آخرین خبرها

قرآن ششم

جواب قرآن ششم صفحه 21 درس سوم

قرآن ششم: جلسه سوم فعالیت صفحه 21 با مراجعه به آیات صفحه‌ی قبل، شماره‌ی آیه‌ی پیام قرآنی را در قسمت خالی آن بنویسید. سوره حجرات آیه 11   قرآن ششم: جلسه سوم انس با قرآن در خانه صفحه 21 2- با كسانی كه از دیگران عیب جویی می‌كنند و به …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 25 درس چهارم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 25   قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 25 2- سه رفتار ناپسندی را که در عبارات صفحه‌ی قبل بیان شده، نام ببر و درباره‌ی ارتباط آن‌ها فکر کن. تجسس نکردن در کار دیگران، غیبت نکردن، گمان بد و تهمت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 33 درس پنجم

قرآن ششم: جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 33 به كمک تصویر و گفت و گو با دوستان خود، بگویید این پیام با کدام یک از پیام‌های قرآنی درس‌های قبل ارتباط دارد؟ این تصویر با پیام قرآنی درس اول «قطعا نماز برای مومنان حکمی واجب است که در زمان‌های معین انجام …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 35 درس پنجم

قرآن ششم: یادآوری صفحه 35 فعالیت 1: این دانش‌آموز رزمنده می‌خواهد پس از شکست دشمن متجاوز، پرچم اسلام را به اهتزاز درآورد، او را در این پیروزی یاری کنید.   فعالیت 3: این حدیث شریف، كدام پیام قرآنی را به یاد شما می‌آورد؟ از هم عیب‌جویی نکنید و یکدیگر را …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 39 درس ششم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 39 تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید. رِزق: روزی اِنس: انسان قُوَۀ: قدرت و نیرو تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید. 1- ذِکری: تذکُر/ تذکر بده 2- اِله: پروردگار/ خدا، معبود 3- هُوَ: صاحب/ او 4- ذو: صاحب/ او …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 46 درس هفتم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 46 تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید. شَمس: خورشید قَمَر: ماه سَماء: آسمان تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید. 1- شَجَرَ، شَجَرَۀ/ درخت 2- میزان/ ترازو 3- خَلَقَ/ آفرید تمرین سوم: این عبارات قرآنی را …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 52 درس هشتم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 52 تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید. لُولُو: مروارید جَزاء: پاداش اِحسان: کار خوب اِسم: نام تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید. 1- هَل: آیا/ جز، مگر 2- اِلا: آیا/ جز، مگر 3- رُمان: سیب/ انار 4- کُل: …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 54 درس هشتم

قرآن ششم: جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 54 به كمک هم‌گروهی خود، تعداد دفعات تكرار این پیام قرآنی را در سوره‌ی الرّحمن حساب كنید. به‌نظر شما چرا این آیه تكرار شده است؟  31 مرتبه؛ برای این که به همه انسان‌ها یادآوری کند که نعمت‌های خدا آنقدر زیاد هستند که نمی‌توان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 58 درس نهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 58 تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید. ماء: آب نار: آتش شَجَرۀ: درخت عَظیم: بزرگ تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید. 1- اَ: نه، نیست/ آیا 2- اَنتُم: شما/ ما 3- نَحنُ: شما/ ما 4- تَشکُرون: شکر (می) کنید/ …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 64 درس دهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 64 تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید. نور: نور، روشنایی بَشِر: بشارت بده جَنات: بهشت ها سَبیل: راه تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید. 1- ءامَنوا: ایمان آورید/ ایمان آوردند 2- اَنفَقوا: انفاق کردند/ ننفاق کنید تمرین سوم: …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 69 درس دهم

قرآن ششم: یادآوری دوم صفحه 69 فعالیت 1- مفهوم این حدیث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله با کدام آیه ارتباط دارد. طَیِبوا اَفواهَکُم بِالسِواکِ، فَاِنَها طُرُقُ القُرآنِ دهان های خود را با مسواک پاکیزه کنید؛ زیرا که دهان شما گذرگاه قرآن است. 1- سوره ی حدید، آیه ی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 76 درس یازدهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 76 تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید. رَسول/ پیامبر رُسُل/ پیامبران کِتاب/ کتاب کُتُب/ کتاب ها تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید. 1- بَیِنات/ دلایل روشن 2- ناس/ مردم 3- حَدید/ آهن 4- مَنافِع/ فایده ها 5- …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 82 درس دوازدهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 82 تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید. صَلاۀ/ نماز زَکاۀ/ زکات حِزبُ الله/ گروه خدا اَطیعوا/ اطاعت کنید تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید. 1- خَبیر/ آگاه 2- تَعمَلون/ انجام می دهید 3- مُفلِحونَ/ افراد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 88 درس سیزدهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 88 تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید. رَبَنا: پروردگار ما رَحیم: مهربان جَنَهٌ: بهشت تمرین دوم: هر کلمه را به معنای صحیح آن وصل کن. 1- اِخوان/ برادران 2- رَئوف/ بسیار دلسوز و مهربان 3- یَستَوی/ مساوی است، مساوی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 94 درس چهاردهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 94 تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید. تِجارهٌ: تجارت اَموال: ثروت ها اَنهار: رودها عَظیم: بزرگ تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید. 1- عَذاب ٍ اَلیمٍ/ عذاب دردناک 2- تُومِنونَ/ ایمان می آورید 3- یَغفِرُ/ می …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن ششم صفحه 99 درس چهاردهم

قرآن ششم: یادآوری سوم صفحه 99 فعالیت 1: این شعر، بیانگر مفهوم كدام یک از این پیام‌های قرآنی است؟ آیه‌ی اول  فعالیت 2: این تصویر، بیانگر مفهوم كدام‌یک از پیام‌های قرآنی بالاست؟ آیه‌ی دوم: ای صاحبان خرد و بینش، از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیرید.

بیشتر بخوانید »