمله از متن را که در آن ها کلمه ی«پاییز»به کار رفته است،بنویسید. روزی بهار،تابستان،پاییز و زمستان باهم گفت و گو می کردند. پاییز برای کار خود،رنگ های آتشین انتخاب کرد. خورشید به تصویرهای نقّاشی پاییز نگاه کرد. 2- هشت کلمه از متن درس بنویسید …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 10 آفریدگار زیبایی

صفحه 10 1-کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند با خط خوانا بنویسید. جهان افروز-هلو-رنگ آمیزی-تاب-ارغوانی خورشید جهان افروز از پشت ابرهای سفید،نقّاشی تابستان را تماشا کرد. نخست دستی به شاخه های درختان …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 11 آفریدگار زیبایی

صفحه11 2-این جمله ها را در متن درس پیدا کنید و جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1-می کردند 2-داوری کند 3-برّاق کرد 4-دست گرفت 5-لذّت برد 6-زینت داد 3-کلمه های جدول زیر را در جمله های بالا پیدا و خانه های جدول را پر کنید. 1-زمستان 2-پذیرفت …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 12 آفریدگار زیبایی

صفحه12 1-از کدام بند می فهمیم که خداوند بخشنده است؟ بند سوم 2-در این متن چهار ویژگی برای خدا بیان شده آن ها را نام ببرید. زیبایی-مهربانی-بخشندگی-دانایی 3-به نظر شما بهترین عنوان برای این متن چیست؟ صفات برتر خداوند-شناخت خداوند

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 13 آفریدگار زیبایی

صفحه13 موضوع کوچک تر: تعطیلات تابستان-آب و هوای تابستان-تفریحات تابستان-میوه های تابستان جمله موضوع: تعطیلات تابستان فرصت مناسبی برای استراحت و تفریح است. متن: تعطیلات تابستان فرصت مناسبی برای استراحت و تفریح است.با پایان یافتن فصل امتحانات و شروع تابستان،دوران شادی و تفریح برای بچه ها فرا می رسد.از این …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 14 کوچ پرستوها

نگارش چهارم صفحه14 1-با توجه به متن درس،واژه هایی را در جدول بنویسید که حروف زیر در آنها باشد. حرف کلمه حـ ح حشرات-صبح-حمله هـ ـهـ ه هوا-لانه-عهده غـ غ مشغول-آغاز-تغییرات قـ ق برق-عقاب-قرقی 2-کلمات زیر را با حروف مناسب کامل کنید. لطافت-بعضی-معتدل-عقاب-هنگام-نظر 3-متن زیر را بخوانید و نشانه های …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 15 کوچ پرستوها

صفحه 15 1-کلمه ها و عبارت های زیر را در متن درس پیدا کنید و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند با خط خوانا بنویسید.بر می خیزیم-اشتباه-مهمّی-راهیابی-می گذارند-شگفتی تا اینکه یک روز صبح که از خواب برمی خیزیم،از پرستوها نشانی نمی بینیم. …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 17 کوچ پرستوها

صفحه 17 با توجه به متن درس،جمله ها را به ترتیب رویداد شماره گذاری کنید. 6-جوجه ها راه و رسم زندگی را از وادین خود می آموزند. 4-پرستوهای مادّه،چهار تا شش تخم سفیدرنگ می گذارند. 2-آنها پس از بازگشت،لانه های سال گذشته ی خود را می یابند. 5-وقتی جوجه ها …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 18 کوچ پرستوها

صفحه 18 الف)کوچ پرستوها خطرهای بسیاری دارد. موضوع کلی:پرستوها موضوع کوچک تر:خطرات کوچ پرستوها-تغییرات آب و هوا-حمله ی پرندگان شکاری ب)کوچ پرستوها یکی از شگفتی های دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم. موضوع کلی:پرستوها موضوع کوچک تر:کوچ پرستوها-شگفتی های دنیا

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 20 راز نشانه ها

نگارش چهارم صفحه20 1-کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید. هوش-فهم-دست نخورده-قهوه خانه-جادّه-آفرین آفرین-جادّه-دست نخورده-فهم-قهوه خانه-هوش 2-با توجه به معنای جمله ها،کلمه مناسب را انتخاب کنید. غذا حیاط اساس

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 22 راز نشانه ها

صفحه22 2-خانه های جدول را به دلخواه با کلماتی از متن درس پر کنید. کلمه اول کلمه دوم  کلمه سوم ردیف اول گندم آسیاب قهوه خانه ردیف دوم چشم علف حاکم ردیف سوم هوش آفرین چشم حالا با کلمات هر ردیف جمله بسازید،به طوری که هر سه کلمه در آن …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 23 راز نشانه ها

صفحه23 1-متن کدام یک از کتاب های درسی شما شبیه متن(الف)است؟ مطالعات اجتماعی متن کدام یک از کتاب های درسی شما شبیه متن(ب)است؟ فارسی 2-تفاوت های متن (الف) و (ب) را در جدول زیر بنویسید. متن (الف) متن (ب) در این متن از کلمات ساده استفاده شده و فقط سعی …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 24 راز نشانه ها

صفحه24 به جمله های موضوع زیر دقّت کنید.موضوع کلی و موضوع کوچک تر آن را بنویسید. الف)آلودگی هوا دلایلی دارد. موضوع کلی:آلودگی هوا موضوع کوچک تر:دلایل آلودگی هوا ب)پرچم ایران سه رنگ دارد. موضوع کلی:پرچم ایران موضوع کوچک تر:سه رنگ پرچم ایران پ)جانوران بر دو دسته اند. موضوع کلی:جانوران موضوع …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 26 ارزش علم

صفحه26 فرض کنید مشغول صحبت با دوستتان هستید،برای گفتن هر یک از مطالب زیر از چه جمله ای استفاده می کنید؟ وقتی می خواهید روز تولّدش را بدانید. بیست و یکم این ماه تولد منه. راستی تولد تو کِی هستش؟ وقتی می خواهید در مورد زیبایی گلدان روی میز مطلبی …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 27 ارزش علم

صفحه27 1-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید. توفان بعد امواج مسافران هوش ساحلی 2-با حروف بهم ریخته ی زیر،هر تعداد که می توانید کلمه معنی دار بسازید. اجابت-عقاب-جواب-حوض-اتاق-جانب-اتوبان-نقاب-نجات-متناقض-تناقض-حاتم-جماعت

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 28 ارزش علم

صفحه28 2-برای کلمه های داخل جدول،سوال مناسب بنویسید. 1-نوعی پارچه ضخیم در کشتی که از نیروی باد برای حرکت کشتی استفاده می کند. 2-وزش باد شدید همراه با بارش سنگین باران 3-مترادف علم 4-با پیشرفت تمدن ها مردم از روستا نشینی به …نشینی روی آوردند. 5-ضمیر دوم شخص مفرد

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 29 ارزش علم

صفحه29 1-چرا قورباغه ای که ناشنوا بود،موفق شد از گودال خارج شود؟ چون ناشنوا بود و فکر می کرد که بقیه مشغول تشویق او هستند. 2-این داستان دو پیام مهم داشت به نظر شما آن دو پیام چه بود؟ برای رسیدن به موفقیت نباید: 1-به حرف ها و افکار منفی …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 30 ارزش علم

صفحه30 الف) جمله موضوع:دیروز به کتابخانه ی مسجد رفتم. موضوعع کلی:مسجد موضوع کوچک تر:کتابخانه ی مسجد ب)به یک شی با دقت نگاه کنید،سپس اجزای آن را توصیف کنید و یک بند توصیفی بنویسید. دفتر مشق برادرم را از کیفش در آوردم و به دقّت آن را نگاه کردم.جلد قرمز رنگش …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 31 رهایی از قفس

نگارش چهارم صفحه31 1-بیت هایی را که کلمه های زیر در آن به کار رفته است از متن درس پیدا کنید و بنویسید. طوطیان،شادکام،ارمغان،خطّه گفت:«گفتم آن شکایت های تو              با گروهی طوطیان،همتای تو» کرد بازرگان تجارت را تمام                      باز آمد سوی  منزل، شادکام هر …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 32 رهایی از قفس

صفحه32 2-جدول زیر را با استفاده از کلمه های متن درس کامل کنید. خ و د خ ا م خ ا ن ه خ و ی ش خ و ا ج ه خ و ا ه ی 3-با کلمه های زیر متن را کامل کنید. سالنامه،هفته نامه،قولنامه،کتابنامه سالنامه-هفته نامه-هفته نامه-کتابنامه-سالنامه-قولنامه-قولنامه

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 33 رهایی از قفس

صفحه33 1-با کنار هم گذاشتن کلمه های داخل کادر،کلمه ی جدید بسازید. شیرین-شاد-حال-شکر-خوش-تنگ-کام-سخن-شگفت-زبان-دل-زده خوش+حال=خوشحال شگفت+زده=شگفت زده شیرین+زبان=شیرین زبان خوش+سخن=خوش سخن شاد+کام=شادکام شکر+سخن=شکر سخن 2-کلمه های زیر را در جدول پیدا کنید و با مدادرنگی دور آنها خط بکشید. بازرگان،ثروتمند،طوطی،ارمغان،حبس،تعجّب،کنیز،بازگو،شروع،باغ     ب ط و ط ی ک ب ث ا …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 35 رهایی از قفس

صفحه35 با توجه به متن درس،ترتیب رویدادهای زیر را شماره گذاری کنید. 3-بازرگان به خانه خویش بازگشت. 5-بازرگان با شرمندگی ماجرا را برایش تعریف کرد. 7-بازرگان،طوطی را از پنجره ی خانه به باغ انداخت. 4-طوطی درباره ی سوغاتی اش از بازرگان پرسید. 1-بازرگان پیام طوطی اش را به طوطیان هندوستان …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 36 رهایی از قفس

صفحه36 الف)بند زیر را با دقت بخوانید و جمله ی موضوع آن را بنویسید. موضوع کلی و موضوع کوچک تر جمله ی موضوع را مشخص کنید. جمله ی موضوع:استخر بسیار زیبا بود. موضوع کلی:استخر موضوع کوچک تر:زیبایی  استخر ب)یک بند توصیفی درباره ی«مادر» بنویسید. به این فکر کنید که مادر …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 44 مهمان شهر ما

نگارش چهارم صفحه 44 1-ابتدا حروف جاافتاده را با مراجعه به متن درس بنویسید؛سپس آنها را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید. نشاط-خوشحال-انتظار-غوغا-چهره-پاکیزه-همهمه انتظار-پاکیزه-چهره-خوشحال-غوغا-نشاط-همهمه 2-جدول زیر را با توجه به متن درس کامل کنید. حرف کلمه ط نشاط-فقط-طرف-طلوع-خاطر-طول صـ ص خلاصه-صدا-صبح-صورت-صبر-صف ظ انتظار-لحظه-منظّم 3-یک متن بنویسید و سه تا از …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 48 مهمان شهر ما

صفحه 48 الف)به یک گلدان گل با دقت نگاه کنید و یک بند توصیفی بنویسید. گلدان قهوه ای رنگ کنار حوض خانه مادربزرگ،یکی از قشنگ ترین تصاویری است که از آن خانه ی قدیمی در ذهنم مانده است.گل های شمعدانی آن،در بهار و تابستان تقریبا هر روز صبح می شکفتند. …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 58 باغچه ی اطفال

نگارش چهارم صفحه58 1-با توجه به متن درس واژه ها را کامل کنید. سرگذشت-خویش-اقامت-خشنود-نمی پذیرند-اطفال-تصویر-استاد 2-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید. حرفه ی -طاق-طبع-راضی-فراوان-برگزیده 3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید. حکیم اندیشید. اندیشید حکیم مینا خندید. خندید مینا مهرداد خوابید. خوابید مهرداد

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 59 باغچه ی اطفال

صفحه59 1-با توجه به متن درس،کلمه هایی که حروف زیر را دارند،پیدا کنید و بنویسید قـ ق نقّاشی-عشق-قطعه-منقل-وقت-اتاق-طاق-قفقاز-قنّادی-رونق-شوق-اقامت-ذوق-قریحه-مقصود-قبول-سرمشق عـ ـعـ ـع ع اعتماد-اختراع-ابداع-طبع-اجتماع-فعّالیت-معلّم-شعله-عاجز-تعطیل-عشق-شعر-قطعه 2-پنج جمله از متن درس را که به نظرتان جالب است،بنویسید. قطعه زغالی از کنار منقل کرسی بیرون آوردم و با آن،شعرم را بر دیوار نوشتم. پدرم …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 61 باغچه ی اطفال

صفحه61 در متن درس جملاتی را که با«امّا»،«ولی» و «زیرا» به هم وصل شده اند؛پیدا کنید و در کادر زیر بنویسید. پدرم در ساختن طاق مسجد و گچ بری استاد بود؛امّا در همه ی ماه های سال نمی توانست به کار بنّایی بپردازد. آن وقت پدرم به قنّادی می پرداختو …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 62 باغچه ی اطفال

صفحه62 متن بالا از چند بند تشکیل شده است؟ بنویسید هر بند درباره ی چه چیزی بود؟ سه بند بند اول: دشواری های موجود برای پرستوها در آغاز پاییز و کوچ آنها بند دوم: نحوه ی کوچ پرستوها بند سوم:خطرات موجود در هنگام کوچ پرستوها موضوع کلی متن چیست؟ کوچ …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 64 فرمانده دل ها

نگارش چهارم صفحه64 2-کلمه هایی را که در متن درس وجود دارد،پیدا کنید و یک بار از روی آنها بنویسید. نفوذ-مقابله-شجاعت-بی وقفه-وحشت-سقّا-سقوط 3-با هر یک از کلمه های زیر یک جمله ی جدید و مناسب بنویسید. وصف ناپذیر: شور وصف ناپذیری وجود مرا فرا گرفته بود. تسخیر ناپذیر: اراده ی …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 65 فرمانده دل ها

صفحه65 1-بند سوم را با دقت بخوانید کلمه هایی که صدای«ز» دارند را پیدا کنید و بنویسید. روزها-متجاوزان-مظلوم-آزادی-آرزو-رزمندگان-آماده سازی-ضربه-تسخیرناپذیر-فضا اکنون کلمه های نوشته شده را با توجه به شکل های مختلف صدای«ز» دسته بندی کنید. ز:روزها-متجاوزان-آزادی-آرزو-رزمندگان-آماده سازی ظ:مظلوم ضـ:ضربه-فضا ذ:تسخیرناپذیر 2-با توجه به متن درس،کلمه های پنهان شده در جدول …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 67 فرمانده دل ها

صفحه67 1-چرا نویسنده در سطر دوم بند اول،کلمه ی «اما» را به کار برده است؟ برای اینکه دو جمله را به هم وصل کند. 2-آقا ابراهیم بعد از نیم ساعت بازی کردن به بچه ها چه گفت؟ «بچه ها فکر نمی کنید الان دیروقته؟مردم میخوان بخوابن.» 3-ابراهیم در چه ورزش …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 68 فرمانده دل ها

صفحه68 متنی بنویسید که سه بند داشته باشد.موضوع کلی متن«نان»است.برای این موضوع کلی،سه موضوع کوچک تر بنویسید تا موضوع هر یک از سه بند متن باشند. موضوع هر بند را بنویسید. بند اول: روند پخت نان از قدیم تا کنون بند دوم: انواع نان بند سوم: نحوه ی پخت نان …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 70 اتّفاق ساده

صفحه70 2-با توجه به متن درس،کلمه های دو نقطه ای را پیدا کنید و بنویسید. باران-برف-ظرف-خوب-جبهه-خواند-دست سایه-قرار-بلند-یک-قطره-تگرگ-خانه 3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید. حکیم دانا اندیشید. اندیشید حکیم دانا دختر کوچولو خوابید. خوابید دختر کوچولو معلّم مهربانم خندید. خندید معلّم مهربانم

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 71 اتّفاق ساده

صفحه71 1-ابتدا حروف کلمه ی نوشته شده را جدا کنید؛سپس مانند نمونه برای هر حرف،دو کلمه بنویسید. قطره:ق ط ر ه ق:مقرّرات-اتّفاق ط:خاطره-خطر ر:مصرف-تصرّف ه:ماشه-مهارت 2-پانزده کلمه ی جدید که در کتاب«مطالعات اجتماعی» خوانده اید، بنویسید. فعّالیت-مذهبی-عزاداری-اطّلاعات-غلبه-عطا-عقیده هگمتانه-دیااِکو-چاپارخانه-پاسارگاد-سلوکیان-جلگه-مقدونی امپراتوری-اردشیر-طاق بستان-سنگ نگاره-مراتع-بلوط

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 73 اتّفاق ساده

صفحه73 1-کلمه ی«او» در سطر سوم به چه کسی اشاره دارد؟ امیر نوح ساسانی 2-چرا نویسنده در سطر دوم کلمه ی«اما»را به کار برده است؟ دو جمله را که تا حدودی معنیشان ضد هم است را به هم پیوند داده است. 3-چرا ویسنده در سطر چهارم«و»را به کار برده است؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 76 لطف حق

نگارش چهارم صفحه76 1-با توجه به جای نشانه های هر کلمه،مانند نمونه کلمه بسازید. منزل: م:مادر ن:سنگر ز:آرزو ل:جلیل توفان: ت:تیراندازی و:صورت ف:تصفیه ا:ارباب ن:باران 2-كلمه هایی را كه يكي از نشانه های «ه» و «ح» دارند از متن درس پيدا كنید و بنويسيد. حق-ساحل-حسرت-نگاه-بی گناه-رهی-وحی-رهرو-مهر-تنها-بنده پروری-سطح-گاهواره-دایه-حکم-می دهیم-به-رودها-شیوه-گفته-وحی-چه-آنچه-نه

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 77 لطف حق

صفحه77 3-هر يک از كلمه های زير را در جای خالي مناسب بنويسيد. لبالب-سراسر-گرداگرد-دمادم 1-متن زير را با استفاده از كلمه های داده شده،كامل كنيد. ربّ جلیل-اندوه-عدل-طغیان 2-كلمه های جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد. لطف مهر منزل سیلاب بی ناخدای

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 79 لطف حق

صفحه79 ب)از متن«قدم يازدهم» و «انتظار»  جمله هایی را كه مفهوم آنها با كلمه های «سپس» و«بعد» به هم وصل شده است، پيدا كنيد و بنويسيد. نرگس آب پاش را بر می دارد و پر از آب می کند؛بعد به طرف من می آید.نگاهش مهربانانه روی من می لغزد؛سپس با …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 80 لطف حق

صفحه80 متني بنويسيد كه سه بند داشته باشد. موضوع كلی متن«بهار»» است ابتدا بند مقدمه را بنویسید.موضوع کلی بهار به دو موضوع كوچكتر زير تقسيم شده است، آنها موضوع هر يک از دو بند بعدی متن هستند. بند دوم: زيبايي طبيعت و شكوفه دادن درختان بند سوم: عيد نوروز بهار،تابستان،پاییز …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 81 ادب از که آموختی؟

نگارش چهارم صفحه81 2-مانند نمونه،كلمه هايی را كه در يك گروه قرار دارند،دسته بندي كنيد. ادب،آداب،مؤدّب عالم،علم،معلوم معطّر-عطر-عطّار ناظر،منظور،نظر 3-نمودار جمله های زير را رسم كنيد. سعيد گل را چيد. چید سعید گل را مریم داستان را خواند. خواند مریم  داستان را مادرم غذا را پخت. پخت مادرم غذا را

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 82 ادب از که آموختی؟

صفحه82 1-با توجه به متن درس،كلمه ها گروه «الف»  را با كلمه های گروه «ب»تركيب کنید و كلمه ی جديد را در قسمت ميانی بنويسيد. بلندآواز-میان تهی-هنرنمای 2-حرف اوّل هر گروه از كلمه های زير را به ترتيب كنار هم قرار دهيد؛يك كلمه از متن بدست می آید؛آن را بنويسيد.  …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 84 ادب از که آموختی؟

صفحه84 ب)يكي از متنهاي كتاب علوم يا مطالعات اجتماعي را،كه در آن كلمه هایی مانند«او»، «دومين»،«سوم»،«نخست»،«ابتدا»و«آخر»به كار رفته است،بخوانيد و جمله هایی را كه اين كلمه ها در آنها است، پيدا كنيد و در زير بنويسيد. او در ابتدا از سنگ، شاخه ی درختان و استخوان حیوانات او برای کندن …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 85 ادب از که آموختی؟

صفحه85و86 به بند مقدّمه توجه كنيد كه چگونه خواننده را وارد فضاي متن مي كند.سپس موضوع بندهاي دوم تا چهارم را بنويسيد. بند دوم: لانه سازی،تخم گذاری و نحوه مراقبت از پرستوهای تازه بدنیا آمده بند سوم: مشکلات پرستوها در فصل پاییز بند چهارم: خطرات کوچ پرستوها

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 86 ادب از که آموختی؟

صفحه85و86 به بند مقدّمه توجه كنيد كه چگونه خواننده را وارد فضاي متن مي كند.سپس موضوع بندهاي دوم تا چهارم را بنويسيد. بند دوم: لانه سازی،تخم گذاری و نحوه مراقبت از پرستوهای تازه بدنیا آمده بند سوم: مشکلات پرستوها در فصل پاییز بند چهارم: خطرات کوچ پرستوها

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 88 شیر و موش

صفحه88 2-مانند نمونه كلمه هايی را از متن پيدا كنيد كه آهنگ آنها مانند واژه ی نوشته شده باشد. گاز،باز گوش،موش شیر،گیر غازی،بازی 3-متني بنويسيد كه حداقل چهار كلمه از كلمه های زير در آن به كار رود. آزاده با شادی فراوان و لبخند زیبایی که بر روی لبش نقش …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 89 شیر و موش

صفحه89 1- با توجه به راهنمایی های كنار هر رديف، كلمه های مناسب را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد. کلمه هایی که «حـ ح» دارند. وحوش-رحم-حاصل-حول و حوش-حال کلمه هایی که «فـ ف» دارند. خفته-آشفته-گرفت-رفتار-گرفتار-افتاد-مغفرت-اتّفاقا-دریافت-بشتافت کلمه هایی که «سـ س» دارند. دست-خواست-لوس-هراس-التماس-است-سه-سر کلمه هایی که «غـ ـغـ غ» …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 94 شیر و موش

صفحه93و94 متني بنويسيد كه چهار بند داشته باشد.موضوع کلی متن«مادر» است.ابتدا بند مقدمه را بنویسید.موضوع کلی به دو موضوع كوچكتر زير تقسيم شده است، آنها موضوع هر يك از دو بند بعدی متن هستند. در پايان، بند نتيجه گيري را بنويسيد.  بند دوم: مهرباني مادر بند سوم: زحمت های مادر …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 96 مدرسه ی هوشمند

نگارش چهارم صفحه96 1-ده كلمه كه به نظر شما مهم اند از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد. منتظر-معلّق-خلاصه-عجیب و غریب-لحظه فیلسوفان-علامت-فضا-ریاضی-دانش اندوزی 2-زير شكل صحيح كلمه هاي داخل كمانک،خط بكشيد. جهل-می گذرانید-غریب 3-نمودار جمله های زير را رسم كنيد. دوستم توپ را از فروشنده گرفت. گرفت دوستم توپ را …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 100 و 101 مدرسه ی هوشمند

صفحه100و101 1-محمّد پس از بازگشت از ری،چه کرد؟ بیمارستانی تاسیس کرد و در آنجا علاوه بر مداوا و درمان بیماران،به تربیت دانشجویان زیادی پرداخت. 2-چرا محمّد به«رازی» شهرت پیدا کرد؟ در شهر ری به دنیا آمده بود. 3- دو مورد از صفات رازی را بنویسید. اخلاق نیکو و خوش رفتاری …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 102 پرسشگری

صفحه102 انشايي بنويسيد كه چهار بند داشته باشد. موضوع انشا «پاييز» است. ابتدا بند مقدمه را بنویسید.سپس براي موضوع كل«پاییز» دو موضوع كوچكتر بنويسيد تا موضوع هر يک از دو بند بعدي متن باشند.در پايان بند نتيجه گيری را بنويسيد. بند دوم: بازشدن مدارس بند سوم: تغییرات طبیعت پاییز: پاییز …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 104 مدرسه ی هوشمند

صفحه104 3-با اضافه كردن اجزای زير به كلمه ی مناسب،كلمه های جديد بسازيد.  زار-نده گل،دو،شوره جوی،ياب،شالی جوینده-یابنده-دونده شالی زار-گل زار-شوره زار 1-ابتدا حرف دوم هر كلمه را مشخص كنيد؛سپس با كنار هم قرار دادن آنها كلمه ای بسازيد. عکس-فاصله-قرار-حتّی-حاضر-بعد-کتابخانه-شبیه-تازه-برّاق-حیاط  کارت اعتباری مهتاب-دوست-مشغول-لمس-صندوق-صدای معلّم هوشمند

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 105 مدرسه ی هوشمند

صفحه105 2-الف)پنج جمله از متن درس را كه به نظر شما ارزش املايی دارند، انتخاب كنيد. نفس عمیقی کشید و از هوای دلنشین بهاری لذّت برد. با پرگار هوشمند، می توانی دایره رسم کنی یا با نقّاله ی هوشمند،زاویه ها را اندازه گیری کنی؛درست مثل پرگار و نقّاله . خط …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 107 مدرسه ی هوشمند

صفحه107 با توجه به متن درس«مدرسه ی هوشمند»،ترتيب رويدادهاي زير را شماره گذاری كنيد.  5 آن روز بچه ها به کمک نرم افزار آموزشی،تمرین های درس را انجام دادند.آنها از کتابخانه و آزمایشگاه مجازی هم استفاده کردند. 2 وقتی وارد حیاط  مدرسه شد،صدای شادی بچه ها او را به یاد …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 109 و 110 مدرسه ی هوشمند

صفحه109و110 انشايی بنويسيد كه پنج بند داشته باشد.موضوع انشا «ايران،وطن من» است. ابتدا بند مقدمه را بنويسيد.سپس براي موضوع كلی«ايران، وطن من» سه موضوع كوچكتر بنويسيد تا موضوع هر يك از سه بند بعدي متن باشند. در پايان بند نتيجه گيری را بنويسيد. موضوع هر بند را بنويسيد. بند دوم: …

بیشتر بخوانید »

جواب نگارش چهارم صفحه 110 مدرسه ی هوشمند

صفحه109و110 انشايی بنويسيد كه پنج بند داشته باشد.موضوع انشا «ايران،وطن من» است. ابتدا بند مقدمه را بنويسيد.سپس براي موضوع كلی«ايران، وطن من» سه موضوع كوچكتر بنويسيد تا موضوع هر يك از سه بند بعدي متن باشند. در پايان بند نتيجه گيری را بنويسيد. موضوع هر بند را بنويسيد. بند دوم: …

بیشتر بخوانید »