آخرین خبرها

فارسی هفتم

جواب فارسی هفتم صفحه 14 زنگ آفرینش

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۴ خود ارزیابی  ۱.چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردند ؟ جواب۱: شبنم ، دانه، غنچه، جوجه ی پرستو، جوجه ی گنجشک، معلم ، جوجه های کبوتران ۲.منظور شبنم از جمله ” می خواهم آفتاب شوم” چیست ؟ جواب۲: یعنی تبخیر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 16 زنگ آفرینش

صفحه ی ۱۶ کار گروهی  ۱. درباره تعداد جمله های بند دوم شعر( بیت سه و چهار) گفت و گو کنید. جواب ۱: چهار جمله نوشتن  ۱. واژه صحیح را با توجه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید. الف) مسلمانان دو ماه محرم و……… را گرامی می دارند.(سفر. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 21 چشمه ی معرفت

فارسی هفتم ، صفحه ی ۲۱ خود ارزیابی  ۱ در کلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد ؟ جواب۱: زیبایی هایی که در طبیعت وجود دارد در کوه،جنگل،دریا،آسمان وپرندگان باعث می شود زیبایی و بزرگی وقدرت خداوند را درک کنیم. ۲. این بیت از بوستان سعدی با …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 22 چشمه ی معرفت

صفحه ی ۲۲ کار گروهی  ۱. گفتگوی درخت تشنه را به صورت نمایشی اجرا کنید. ۲.درباره لحن و شیوه ی بیان انواع جمله گفت و گو کنید.  جواب ۲: برای اینکه هنگام خواندن جمله ها لحن مناسب و درستی داشته باشیم باید به نوع جملات توجه کنیم و لحنی که …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 29 چشمه ی معرفت

صفحه ۲۹ درک و دریافت ۱. به نظر شما کدام یک از شخصیت‌های داستان اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟ جواب ۱: آزاد ، چون به فکر دیگران بود و برای نجات جان آنها فداکاری کرد و زخمی شد. ۲. اگر شما به جای نویسنده بودید داستان را چگونه تمام می کردید؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 34 نسل آینده ساز

فارسی هفتم ، صفحه ی ۳۴ خود ارزیابی ۱. امتیازات نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظم انقلاب بیان کنید . جواب۱: چشمه جوشان نیرو و استعداد هستند.اهل تفکر و تحلیل و درک هستند پارسا وپاکدامن هستند با صداقت هستند شور و شعور دارند. ۲. منظور از عبارت” …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 35 نسل آینده ساز

صفحه ۳۵ کار گروهی ۱.شکفتن گل و دوره نوجوانی را مقایسه کنید. جواب ۱: همانطور که باید از گل مراقبت کرد تا شکوفا بشود از نوجوان هم باید مراقبت و محافظت شود تا این دوره را طی بکند و به شکوفایی برسد. ۲.شعری درباره نوجوانی و جوانی بیابید و در …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 40 زیبایی شکفتن

فارسی هفتم ، صفحه ی ۴۰ خود ارزیابی  ۱. منظور از” آسمان مثل یک تبسم شد” چیست ؟ جواب۱: آسمان صاف و روشن شد. ۲. به نظر شما چرا بزرگترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولا با حسرت و آه یاد می کنند؟ ۲. چون قدرش را آن طور …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 41 زیبایی شکفتن

صفحه ۴۱ کار گروهی ۱.درباره نیازهای اساسی یک نوجوان گفت و گو کنید. جواب۱: شاد بودن و لذت بردن صحیح ، دوست داشته شدن و دوست داشتن ، مورد حمایت قرار گرفتن ، تشویق شدن ، تایید شدن نوشتن ۱. پنج جمله از درس “زیبایی شکفتن” انتخاب کنید و نهاد …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 44 فصل آزاد،درس پنجم

فارسی هفتم ، صفحه ی ۴۴ درس آزاد: حکیم عمر خیام  حکیم عمر خیام فیلسوف،ریاضی دان،ستاره شناس،شاعر و همه چیز دان ایرانی است که در قرن پنجم هجری در نیشابور به نیا آمد.اگرچه جایگاه علمی خیام بالاتر از جایگاه ادبی اوست،اما شهرت جهانی وی به دلیل رباعیات اوست. رباعیات خیام …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 45 فصل آزاد،درس پنجم

صفحه ی ۴۵ خودارزیابی    ۱. القاب خیام را نام ببرید. جواب۱ : حکیم ، حجه الحق ، امام عصر ، جانشین ابن سینا ۲. شهرت و آوازه ی خیام به چه دلیل است؟  جواب۲: به دلیل رباعیات وی ۳.از مهم ترین اقدامات وی چه بود؟ جواب ۳: تدوین گاه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 46 فصل آزاد،درس پنجم

صفحه ی ۴۶   نکته ی دوم: دانستن چند نکته برای تشخیص قید در جمله به شما کمک می کند. نکته ی اول: قید اگر حذف شود معنی جمله نافص نمی شود. نکته ی دوم : کلمات تنوین دار همیشه قیدند .مثل احتمالاً ، اساساً ، حتماً ،فوراً،شدیداً   کار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 47 فصل آزاد،درس پنجم

صفحه ی ۴۷ شعر خوانی   ای برادر تو همان اندیشه ای مابقی تو استخوان و ریشه ای گر گل است اندیشه ی تو،گلشنی ور بود خاری ،تو هیمه گلخنی گر گلابی،برسرو جیبت زنند ورتو چون بولی برونت افکنند کیست بیگانه تن خاکی تو کز برای اوست غمناکی تو

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 55 قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

فارسی هفتم ، صفحه ی ۵۵ خود ارزیابی  ۱. چرا قلب آدم نباید خالی بماند؟ جواب۱:چون قلب خالی مثل یک گلدان خالی است وزشت است . و هیچ احساسی ندارد. وادم را اذیت می کند. ۲.چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب به چه چیزهایی تشبیه می کنید؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 56 قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

صفحه ی ۵۶   کار گروهی  ۱. چه ویژگی هایی باعث می‌شود تا ما کسی را در قلبمان جای دهیم؟ جواب۱: وقتی کسی را دوست داشته باشیم یعنی در قلبمان جایش می دهیم و ما کسی که مهربان،خوش اخلاق،راست گو،با ایمان و….باشد دوست داریم. ۲.نمونه هایی از تکرارهای زیبا را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 57 قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

صفحه ی ۵۷   ب)  مراقب پول های …………. خود باشیم و از …….. و خوراک های بیهوده پرهیز کنیم.( خورد ، خرد ) جواب ب) خرد ، خورد ۴.جدول زیر را حل کنید. ۱. جمله ای که برای بیان  احساسات عواطف آرزو و غیره بیان می شود.   (جمله ی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 61 علم زندگانی

فارسی هفتم ، صفحه ی ۶۱ خود ارزیابی ۱. چرا گیتی به چشم کبوتر بچه تاریک شد؟ جواب ۱:چون از پرواز کردن خسته شده بود ودیگر توان نداشت. ۲.به نظر شما کبوتر بچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد ؟ جواب۲: از او تشکر و قدر دانی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 63 علم زندگانی

صفحه ی ۶۳ کار گروهی  ۱.درس را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید. ۲.داستان دیگری که بیانگر انتقال تجربه است بیابید و در کلاس بخوانید. جواب : داستان هیزم شکن روزی هیزم شکن برای کار سراغ یک تاجر چوب رفت .تاجر او را استخدام کرد و دستمزد خوبی برایش …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 67 زندگی همین لحظه هاست

فارسی هفتم ، صفحه ی ۶۷ خود ارزیابی ۱. چرا می گویند وقت از طلا گرانبهاتر است ؟ جواب۱: چون وقت اگر از دست برود نمیتوان دوباره آن را به دست آورد اما طلا را می شود دوباره به دست آورد.واینکه با صرف وقت طلا را میشود به دست آورد …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 69 زندگی همین لحظه هاست

صفحه ی ۶۹ کار گروهی  ۱.چه کنیم تا از ساعات عمر بهتر استفاده کنیم گفت و گو کنید . جواب۱:  با برنامه ریزی میتوانیم از زمان بهترین استفاده را ببریم. ۲.برداشت خود را از تصویر زیر در گروه بیان کنید. جواب۳: پیرمرد در جست وجوی جوانی از دست رفته ی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 77 زندگی همین لحظه هاست

صفحه ی ۷۷ درک و دریافت  ۱.انگیزه ی مجید از نوشتن سفرنامه چه بود؟ جواب۱: اینکه سفرنامه اش را به کتاب تبدیل کند. ۲.چه درس ها و عبرت هایی از سفر می توان گرفت؟ جواب۲: آشنایی با اقوام و ملل مختلف و رسم ورسوم آنان و کسب تجربه

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 84 نصیحت امام

فارسی هفتم ، صفحه ی ۸۴ خود ارزیابی ۱.چرا دانش آموزان از نصیحت کردن امام خودداری کردند؟ جواب۱: چون معتقد بودند امام از همه ی گناهان به دور است . ۲.چگونه می توان برای اسلام و جمهوری اسلامی و کشور مفید بود؟ جواب ۲: با انجام کارهای پسندیده ، احترام …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 85 نصیحت امام

صفحه ی ۸۵ نوشتن ۱. در لوله های زیر مسند را مشخص کرده مسند مناسب دیگری جایگزین آن کنید . _ علامه جعفری کنجکاو بود. مسند : کنجکاو و جایگزین آن: دقیق / باهوش/دانا _ او شیفته طبیعت است . مسند : شیفته  و جایگزین آن : عاشق/ خالق ۲. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 93 کلاس ادبیات

فارسی هفتم ، صفحه ی ۹۳ خود ارزیابی ۱. معلم برای تشویق نیما چه کرد؟ جواب۱: هم به صورت کلامی او را تشویق کرد. هم کتابی به او داد و خواست با دقت آن را بخواند وهم ازو خواست اشعارش را برایش بیاورد وبخواند. ۲.دکتر حسابی و دکتر کاظمی آشتیانی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 95 کلاس ادبیات

صفحه ی ۹۵ کار گروهی  ۱. با راهنمایی معلم خود درباره ویژگی های شعر نیمایی گفت و گو کنید. جواب۱: وزن دارد. گاها قافیه هم دارد. طول مصراع ها مساوی نیست مصرع های کوتاه و بلند دارد. درونمایه احساسات ، عشق تجربیات شخصی ، سیاست و اجتماع می باشد . …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 102 عهدوپیمان

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۰۲ خود ارزیابی  ۱. عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟ جواب ۱: ” من دیر نمی آیم شما هم دیر نیاید. من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید .من به شما دروغ نمی گویم شما هم به من دروغ نگویید . من …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 105 عهدوپیمان

صفحه ی ۱۰۵ ۵.جدول زیر را کامل کنید. ۱.یکی از زمانهاست.    ماضی ۲.به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است . ضمیر ۳.همان آرام است .    یواش ۴.پوشش سر  مو ۵.حرف ندا  یا ۶.یکی از صفت های شهید رجاییدر آغاز درس.   جدی ۷.نام کمانگیر معروف.    …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 110 خدمات متقابل اسلام و ایران

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۱۰ خود ارزیابی ۱. معنی “سلمان منا اهل بیت”چیست؟ جواب۱: سلمان از اهل بیت است. ۲.چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده است؟ جواب ۲: به واسطه ی خدمات فرهنگی ایرانیان. آوردن حقایق اسلامی و قرآنی در شعر و نثر به زیبایی بی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 111 خدمات متقابل اسلام و ایران

صفحه ۱۱۱ کار گروهی  درباره زندگی و شخصیت یکی از بزرگان ایران که در پرتو تمدن اسلامی به زبان و ادبیات فارسی خدمت کرده است تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید. جواب: عبد الحسین زرین کوب ادیب، اسلام‌شناس و ایران‌شناسی محسوب می‌شود که مفاهیم والای آثار بزرگان …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 112 خدمات متقابل اسلام و ایران

صفحه ی ۱۱۲ نوشتن  ۱. معنی واژه های زیر را بنویسید. ذوق : استعداد ادیب : سخن دان استعداد : توانایی مظاهر : نشانه ها ۲.برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید. اخلاص  خالص خلوص قبول قابل ، مقبول حافظ محفوظ ، حفاظت تمدن مدنیت ، …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 117 اسوه ی نیکو

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۱۷ خود ارزیابی  ۱. رفتار پیامبر با امام حسین و امام حسن در دوران کودکی چگونه بود ؟ جواب۱: بسیار صمیمانه و باعشق واحترام بود همان گونه که در درس آمده وقتی ایشان به سجده می رفت حسن وحسین بر پشتش می نشستند و ایشان …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 118 اسوه ی نیکو

صفحه ی ۱۱۸   کارگروهی   ۱. خداوند در قرآن پیامبر را اسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است چگونه میتوانیم از رفتار پیامبر برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟ جواب ۱: با مطالعه رفتار پیامبر و تفکر درآن  وبه کاربستن آن در زندگی ۲.شعر دیگری درباره پیامبر یا یکی از …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 124 امام خمینی

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۲۴ خود ارزیابی  ۱. چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی را در دوره نوجوانی و جوانی بیان کنید؟ جواب۱: مهربانی ،سادگی، فروتنی، خوش بیانی،  نظم و دقت و سیمای جذاب از ویژگی های درخشان ایشان بود. ۲.چرا در دوره انقلاب همه ی ایران یک معلم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 125 امام خمینی

صفحه ی ۱۲۵ کار گروهی  ۱. امام خمینی شاگرد و پیرو راه پیامبر بود چه خصوصیاتی از پیامبر در اخلاق و رفتار او دیده می شد؟ جواب۱: مهربانی ،سادگی، فروتنی، خوش بیانی،  نظم و دقت و سیمای جذاب ،مخافات با ظالمان ۲.خاطراتی از مبارزات امام خمینی و دوران انقلاب را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 131 امام خمینی

صفحه ی ۱۳۱ درک و دریافت  ۱. پیام این داستان چیست؟ جواب ۱: مردم وظیفه دارند و در ضمن علاقه‌مندند و تا از وطن خود در برابر دشمنان دفاع کنند. ۲.یک بسیجی نوجوان چگونه میتواند در پاسداری و سازندگی کشور سهیم باشد؟ جواب۲: با کسب علم و دانش و پیشرفت …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 139 درس آزاد

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۳۹ درک ودریافت  ۱.برای حفظ و نگاهبانی زبان فارسی چه باید کرد؟ جواب۱: آن را به خوبی یاد بگیریم و به درستی در زندگی روزمره به کار ببریم و نیز به خوبی  وبه طور کامل به نسل های بعد منتقل کنیم. ۲.به نظر شما چه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 151 آدم آهنی و شاپرک

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۱ خود ارزیابی  ۱. چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟ جواب۱: چون او را “تروم عزیزم” صدا کرد. ۲. چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سوالات جواب درست نمی داد ؟ جواب۲:زیرا از مرگ شاپرک ناراحت شده بود وتلاش می کرد پاسخی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 152 آدم آهنی و شاپرک

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۲ کار گروهی  ۱.درباره شخصیت های داستان این درس گفت و گو کنید. جواب۱: شاپرک نماد انسانهای با احساس و مهربان که همیشه به دیگران اهمیت داده و کمک می کنند  و آدم آهنی نماد انسانهای بی عاطفه و بی احساس که نسبت به بقیه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 153 آدم آهنی و شاپرک

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۳ نوشتن  ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید . درخت بلوط     : اضافی احساس خوب  : وصفی افراد سرشناس : وصفی  صدای بلند       : وصفی مربای زردآلو    : اضافی اسم من          : اضافی ۲.برای هر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 159 ما می توانیم

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۹ خود ارزیابی  ۱. دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟ جواب ۱: جمله هایی که ناتوانی آن هارا در انجام کاری نشان می داد. ۲.چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که نمی توانم های خود را بنویسند؟ جواب۲: چون …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 160 ما می توانیم

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۶۰  دانش های زبانی وادبی  آیا می توانید جمله های زیر را با استفاده از فرهنگ لغت ترجمه کنید؟ عربی : اضاعه الفرصه غصه جواب: ضایع کردن فرصت موجب ناراحتی است. انگلیسی :  This story is the last lesson. What is your idea about it  جواب: …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هفتم صفحه 165 ما می توانیم

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۶۵ ۱.به نظر شما راز پیروزی های پسر جوان چه بود ؟ جواب۱: مشورت با پدرش و استفاده از تجربیات او ۲.چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟ جواب۲: به دیگران احترام بگذاریم خصوصاً به پدر و مادر خود احترام بگذاریم همیشه اول سلام …

بیشتر بخوانید »