آخرین خبرها

فارسی پنجم

جواب فارسی پنجم صفحه 13 تماشاخانه

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۳ درست ونادرست ۱. دیدن شگفتی های عالم وتأمل درباره ی آن ها راه مناسبی برای شناخت است . جواب۱: درست ۲.سبزه ها و علف ها به اندازه ای نرم و شکننده هستند که نمی توانند از میان سنگلاخ سر در بیاورند . جواب۲: نادرست …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 14 تماشاخانه

صفحه ی ۱۴ درک مطلب ۱. چه راه هایی برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد ؟ جواب۱:  تفکر و تأمل درباره ی همه ی چیزهایی که هر روز در اطرافمان می بینیم و برای ما عادی شده اند.مطالعه در طبیعت و پرسشگری از هر چیز و تلاش برای یافتن …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 19 فضل خدا

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۹ درست و نادرست ۱.بخشش وبزرگواری خداوند قابل شمارش نیست. جواب۱: درست ۲.خدای بزرگ به وسیله ی آفتاب ، اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن زار تبدیل می کند. جواب۲: درست ۳.فقط انسان ها می توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 20 فضل خدا

صفحه ی ۲۰ دانش زبانی اگر بخواهیم متن تبریک را خطاب به کسی که موفقیتی به دست آورده بخوانیم چه می کنیم؟ جواب: باید لحن خواندن و شیوه ی گفتن کلمات مان مناسب آن موقعیت باشد وبرای گفتن تبریک باید لحن مان همراه با خوشحالی باشد. اگر بخواهیم متن تسلیت …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 23 فضل خدا

صفحه ۲۳ درک و دریافت ۱. با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت؟ آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟ جواب۱: پروانه خیلی زیبا بود وبخاطر این زیباییش مغرور شده بود و پیش خودش فکر میکرد از دیگران برتر وبهتر است. خیر کار او را نمی پسندم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 24 فضل خدا

صفحه ی ۲۴ حکایت حکایتی که خواندید با مفهوم کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد؟ _سحرخیز باش تا کامروا باشی. _دست بالای دست بسیار است. _ ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. _ مرغ همسایه غاز است. _عقلش به چشمش است . _جوجه ها را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 30 رازی و ساخت بیمارستان

فارسی پنجم ، صفحه ی ۳۰ درست ونادرست ۱.بیمارستان نزدیک خانه ی طبیب بزرگ شهر ساخته شد. جواب۱: نادرست ۲.پس از جمع آوری گوشت ها،طبیب متوجه شد که تمامی گوشت ها خشکیده و فاسد شده اند. جواب۲: نادرست ۳.هوشمندی طبیب باعث شد تا مشکل آن شهر حل شود. جواب۳: درست …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 31 رازی و ساخت بیمارستان

صفحه ی ۳۱ واژه آموزی کارگر    :     ……………………………….. جواب   :     کسی که کار می کند.   آموزگار  :     ………………………………. جواب    :     کسی که به دیگران آموزش می دهد.    ……..   :     ………………………………. جواب:    زرگر : کسی که طلا می فروشد.     …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 33 رازی و ساخت بیمارستان

صفحه ی ۳۳ خوانش و فهم  ۱. دربیت سوم ، منظور شاعر از “بلند شدن به وسیله ی دانش” چیست؟ جواب۱: یعنی ارزشمند شدن ، دارای قدر ومنزلت شدن ۲.چرا در مصراع “خرد، دست گیرد به هر دو سرای ” بعد از واژه ی خرد، نشانه ی ” ،” گذاشته …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 36 بازرگان وپسران

فارسی پنجم ،صفحه ی ۳۶ درست ونادرست ۱. اگر خود را نشناسانید، همانند دانه ای هستید که در خاک نهان است. جواب۱: درست ۲. هر که در اندوختن مال دنیا تلاش کنند به جایگاه بزرگی دست می یابد. جواب۲: نادرست ۳.هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته می …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 37 بازرگان وپسران

صفحه ی ۳۷ درک مطلب ۱.به نظر بازرگان مردم در در جستجوی چیزهایی هستند؟ جواب۱: زندگی راحت _ مقام بزرگ _  پاداش نیک آخرت ۲.اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است ؟ جواب۲: غفلت کردن در نگه داشتن مال ودرست وبه جا خرج نکردن آن ۳.کدام ویژگی ها …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 38 بازرگان وپسران

صفحه ی ۳۸ گوش کن و بگو به قصه ی” کرم شب تاب ” که برای شما پخش  یا خوانده می شود، با دقت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت و گو کنید سپس به پرسش ها پاسخ دهید. عنوان/نام داستان حکایت بوزینگان و کرم شب تاب شخصیت …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 40 چنار و کدوبن

فارسی پنجم ، صفحه ی ۴۰ درست ونادرست ۱. کدوبن در کنار چنار رویید. جواب۱: درست ۲.کدو پس از ۲۰ روز محصول میدهد. جواب۲: نادرست ۳. باد مهرگان کدو و چنار را از بین میبرد. جواب۳: نادرست درک مطلب ۱. عمر درخت چنار و بوته کدو ، هر کدام در …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 45 چنار و کدوبن

صفحه ی ۴۵ درک و دریافت ۱.امپراتور در چه فصلی دانه ی گلها را به بچه ها داد؟ از کجا فهمیدید ؟ جواب۱: بهار ،چون بعداز یک سال دوباره در فصل بهار بود که بچه ها با گلدان ها نزد امپراتور رفتند. ۲. اگر شما جای پینگ بودید  چه می …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 46 چنار و کدوبن

صفحه ی ۴۶ حکایت پیام این حکایت با کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد،دلیل انتخاب خود را توضیح دهید. _ نابرده رنج گنج میسر نمیشود. _ دروغگو دشمن خداست . _ داستان پیش غازی و معلق بازی . _ بار کج به منزل نمیرسد. جواب: بار کج به …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 50 سرود ملی

فارسی پنجم ، صفحه ی ۵۰ درست و نادرست ۱. پرچم هر کشور نشانه استقلال آن کشور است . جواب۱:درست ۲.جمله ی “پاینده مانی و جاودان” در سرود ملی، دعا و نیایشی برای ملت و کشور مان است . جواب۲: درست ۳.در مسابقات ورزشی، سرود ملی کشور برنده نواخته می‌شود. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 54 سرود ملی

صفحه ی ۵۴ خوانش و فهم ۱. درمتن شعر، “خاک ایران” به چه چیز هایی تشبیه شده است؟ جواب۱: درّ و گوهر ، طلاو بهشت خرم ۲.کدام بند شعر، قشنگ تراز بقیه بود؟چرا؟ جواب۲: آن جایی که به جان فشانی در راه میهن اشاره دارد. “در راه تو کی ارزشی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 55 فرهنگ بومی(درس آزاد)

فارسی پنجم ، صفحه ی ۵۵ درس آزاد : پور سینا ابن سینا حکیم، فیلسوف، طبیب ودانشمندبزرگ ایرانی است که در اول شهریور سال ۳۵۹ هجری شمسی در بخارا (ازبکستان کنونی) متولد شد.پدرش مردی فاضل بود و زمانی که فقط پنج سال داشت نزد پدرش حساب ، ریاضیات ،قرآن وصرف …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 56 فرهنگ بومی(درس آزاد)

صفحه ی ۵۶ درست ونادرست ۱. ابن سینا در جهان اسلام به لقب امیر پزشکان مشهور است. جواب۱: نادرست ۲.کتاب شفا ابن سینا چهار بخش اصلی دارد. جواب۲: درست ۳. ابن سینا کتاب قانون خود را بعد از بیست سالگی نوشت. جواب۳: نادرست درک مطلب ۱.شهرت کتاب قانون به چه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 62 دفاع از میهن

فارسی پنجم ، صفحه ی ۶۲ درست ونادرست ۱. آریو برزن در اولین حمله اسکندر او و سپاهیانش را وادار به عقب نشینی کرد. جواب۱: درست ۲. هنگام غروب،آریوبرزن سپاه خود را تا بلندترین نقطه کوه پیش راند. جواب۲: نادرست ۳.اسکندر در حمله به ایران به هر شهری که می …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 63 دفاع از میهن

صفحه ی ۶۳ درک مطلب ۱.تاخت و تاز سهمگینی که از سوی باختر آغاز گشت، چه بود ؟دلیل آن را بیان کنید . جواب۱: حمله ی اسکندر به ایران ، زیرا میخواستند ایران را به طور کامل تصرف کنند. ۲.وقتی سپاهیان اسکندر وارد گذرگاه شدند  آریوبرزن چه فرمانی به سربازانش …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 67 دفاع از میهن

صفحه ی ۶۷ درک و دریافت ۱.زادگاه رئیس علی کجاست ؟ جواب۱: بندر دلوار ۲.چرا انگلیسی ها فکر می کردند فقط رئیسعلی می تواند خواب آرام آنها را آشفته کند ؟ جواب۲: چون در مورد شجاعت او شنیده بودند. ۳.دوره نوجوانی و جوانی رئیسعلی چگونه گذشت؟ جواب۳: او در کنار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 68 دفاع از میهن

صفحه ی ۶۸ حکایت ۱.مفهوم این حکایت با کدام یک از عبارت های زیر ارتباط بیشتری دارد ؟ _ با یک گل بهار نمی شود . _ دشمن نتوان کوچک و بیچاره شمرد. _ جوینده یابنده است. _ کوه به کوه نمیرسد اما آدم به آدم میرسد. _ سالی که …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 73 نام آوران دیروز،امروز،فردا

فارسی پنجم ، صفحه ی ۷۳ درست و نادرست ۱. بهمن در بعد از ظهر یکی از روزهای بهاری به کتابفروشی رفت. جواب۱:درست ۲. در فصل دوم کتاب در مورد نام آوران دیروز مطالبی نوشته شده بود . جواب۲:نادرست ۳. دلاوران دوران هشت سال دفاع مقدس، از نام آوران معاصر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 74 نام آوران دیروز،امروز،فردا

صفحه ی ۷۴ درک مطلب ۱.آقای فرهنگ کدام کتاب را برای بچه ها مناسب دانست؟ جواب۱: “نام آوران دیروز،امروز ،فردا” ۲.شناختن بزرگ مردان و دلاوران گذشته و امروز چه کمکی به ما میکند ؟ جواب۲: ما اگر گذشته و امروز مان را خوب بشناسیم می‌توانیم با تلاش زیاد و با …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 75 نام آوران دیروز،امروز،فردا

صفحه ی ۷۵ گوش کن و بگو به قصه ی” پرواز روباه ” که برای شما پخش یا خوانده می شود با دقت گوش دهید و سپس درباره پرسش های زیر گفتگو کنید. پرسش ها ۱. شروع داستان چگونه بود ؟ جواب۱: با آهنگ شروع شد وبا گفتن یک حکایت …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 81 نام نیکو

فارسی پنجم ، صفحه ی ۸۱ درست ونادرست ۱. محمود با شعرهای دلنشین حافظ و مولانا پرورش می یافت. جواب۱:درست ۲.تابلوی “عصر عاشورا” اثر استاد فرشچیان است . جواب۲: درست ۳.پدرمحمود دریافت که پسرش استعدادی فوق العاده دارد. جواب۳: نادرست درک مطلب ۱.محمود طراحی را از کجا شروع کرد؟ جواب۱: …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 86 نقش خردمندان

فارسی پنجم صفحه ی ۸۶ درست و نادرست ۱. به گفته خواجه نصیر طوسی برای جامعه شمشیر از همه کارسازتر است. جواب۱:نادرست ۲.سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است. جواب۲:درست ۳.خواجه نصیرطوسی با زیرکی توانست رصدخانه در شهر ری بسازد. جواب۳:نادرست

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 87 نقش خردمندان

صفحه ی ۸۷ درک مطلب ۱ منظور از جمله ی زیر چیست؟ “جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است.” جواب ۱: شمشیر نماد قدرت نظامی است، قلم نماد قدرت فرهنگی و دانش در یک جامعه است و دینار هم نماد قدرت اقتصادی و ثروت در یک …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 89 درس آزاد(فرهنگ بومی۲)

فارسی پنجم ، صفحه ی ۸۹ درس آزاد : شب یلدا شب یلدا یک جشن قدیمی ایرانی است که از گذشته های خیلی دوراز زمان داریوش یکم یعنی از سال ۵۰۲ قبل از میلاد، تاکنون برگزار می شود. یلدا به عنوان  طولانی ترین و تاریک ترین شب سال شناخته می …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 90 درس آزاد(فرهنگ بومی۲)

صفحه ی ۹۰ درست ونادرست ۱.یلدا از زمان ساسانیان در ایران برگزار می شود. جواب۱: نادرست ۲.یلدا نماد امید به روشنایی و گذشتن از تاریکی است. جواب۲: درست درک مطلب ۱.چند نمونه از رسوم ایرانیان در شب یلدا را نام ببرید. جواب۱: رفتن به منزل بزرگترها و شب نشینی و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 95 درس آزاد(فرهنگ بومی۲)

صفحه ی ۹۵ درک و دریافت ۱.چرا کودک را بر دامنه کوه البرز گذاشتند؟ جواب۱: چونکه زال از نظر ظاهری با سایر کودکان متفاوت بود او موهای سپید داشت و شبیه فرزند معمولی انسان نبود وسام از ترس از اینکه مورد تمسخر وپرسش قرار گیرد اورا بر دامنه البرز گذاشت. ۲. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 96 درس آزاد(فرهنگ بومی۲)

صفحه ی ۹۶ حکایت مفهوم این حکایت با کدام مثل تناسب دارد ؟ قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید بخور تا توانی به بازوی خویش هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد عقل سالم در بدن سالم است بخور بخواب کارمن است ، خدانگهدار من است …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 102 روزی که باران می بارید

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۰۲ درست و نادرست ۱ امید از تمیز کردن قاب ها بسیار لذت می برد. جواب۱: درست ۲.صبح یکی از روزها رهگذری پشت شیشه مغازه ایستاد. جواب۲: نادرست ۳. مرد خوشنویس تابلویی به مغازه پدربزرگ هدیه کرد. جواب۳: درست درک مطلب ۱.منظور مرد از “دکان …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 103 روزی که باران می بارید

صفحه ی ۱۰۳ تصویر خوانی و صندلی صمیمیت ۱. خوب دیدن: تصویر ها را با دقت ببینید و به جزییات آن توجه کنید. ۲.اندیشیدن: برای درک ارتباط میان اجزای تصویر ها،فکر کنید و مطالبی را که از تصویر برداشت کرده‌اید، در در ذهن خود مرور کنید . ۳.یافتن : بعد …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 105 روزی که باران می بارید

صفحه ی ۱۰۵ خوانش و فهم  ۱. شاعر چه ویژگی هایی برای” سوار سبز پوش” بیان کرده است؟ جواب۱: لباسش عطر گل نرگس دارد و پروانه هاشکل یک شال روی دوش او پرواز می کنند. ۲.منظور شاعر از “فواره ی گنجشک ها”چیست؟ جواب۲: پرواز گنجشک های زیاد

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 108 شجاعت

فارسی پنجم ، صفحه ی۱۰۸ درست و نادرست ۱.کسی که از عاقبت کارها نترسد ، شجاع است. جواب۱:نادرست ۲. در این روزگار به شجاعت و قدرت بدنی نیازمندیم. جواب۲: درست ۳. شجاعت نترسیدن از تمام حوادث و رنج هاست. جواب۳: نادرست درک مطلب ۱.دو نمونه از ترس های پسندیده را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 118 کاجستان

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۱۸ درست  و نادرست  ۱. باد وقتی دید که ریشه های کاج از خاک بیرون هستند، آرام شد. ۲.دو کاج ،سالهای سال با هم دوست بودند. ۳. در یک روز پاییزی باد شدیدی وزید. درک مطلب ۱.علت آرام شدن باد چه بود؟ جواب۱: دیدن دوستی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 119 کاجستان

صفحه ی ۱۱۹ درک و دریافت  ۱. کدام مثل با محتوای داستان همخوانی دارد؟ الف) هرکسی را بهر کاری ساختند . ب) هرکه بامش بیش، برفش بیشتر. پ )نابرده رنج گنج میسر نمیشود . ت) درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را ث) پیری و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 126 وقتی بوعلی،کودک بود

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۲۶ درست ونادرست ۱.حسین با شنیدن پاسخ های ساده  آرام می شد . جواب۱: نادرست ۲. طبیب می کوشید با پاسخ های ساده و کودکانه او را آرام کند. جواب۲: درست ۳.تلاش حسین حتی در زمان بیماری مادر هم ،چشمگیر بود . جواب۳: درست درک …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 127 وقتی بوعلی،کودک بود

صفحه ی ۱۲۷ تصویرخوانی وصندلی صمیمیت ۱. خوب دیدن : تصویر را با دقت ببینید وبه جزئیات توجه کنید. ۲.اندیشیدن:  برای درک ارتباط میان اجزای تصویر ،فکر کنید و مطالبی را که از آن برداشت کرده اید ،در ذهن خود مرور کنید. ۳.یافتن: بعد از درک محتوا موضوع صحبت خود …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 129 وقتی بوعلی،کودک بود

صفحه ی ۱۲۹ خوانش  و فهم   ۱. در متن شعر، “چشمه و سنگ” با چه ویژگی هایی توصیف شده اند ؟ جواب۱: چشمه: آرام ، امیدوار ، پر تلاش سنگ  :سخت وبزرگ ، نامهربان ، خودخواه، لجباز ۲.خوانش بیت دوم و چهارم چه تفاوتی با هم دارد؟ چرا؟ جواب۲: بیت …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 132 کار وتلاش

فارسی پنجم ، صفحه ی۱۳۲ درست و نادرست ۱.بار سنگین ،پشت مور را خمیده کرده بود . جواب۱: درست ۲.حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحسین کرد . جواب۲: نادرست ۳.مورچه،بردبار و قانع بود . جواب۳: درست درک  مطلب ۱.سلیمان ،مور را از چه اتفاقی ترساند؟ جواب۱: اینکه عابری پایش را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 137 کار وتلاش

صفحه ی ۱۳۷ ۱.منظور از” همه چیز را همگان دانند” چیست؟ جواب۱:یعنی محدوده علم آنقدر وسیع و گسترده است که هیچ انسانی به طور کامل همه دانش را نمی داند وهر فردی بسته به توانایی خودش قسمتی از دانش را یاد می گیرد. ۲. مکتب خانه ها را با مدرسه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی پنجم صفحه 139 کار وتلاش

صفحه ی ۱۳۹ حکایت : جوان و راهزن این حکایت با کدام یک از مثل ها ارتباط دارد ؟ تا تنور گرم است نان را بچسبان. تنبل نرو به سایه ،سایه خودش می آیه. سنگ مفت، گنجشک مفت. تهی پای رفتن به از کفش تنگ. باد آورده را باد میبرد. …

بیشتر بخوانید »