آخرین خبرها

مطالعات اجتماعی چهارم

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 3 همسایه ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 3 1ــ به تصویرهای صفحه ی قبل با دقت نگاه کنید و هر یک را توضیح دهید. تصویر اول (سمت راست): عیادت کردن از همسایه ای که در بستر بیماری است. تصویر دوم (سمت چپ): گاهی اوقات غذای خود را با همسایه خود شریک شویم. …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 4 همسایه ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 4 1- به کمک پدر و مادر خود پرس‌و‌جو کنید که برای داشتن محله‌ای بهتر، در چه کارهایی می‌توانید با اهالی محل همکاری کنید. نظافت و تمیزکاری محل، همکاری در تزئینات محل در مناسبت‌ها، کمک به همدیگر در مراسمات و مشکلات و… 2ــ به تصویر …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 6 اینجا محله ماست

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 6 1- نام مسجد محله شما چیست؟ مسجد علی ابن ابیطالب به کمک بزرگ‌ترها پرس‌و‌جو کنید که در مسجد محله شما چه فعالیت هایی امجام می‌شود. آن‌گاه در کلاس در این باره صحبت کنید. (با توجه به آنچه در کتاب هدیه‌های آسمان یاد گرفته‌اید.) برگزاری …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 7 اینجا محله ماست

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 7 1ــ در تصویر (1) چه چیزهایی میبینید؟ بیان کنید. درشکه، ماشین، ساختمان، درخت در تصویر (2) چه چیزهایی تغییر کرده است؟ شباهت‌ها و تفاوت‌ها کدام‌اند؟ محل درختان، ساختمان جدید در کنار ساختمان قدیمی، وسایل حمل و نقل جدید   2ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 2 (تغییرات …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 9 خرید و فروش در محله

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 9 ١ــ در محل زندگی شما کدامیک از امکانات عمومی وجود دارد؟ بنویسید. خودپرداز بانک، سوپرمارکت، مدرسه، ایستگاه اتوبوس   2ــ به نظر شما چگونه می‌توانیم از امکانات عمومی به‌طور مناسب استفاده کنیم؟ چگونه می‌توانیم از آنها نگهداری کنیم؟ وسیله عمومی حق همه مردم است …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 12 خرید و فروش در محله

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 12 1- به نظر شما، سهراب با توجه به  امتیازهایی که به توپ‌ها داده است، کدامیک را باید انتخاب کند؟ چرا؟ توپ شماره 3، چون هم با کیفیت است و هم رنگش مورد علاقه سهراب است.   2ــ روش کار سهراب را برای خرید و …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 15 نقشه‌ی محله‌‌‌ی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 15 ١ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 3 (دیدن منظره از بالا) را در کلاس انجام دهید. اگر شما روبه‌روی این مزرعه بایستید،چنین منظره‌ای را مشاهده می‌کنید. تصویر یک باغ و کودکی که به آن نگاه می کند.   اگر با چرخ‌بال (هلیکوپتر) از روی این مزرعه پرواز …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 20 زندگی در شهر و روستا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 20 ١ــ عکس «الف» یک شهر و عکس «ب» یک روستا را نشان میدهد. اجزاء عکس «ب» را مانند عکس «الف»، مشخص کنید و بنویسید. کوه – کشاورز – زمین کشاورزی – خانه‌های گلی – حیوان اهلی – آب   ٢ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 5 (عکس …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 21 زندگی در شهر و روستا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 21 1ــ متن درس را بخوانید و سه تفاوت دیگر شهر و روستا را پیدا کنید و بنویسید. الف) جمعیت روستا نسبت به شهر کمتر است. ب)شغل مردم روستا، کشاورزی،دامداری و باغداری است ولی مردم شهر در ادارات و مغازه‌ها و کارخانجات کار می‌کنند. ج)روستا …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 22 زندگی در شهر و روستا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 22 1- با توجه به جدول بالا، پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران را به ترتیب بنویسید. (عدد جمعیت‌ها را بخوانید.) تهران – مشهد – اصفهان – کرج – تبریز – شیراز – اهواز – قم   2ــ آیا می‌توانید چند نمونه از مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 23 زندگی در شهر و روستا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 23 1ــ شما در کدام استان زندگی می‌کنید؟ مرکز استان شما کدام شهر است؟ یک یا دو شهر دیگر استان خود را نام ببرید. آذربایجان غربی – ارومیه – خوی، چایپاره   2ــ آیا کسی از خویشان یا آشنایان شما در استان‌های دیگر ایران زندگی …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 24 جهت‌های جغرافیایی

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 24 اکنون بیایید این جهت‌ها را روی نقشه‌ی زیر مرور کنیم. ١ــ باغ میوه در کدام جهت روستا قرار دارد؟ مشرق ٢ــ مسجد در کدام جهت روستا قرار دارد؟ حمام و مدرسه در کدام جهت؟ مسجد در جنوب حمام و مدرسه در مغرب ٣ــ محمدرضا …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 27 جهت‌های جغرافیایی

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 27 1ــ الف) میلاد و دوستش در مدرسه‌اند، آن‌ها می‌خواهند به فروشگاه بروند و خرید کنند. به طرف کدام خیابان و کدام جهت باید حرکت کنند؟ به سمت خیابان فاطمی در جهت مشرق ب) مریم می‌خواهد با مادرش به پارک برود. پارک در کدام جهت …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 30 جغرافی‌دانان چگونه محیط‌های زندگی را مطالعه می‌کنند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 30 ١ــ به تصویر وسایل جغرافی‌دان‌ها در صفحه‌ی قبل نگاه کنید و نام هر وسیله‌ای را که شماره‌گذاری شده است، بنویسید. 1) کره جغرافیایی      2) عکس      3) نقشه       4) فیلم و لوح فشرده       5) رایانه      …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 34 نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 34 1ــ فکر کنید و پاسخ دهید. الف ـ هزاران سال است که جانورانی مانند مورچه‌ها و پرندگان، خانه‌ی خود را به همان شیوه‌ی همیشگی میسازند و هیچ تغییری در خانه‌های آن‌ها به وجود نیامده است. چرا؟ چون حیوانات و پرندگان و حشرات به صورت …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 35 نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 35 1- چرا اولین روستاهای پرجمعیت در کنار رودها پدید آمدند؟ بشر برای رفع نیاز خود به غذا، به کشاورزی روی آورد. کشاورزی و کاشت محصول نیاز به آب فراوان دارد، به همین دلیل در آن زمان روستاهای پرجمعیت در کنار رودخانه‌ها پدید آمدند.   …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 36 نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 36 به نظر شما داد و ستد به صورت مبادله‌ی كالا با كالا چه مشکلاتی را به وجود آورد؟ بعدها برای حل این مشكلات چه وسایلی اختراع شد؟ همیشه کالاهای مورد نیاز برای مبادله وجود نداشت برای مثال کسی نیاز به گندم دارد و برای …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 38 نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 38 1ــ چند تمدن از روی نقشه نام ببرید. تمدن بین النهرین – تمدن ایلام –  تمدن آشور 2ــ این تمدن‌ها در کنار کدام رودها پدید آمده‌اند؟ تمدن بین النهرین: بین دو رود دجله و فرات تمدن ایلام: در کنار رود کارون تمدن آشور: در …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 40 نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 40 1ــ روی نقشه نام رودی را که تمدن ایلام در کنار آن به وجود آمده است، پیدا کنید. رود کارون   2ــ تمدن ایلام در محدوده‌ی کدام استان امروزی ایران پدید آمده بود؟ استان خوزستان   3ــ آیا تمدن ایلام ویژگی‌هایی را که در …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 43 مورخان چگونه گذشته را مطالعه می‌کردند

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 43 به تصویرها توجه کنید. این‌ها نمونه‌ی وسایلی هستند که باستان‌شناسان در منطقه‌ی ایلام کشف کرده‌اند و اکنون در موزه‌ها نگهداری می‌شوند. الف) حدس بزنید این وسایل چیستند؟ 1) کوزه سفالگری       2) لیوان و جام       3) لوح تصویری       4) …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 50 سفری به شهر باستانی همدان

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 50 1ــ بعد از ورود آریایی‌ها به ایران، اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟ مادها – پس از پی بردن مادها به ضعف خود و اتحاد با یکدیگر توانستند با رهبری دیاکو، حکومت مادها را تشکیل …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 55 سفری به تخت جمشید (1)

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 55 1- با توجه به فعالیت درس 9، بگویید که ساختن سکه‌ی طلا به دستور داریوش چه نقشی در داد و ستد و تجارت داشت؟ موجب رونق گرفتن تجارت و بازرگانی و رشد اقتصادی در زمان خود شد.   2ــ در جدول زیر جاهای خالی …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 58 سفری به تخت جمشید (2)

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 58 1- کار مهمّ اشکانیان چه بود؟ شکست سلوکیان و تبدیل ایران به یک کشور پهناور و بسیار قدرتمند   2ــ سورنا و آریو برزن هرکدام چه کار ارزشمندی انجام دادند؟ سورنا سردار شجاع اشکانی بود که توانست کراسوس سردار رومی را شکست دهد و آریو …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 62 سفری به شهر باستانی کرمانشاه

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 62 1ــ مادر محسن چه دلایلی را برای از بین رفتن ساسانیان و ورود اسلام به ایران، بیان کرد؟ (خلاصه کنید.) مردم مجبور بودند برای تامین هزینه‌های جنگ با رومیان، مالیات بیشتری بپردازند. همچنین آنان از امتیازات بزرگان مانند سواد محروم بودند. پادشاهان آنان مشغول …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 64 سفری به شهر باستانی کرمانشاه

مطالعات اجتماعی چهارم: به کار ببندیم صفحه 64 1ــ اگر گردشگران به شهر یا محل زندگی شما بیایند، چه سوغاتی‌هایی را به آنها پیشنهاد می‌کنید تا بخرند. پرس‌وجو کنید و بنویسید. تخمه آفتابگردان – عسل – گل محمدی – گلاب – آلبالو   2ــ به‌طور گروهی، همفکری کنید و چند …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 69 کوه‌ها و دشت‌های زیبا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 69 به تصویر دقت کنید. با توجه به آنچه خوانده‌اید، در مقابل هر عدد در جای خالی کلمه‌ی مناسب (رشته کوه،قله، دشت، کوهپایه، رود و جلگه) بنویسید. تصویری شامل: رشته کوه قله کوهپایه دشت رود جلگه دریاچه     مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 69 …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 70 کوه‌ها و دشت‌های زیبا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 70 1- روی نقشه، دو قله‌ مهم رشته کوه البرز و دو قله مهم رشته کوه زاگرس را نشان دهید و نام ببرید. 2ــ رشته‌کوه‌ها، دشت‌های وسیع و جلگه‌های ایران را نشان دهید. نقشه ایران که در آن: جلگه گرگان. جلگه مازندران . جلگه گیلان. …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 71 آب و هوا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 71 ٢ــ وضع هوا چه تأثیری بر زندگی و فعالیت‌های روزانه ما دارد؟ با توجه به تصویرهای بالا در این باره گفت‌وگو کنید. بر پوشش، تفریح و کار ما تاثیر می گذارد.

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 74 آب و هوا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 74 کاربرگه‌های شماره‌ی ١١ (رسم نمودار دما) و شماره‌ی ١٢ (وضع هوا در یک هفته) را با راهنمایی معلم انجام دهید. کاربرگه شماره 11 در جدول زیر، میزان متوسط دما در شهر اصفهان در ماه‌های مختلف سال نوشته شده است.نمودار روبه‌روی آن را کامل و رنگ‌آمیزی …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 75 نواحی آب و هوایی ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 75 1- با توجه به نقشه، بگویید چند ناحیه‌ی آب و هوایی در ایران وجود دارد؟ معتدل و مرطوب خزری معتدل و نیمه خشک کوهستانی گرم و خشک گرم و شرجی سواحل جنوب   2ــ از هر ناحیه‌ی آب و هوایی یک شهر را نام …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 79 نواحی آب و هوایی ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 79 1ــ ارسلان در شهرکرد زندگی می‌کند. دی ماه است و او می‌خواهد با خانواده‌اش به بندر چابهار مسافرت کند. چه نوع لباسی باید همراه ببرد؟ چرا؟ لباس نازک و نخی، چون هوای چابهار گرم و شرجی است باید لباس خنک بپوشد.   2ــ گلناز …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 83 پوشش گیاهای و زندگی جانوری در ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 83   فعالیت: 1- شماره ی مربوط به هر عکس را زیر آن بنویسید. شماره 4)تصویر دو بز و کوه: ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی شماره2) تصویر دو حیوان و درخت و چمن: ناحیه معتدل و مرطوب خزری شماره 3) تصویر دریا، نخل و …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 85 از محیط زیست مراقبت کنیم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 85 1ــ آیا در منطقه‌ی شما جانوران یا گیاهانی هستند که تعداد آن‌ها نسبت به سال‌های قبل کم شده باشد یا از بین رفته باشند؟ از بزرگترها در این باره پرس‌وجو کنید و نتیجه را در کلاس بگویید. بر عهده دانش آموز    2ــ چرا …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 87 از محیط زیست مراقبت کنیم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 87 1ــ به نظر شما كدام یک از این كارها برای تفریح مناسب است؟ چرا؟ تصویرسمت راست: یک پسر بچه که در حال پرتاب تیر به دارت است. تصویر سمت چپ: یک پسربچه که با تیرکمان در حال پرتاب سگ به یک پرنده در هوا …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 90 نشانه‌های ملی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 90 1ــ شعر را بخوانید و پاسخ دهید. الف) شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی اشاره کرده است؟ ارزش شهدا و جایگاه‌ آن‌ها – عظمت و زیبایی‌های ایران – ویژگی‌های اخلاقی مردم ب) چرا شاعر نقشه‌ی ایران را غرق بوسه می‌کند؟ چون کشورش …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 92 نشانه‌های ملی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 92 1ــ در چه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می‌برند؟ در این باره پرس‌وجو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. سرود ملی، مسابقات ورزشی، جشنواره‌ها، همایش‌ها و …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 94 تقویم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 94 2ــ به یک تقویم نگاه کنید. روزهای 13 آبان و 11 و 12 اردیبهشت را در آن پیدا کنید و بگویید چه روزهایی هستند. 13 آبان: روز دانش‌آموز 11 اردیبهشت: روز جهانی کارگر 12 اردیبهشت: شهادت استاد مرتضی مطهری – روز معلم   3ــ …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 97 روزهای مهم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 97 ١ــ متن زیر را با همکلاسی‌هایتان بخوانید. سپس چند خصوصیت امام خمینی را بیان کنید. دوست دارید در زندگیتان از کدام خصوصیت امام پیروی کنید؟ به عبادت و نماز روزه اهیمت ویژه‌ای قائل بودند – خیلی به نظم و پاکیزگی اهمیت می‌دادند – در …

بیشتر بخوانید »