آخرین خبرها

قرآن چهارم

جواب قرآن چهارم صفحه 10 درس دوم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 10 آیا می‌توانید سیب خود را در جایی بخورید که هیچ کس نبیند؟! خیر زیرا خدا در هر لحظه و هر آن شاهد و ناظر بر اعمال ماست. به نطر شما کسی موفق می‌شود؟ خیر، حتی اگر جایی برای مخفی شدن پیدا کنیم …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن چهارم صفحه 27 درس پنجم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 27 معنی کلمات زیر را بنویسید. حَبلِ اللهِ: ریسمان خدا به نظر شما منظور از «حَبلِ اللهِ» (ریسمان خدا) چیست؟ ریسمان وسیله اتصال به یک چیز است که می‌توان با آن خود را نجات داد. در این‌جا منظور از ریسمان الهی همان قرآن، …

بیشتر بخوانید »