آخرین خبرها

مطالعات اجتماعی ششم

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 11 دوستی

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 11 به‌طور گروهی، خصوصیات دوست خوب را فهرست کنید و روی یک مقوا بنویسید و به دیوار کلاس بزنید. خوش اخلاق باشد. امانت‌دار باشید. در سختی‌ها در کنار دوستانش یاشد. و…   معنی این ابیات چیست؟ گفت و گو کنید و معنی آنها را توضیح …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 14 آداب دوستی

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 14 فعالیت 2: کاربرگه‌ی شماره‌ی (1) و (2) را انجام دهید. کاربرگه 1: درس گفتن بحث گروهی ـ موقعیت‌های زیر را بخوانید و درباره‌ی کارهای افراد گفت‌وگو کنید. کار کدامیک از آن‌ها درست یا نادرست است؟ بهتر است هر یک از آن‌ها در این موقعیت …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 17 تصمیم‌گیری چیست؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 17 همفکری کنید و بگویید به نظر شما هر کدام از این تصمیم‌ها مثبت است یا منفی؟ چرا؟ هر تصمیم چه نتیجه ای دارد و بر چه چیزهایی اثر می‌گذارد؟ – حسن تصمیم گرفته است با دوستانش خوش اخلاق باشد و پشت سر کسی بدگویی …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 19 چگونه تصمیم بگیریم؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 19 تصمیم‌گیری کنید. کاربرگه‌ی شماره‌ی 3 و 4 را در کلاس انجام دهید. کاربرگه‌ی 3: تصمیم‌گیری به‌طور گروهی موقعیت‌های زیر را بخوانید و تصمیم‌گیری کنید. درباره‌ی انتخاب‌های مختلف و نتایج آن‌ها در کلاس بحث کنید. هنگام تصمیم‌گیری، این سؤال‌ها را از خودتان بپرسید: عکس: آیا …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 25 عوامل موثر در کشاورزی

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 25 فعالیت 2: کاربرگه‌ی شماره‌ی ٥ را در کلاس انجام دهید. کاربرگه‌ی 5: عوامل موثر در کشاورزی ١ -این اخبار از روزنامه‌ها برداشته شده است. هر یک از آن‌ها به کدام عوامل موثر بر کشاورزی مربوط است، طبیعی یا انسانی؟ عکس: 1- هجوم آفت سن* …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 26 محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 26 غلات، حبوبات و محصولات جالیزی سه گروه مهم از گیاهان زراعی هستند. همفکری کنید و از هر گروه چند محصول نام ببرید. غلات: جو، گندم، ذرت و … حبوبات: عدس، نخود، لوبیا و… محصولات جالیزی: هندوانه، خربزه، طالبی، خیار و …   فعالیت 2: …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 30 محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 30 فعالیت 3: الف ـ درباره‌ی معنی و مفهوم آنچه امام صادق(علیه السلام) در مورد کشاورزی فرمودند، گفت‌وگو کنید. امام صادق (ع) به شغل کشاورزی اهمیت ویژه‌ای قائل هستند. کشاورزی کاری است پر زحمت که درآمدی حلال دارد. همه مسلمانان باید در انتخاب شغل و …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 32 محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 32 فعالیت 6: اگر قرار باشد کشاورزی کنید، دوست دارید چه محصولی بکارید؟ چرا؟ پسته، چون هم خاک زمین کشاورزی ما مناسب برای کاشت این نوع محصول هست و هم در زمان بارآوری درآمد بسیار خوبی خواهد داشت.   فعالیت 7:  کاربرگه‌ی شماره‌ی ٩ را …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 34 طلای سیاه

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 34 همفکری کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی ١٠را در کلاس کامل کنید. کاربرگه 10: منابع انرژی همفکری کنید و پاسخ مناسب بنویسید. ــ چند وسیله یا ماشین برای هر یک از این موارد مثال بزنید. ــ بنویسید در هر مورد، از کدام منابع یا اشکال انرژی …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 36 طلای سیاه

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 36 فعالیت 2: با توجه به آنچه درباره‌ی آب و هوا و روده‌ای ایران می‌دانید، بگویید چرا در کشور ما تو لید برق‌آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است؟ چون میانگین بارندگی در ایران نسبت به جهان کمتر است و بیشتر نواحی ایران را خشک و …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 38 طلای سیاه

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 38 بحث گروهی: نفت میراثی طبیعی است که بر اثر استفاده تمام می‌شود. به نظر شما، چرا تمام شدن نفت باعث نگرانی می‌شود؟ زندگی مردم به نفت وابسته است و اگر تمام شود زندگی مردم نیز مختل می‌شود چون سوخت لازم برای اکثر وسایل نقلیه …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 40 انرژی را بهتر مصرف کنیم

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 40 فعالیت 1: آیا تاکنون از وسایلی که با انرژی خورشیدی کار می‌کنند مانند ماشین حساب نوری استفاده کرده‌اید؟ اگر از این نمونه وسایل دارید به کلاس بیاورید و آنها را با وسایلی که با باتری کار می‌کنند، مقایسه کنید و مزیت آنها را بگویید. …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 42 انرژی را بهتر مصرف کنیم

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 42 فعالیت 5: کاربرگه‌ی شماره‌ی 12 را انجام دهید. کاربرگه 12: مراقبت از مصرف انرژی همراه با اعضای خانواده در مصرف درست انرژی همکاری کنید و در مدت یک هفته کارهایی را که در این زمینه انجام داده‌اید، در جدول بنویسید. به عهده دانش‌آموز    …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 45 پیشرفت‌های علمی مسلمانان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 45 به نقشه توجه کنید. دین اسلام در کدام قاره‌ها گسترش یافت؟ در هر قاره، یک یا دو کشور را که اسلام در آنها راه یافته است، نام ببرید. آسیا: ایران، اقغانستان اروپا: ترکیه، اسپانیا آفریقا: الجزایر، لیبی

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 48 پیشرفت‌های علمی مسلمانان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 48 فعالیت 2: الف ـ در دوره‌ی اسلامی به دانشمندان، حکیم می‌گفتند. چون آن‌ها علوم مختلف را می‌دانستند و در چند علم، استاد بودند. آیا می‌توانید با توجه به مطالب این درس چند مثال بزنید؟ خیام، خوارزمی، ابوریحان بیرونی و… ب ـ در دوره‌ی اسلامی …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 49 پیشرفت‌های علمی مسلمانان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 49 با راهنمایی معلم، موارد زیر را روی خط زمان نشان دهید و بگویید هریک از این افراد در چه زمانی زندگی می‌کرده‌اند. ابوریحان بیرونی 440 – 362 هجری ← نیمه ی دوم قرن چهارم ـ نیمه ی اول قرن پنجم زکریای رازی 313 – …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 54 چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 54 فعالیت 1: کاربرگه‌ی شماره‌ی 13 را کامل کنید . کاربرگه 13: علت و معلول درس را بخوانید و علت‌های پیشرفت‌های مسلمانان را به‌طور خلاصه بنویسید.  عکس: معلول(نتیجه): پیشرفت های علمی مسلمانان و شکوفایی علوم و فنون در دوره ی اسلامی جواب: علت تعالیم دین …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 57 اصفهان نصف جهان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 57 فعالیت 1: شما و دوستانتان می‌خواهید از اصفهان دیدن کنید و نقشه‌ی صفحه ی قبل را خریده‌اید. همفکری کنید و روی نقشه، مکان‌های تاریخی و دیدنی، مساجد، بازار و… را پیدا کنید و نام ببرید. چهلستون، هشت بهشت، نقش جهان، مسجد شیخ لطف الله، …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 61 اصفهان نصف جهان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 61 فعالیت 3: به تصاویر مسجد امام و مسجد شیخ​‌لطف‌الله دقت کنید. مهمترین تفاوتی که در این دو مسجد مشاهده می‌کنید، چیست؟ مسجد امام گلدسته دارد ولی مسجد شیخ‌ لطف‌الله فقط گنبد دارد. همچنین رنگ گلدسته مسجد امام فیروزه‌ای ولی رنگ گلدسته مسجد شیخ لطف‌الله …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 63 چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 63 کاربرگه‌ی شماره‌ی 14 را انجام دهید. کاربرگه 14: خط زمان تمرین این موارد را به‌طور تقریبی با علامت × روی خط زمان نشان دهید. تأسیس سلسله‌ی صفویه (درسال ٩٠٧ هجری) انتخاب اصفهان به پایتختی صفویه (در سال 1006 هجری) سقوط سلسله‌ی صفویه (در سال …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 64 چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 64 فعالیت 2:  به‌طور گروهی روی یک برگه‌ی کاغذ، نمودار علت و معلول را رسم کنید؛ سپس علت‌های رونق هنر و معماری را در دوره‌ی صفویه روی آن به‌طور خلاصه در محل مناسب بنویسید. عکس: معلول(نتیجه): رونق هنر و معماری در دوره ی صفویه جواب: …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 67 برنامه‌ی روزانه‌ی متعادل

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 67 فعالیت 2: حال که نمودار فعالیت‌های روزانه‌ی خودتان را رسم کردید، بگویید آیا از برنامه‌ی زندگی خودتان راضی هستید یا خیر. اگر قرار باشد نمودار دیگری رسم کنید، کدام قسمت‌های آن را تغییر می‌دهید؟ با راهنمایی معلم این کار را انجام دهید و نمودار …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 68 برنامه‌ی روزانه‌ی متعادل

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 68 در گروه، گفت‌وگو کنید و نتیجه را در کلاس بگویید. الف ـ به نظر شما ارتباط با خداوند از طریق نماز، دعا و تلاوت قرآن چه تأثیری بر زندگی روزانه‌ی ما دارد؟ انسان را از استرس و روزمرگی‌ها جدا می‌کند و به همین دلیل …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 71 برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 71 فعالیت 3: فکر کنید و چند شیوه‌ی خوب و جالب برای پر کردن اوقات فراغت پیشنهاد کنید که کمترین هزینه و امکانات را نیاز داشته باشد. ورزش کردن در خانه، عضویت در کتابخانه و مطالعه کتاب، درست کردن کاردستی با اشیای دور ریختنی  

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 72 برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 72 فعالیت 4: گفت‌وگو کنید: به نظر شما استفاده‌ی زیاد از بازیهای رایانه‌ای ممکن است چه ضررهایی داشته باشد؟ باعث آسیب رسیدن به حافظه و ذهن فرد می‌شود. ممکن است چشمان فرد ضعیف شود. در اثر تحرک کم فرد دچار تنبلی و ضعف بدنی می‌شود. …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 73 برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 73 فعالیت 7: به چند گروه تقسیم شوید و همفکری کنید. در محل زندگی شما چه امکانات عمومی برای گذران اوقات فراغت وجود دارد؟ پرس‌وجو کنید و نام و نشانی آنها را بنویسید. کتابخانه، کانون پرورش فکری نوجوانان    فعالیت 8: فرض کنید قرار است …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 74 برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 74 فعالیت 9: به‌طور گروهی ، کاربرگه‌ی شماره‌ی 18 را درباره‌ی آداب و مقررات برخی مکان‌های عمومی گذران اوقات فراغت، کامل کنید. عکس: کتابخانه ها و کانو های فرهنگی_هنری، سالن های تئاتر و نمایش و سینما، موزه ها و گنجینه ها جواب: کتابخانه ها و …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 77 انواع لباس

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 77 همفکری کنید و به جز مواردی که در تصویرها میبینید، سه گروه اجتماعی یا شغلی دیگر نام ببرید که لباس مخصوصی به تن می‌کنند و بگویید لباس‌های هر گروه چه ویژگی‌هایی دارد. لباس نظامی: افراد نظامی مانند سپاهی‌ها، ارتشی‌ها و … این نوع لباس …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 79 انواع لباس

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 79 فعالیت 3: به نظر شما چرا لباس‌های محلی را در موزه‌ی مردم‌شناسی حفظ و نگهداری می‌کنند؟ چون لباس‌های محلی بخشی از فرهنگ آن منطقه را نشان می‌دهد و بسیار با ارزش است، با مطالعه در مورد لباس هر منطقه می‌توان با شرایط و آداب …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 80 لباس از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 80 فکر کنید و چند کالا یا محصول دیگر نام ببرید که در گذشته به تعداد کم و توسط یک نفر تولید میشد؛ اما امروزه به صورت انبوه در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تولید می‌شود. کیف، فرش، مربا، جارو و…

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 82 لباس از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 82 فعالیت 2: مغازه‌دارها، لباس‌ها را با مبلغی بیشتر از آنچه از کارگاه تولیدی خریده‌اند به مردم می‌فروشند؛ چرا؟ چون قیمتی که آن‌ها از تولیدی‌ها می‌خرند قیمت عمده محصول است. در حالی که موقع فروش به صورت تک فروشی است که در قیمت تک فروشی …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 84 لباس از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 84 در کلاس گفت و گو کنید. بعضی بچه‌ها بدون در نظر گرفتن میزان درآمد خانواده، تقاضای لباس‌های جدید یا گران قیمت می‌کنند. آیا به نظر شما این کار درست است؟ چگونه باید تصمیم‌گیری کرد؟ خیر درست نیست. بچه‌ها باید توجه داشته باشند که پدر …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 89 ویژگی‌های دریاهای ایران

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 89 فعالیت 1: روز ١٠ اردیبهشت در تقویم ، روز ملی خلیج فارس نامیده شده است . علت چیست ؟ پرس و جو کنید. زیرا در این روز پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس اخراج شدند و به مناسبت اخراج استعمار و برگشن حاکمیت …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 90 ویژگی‌های دریاهای ایران

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 90 فعالیت 2: چرا خلیج‌فارس از دیرباز مورد توجه کشورهای قدرتمند بوده است و آن‌ها همواره در پی نفوذ به این منطقه هستند؟ در کلاس گفت‌وگو کنید. زیرا خلیج فارس منبع بزرگی از نفت و گاز است و یکی از بزرگترین منابع جهان به شمار …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 97 همسایگان ما

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 97 کاربرگه‌ی شماره‌ی 24 را در کلاس کامل کنید. عکس: نقشه ایران جواب: سمت چپ نقشه ایران، مرز بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان رود ارس است. سمت راست نقشه ایران، مرز بین ترکمنستان و ایران رود اترک است. قسمت پایین نقشه سمت چپ، مرز بین …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 99 همسایگان ما

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 99 خانه‌ی کعبه؛ حرم مطهر پیامبر گرامی اسلام (ص)؛حرم حضرت علی‌بن ابیطالب (ع) امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) در کدام شهرهای کشورهای همسایه قرار دارند؟ روی نقشه دور این شهرها خط بکشید. حرم مطهر پیامبر اسلام (ص): مدینه – عربستان سعودی حرم حضرت …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 100 همسایگان ما

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 100 فعالیت 4:  اگر قرار باشد از یکی از کشورهای همسایه‌ی ایران دیدن کنید، کدام را انتخاب می‌کنید؟ دلایل شما برای سفر به آن کشور چیست؟ کشور عراق، برای زیارت حرم امام علی (ع) و امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع)   فعالیت 5: …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 104 مطالعه‌ی موردی

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 104 فعالیت 1: مقایسه کنید: ترکیه به کدام کشورها و دریاها دسترسی دارد؟ افغانستان چطور؟ ترکیه به کشورهای ارمنستان، گرجستان، سوریه، عراق، ایران، بلغارستان و دریاهای سیاه، مدیترانه و مرمر دسترسی دارد. افغانستان به کشورهای ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و پاکستان دسترسی دارد اما …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 108 استعمار چیست؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 108 فعالیت 2: به‌طور گروه‌ی کار برگه‌ی شماره‌ی ٢٦ را در کلاس کامل کنید. کاربرگه 26: علت‌های پیدایش استعمارگری جدول را کامل کنید. عکس: علت یعنی چرا یک چیز اتفاق می افتد؟ معلول یعنی نتیجه ای که در اثر آن علت ها به وجود می …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 109 استعمار چیست؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 109 بحث گروهی: متن بالا را بخوانید و بگویید چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود؟ زیرا ایران از لحاظ موقعیت‌های جغرافیایی و منابع و معادن موقعیت ویژه‌ای دارد. کدام کشورها در امور ایران دخالت می‌کردند؟ روسیه، انگلیس، آمریکا این امتیازات و دخالت‌ها چه ضررهایی …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 110 مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 110 شرح حال شخصیت‌های این درس را بخوانید. چه ویژگی‌های مشترکی در همه‌ی آن‌ها وجود دارد؟ فهرست کنید. گفت‌وگو کنید. از مطالعه‌ی این سرگذشت‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اگر در آن زمان به دنیا می‌آمدید، دوست داشتید در کنار کدامیک از این شخصیت‌ها قرار می‌گرفتید و …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 112 مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 112 فعالیت 2: به نظر شما چرا امیرکبیر چند کارخانه تأسیس کرد؟ به دلیل استقلال و توسعه صنعت و اقتصاد ایران و واردات و صادرات   فعالیت 3: کاربرگه‌ی شماره‌ی ٢٧ را در کلاس تکمیل کنید.. کاربرگه 27: قلمرو ایران و قراردادهای استعماری این نقشه …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 114 خرمشهر در چنگال دشمن

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 114 فعالیت 1: با توجه به نقشه‌ی بالا چند شهر را که مورد هجوم زمینی ارتش عراق قرار گرفتند، نام ببرید. سرپل ذهاب، گیلانغرب، قصرشیرین، آبادان   فعالیت 2: با کمک معلم و با استفاده از یک نقشه‌ی استان‌های کشور، استان‌های هم مرز عراق را …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 118 خرمشهر در چنگال دشمن

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 118 فعالیت 3: خرمشهر در کدام استان قرار دارد؟ روی نقشه، موقعیت آن را نشان دهید. خوزستان   فعالیت 4: پیام امام خمینی (ره) را در آغاز جنگ تحمیلی بخوانید و بگویید معنی و مفهوم این پیام چه بود؟ معنی آن این است که مردم …

بیشتر بخوانید »

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 122 خرمشهر در دامان میهن

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 122 فعالیت 3: چرا امام خمینی (ره) پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: « خرمشهر را خدا آزاد کرد ». زیرا بدون عنایت و یاد خدا رزمندگان ما نمی‌توانستند خرمشهر را از دست دشمنان نجات دهند. و این فقط با دست قدرت …

بیشتر بخوانید »