آخرین خبرها

فارسی هشتم

جواب فارسی هشتم صفحه 14 پیش ازین ها

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۴ خود ارزیابی  ۱. شاعر در مصراع” اینجا خانه خوب خداست” به چه نکته ای اشاره دارد؟ جواب۱: مسجد ۲.درک و دریافت خود را از مصراع” نام او نور و نشانش روشنی” بیان کنید ؟ جواب ۲: خداوند وجودش سراسر نور وروشنی است ودر وجود …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 15 پیش ازین ها

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۵ گفت وگو کنید  ۱.درباره زمینه فکری شعر ستایش در گروه ها گفت و گو کنید. جواب۱ : زمینه فکری این شعر ستایش خداوند است که   به صفات او  براساس آیات قرآن وهمچنین معجزه ی بعضی پیامبران می پردازد. ۲.درباره ارتباط مفهوم آیه زیر با …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 20 خوب جهان را ببین!

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۰ خود ارز یابی  ۱. در بیت آخرشعر “صورتگر ماهر” به کدام یک از نام های خداوند اشاره شده است؟ جواب۱: صورتگر (مصور) بدون تقلید از کسی ۲.چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه میدانید ؟ جواب۲: داشتن صدا ی بسیار بلند تلاش برای جمع …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 22 خوب جهان را ببین!

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۲ گفت و گو  ۱ درباره شگفتی های آسمان از منابع مناسب مطالبی را فراهم آورید و آن را در کلاس بخوانید و درباره آن گفت و گو کنید. جواب۱: حرکت ابرها و تولید بارانی که از آسمان می بارد و زمین مرده را زنده …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 28 خوب جهان را ببین!

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۸ فرصتی برای اندیشیدن  ۱. درباره ارتباط محتوایی این داستان با مصراع “از محبت خارها گل میشود” توضیح دهید . جواب۱: محبت و توجه باعث میشود هرچیز غیر ممکنی ممکن شود و بدترین چیزها را بهترین چیزها تبدیل کند. ۲.به نظر شما چه عواملی سبب …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 33 ارمغان ایران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۳ خودارزیابی  ۱. برترین  و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست ؟ جواب۱: اندیشه وخرد و فرهنگ ایران ۲.دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیدند؟ جواب۲: امیر کبیر ، پوریای ولی ، تختی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 34 ارمغان ایران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۴ ۱. غلط های املایی را در عبارت های زیر بیابیدو اصلاح کنید. الف)ایران،این خواستگاه بخردان ،حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می‌آورد. ب)فرزندم،تویی که فرّ و فروق ایران را بدان باز خواهی گرداند و چشم جهانیان …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 39 سفرشکفتن

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۹ خود ارزیابی  ۱. چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟ جواب۱: چون ویژگی های مشترکی با سفر دارد شامل اینکه : _ مثل یک سفر گاهی طولانی و گاهی کوتاه است. _ مثل یک سفر دشواری ها و لذت های خود را دارد. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 41 سفرشکفتن

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۱ گفت و گو  ۱. روایت “من عرف نفسه ، فقد عرف ربه :هرکس خورابشناسد،خدای خویش را شناخته است” با کدام مهارت زندگی ارتباط دارد؟ جواب۱: خودآگاهی ۲.برای دوستیابی و حفظ دوستان خوب به چه مهارت هایی نیاز داریم؟ جواب۲: الف)کنترل بر عواطف و هیجانات …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 44 آیت اللّه بهجت

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۴ آیت اللّه بهجت  حجت الاسلام و المسلمین پناهیان می‌فرماید: در دیداری که با رهبر انقلاب اسلامی از منزل آیت الله بهجت داشتند ایشان خواب خود را برای رهبر انقلاب نقل کردند وفرمودند، خواب دیدم در مجلسی حضرت امام زمان عج و علمای برجسته حضور …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 45 آیت اللّه بهجت

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۵ خود ارزیابی  ۱.چه کسی خواب رهبر معظم را دیده بود ؟ جواب۱: آیت اللّه بهجت ۲.آیت الله بهجت چه خوابی دیده بودند؟ جواب۲:ایشان خواب خود را برای رهبر انقلاب نقل کردند وفرمودند، خواب دیدم در مجلسی حضرت امام زمان عج و علمای برجسته حضور …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 46 آیت اللّه بهجت

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۶ حکایت مردی زیر باران از دهکده کوچکی می گذشت .خانه ای دید که داشت می سوخت و مردی را دید که وسط شعله ها در اتاق نشیمن نشسته بود. مسافر فریاد میزد پس چرا بیرون نمیای؟؟ مرد گفت آخر بیرون باران می آید مادرم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 49 راه نیک بختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۹ خود ارزیابی   ۱.شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می کند؟ جواب۱: سحرخیز بودن مهربانی و احتذام به پدر ومادر با ادب و تمیز بودن گوش دادن به حرف های استاد ۲. این جمله “جز راست نباید گفت،هر راست نشاید گفت”با کدام …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 50 راه نیک بختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۰ گفت وگو  ۱.پیامبر می فرماید: “قولو الحق و لو علی انفسکم” حق را بگویید هرچند به ضررتان باشد. درباره ی ارتباط این سخن گهربار با متن درس ، در گروه گفت وگو کنید . جواب۱: با بیت هشتم درس ارتباط دارد. زنهار مگ سخن …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 55 آداب نیکان

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۵ خودارزیابی ۱.سه درس که بهلول به جنید آموخت،چه بود؟ جواب۱:رعایت حلال و حرام ، پاکی دل و نیت انجام کارها برای رضای خدا ، خالی کردن دل از کینه وحسادت و ذکرحق ۲.در زندگی امروزی،چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟ جواب۲:استفاده نادرست …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 56 آداب نیکان

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۶ گفت وگو  ۱. درباره ی به کارگیری درست تلفن همراه ورایانه گفت وگو کنید. جواب۱: استفاده ی به موقع و به اندازه و رعایت حریم خصوصی افراد از مهم ترین نکاتی است که در این زمینه باید به آن توجه کرد. ۲.دو متن درس …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 57 آداب نیکان

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۷ فعالیت های نوشتاری  ۱.در متن درس، واژه هایی را بیابید که درآن ها یکی از حروف “ع، غ، ض، ذ” به کار رفته باشد.سپس معنای هریک را بنویسید. جواب۱: بغدادی : اهل بغداد عارفان: خداشناسان طعام : غذا عرض کرد: گفت، بیان کرد فرع: …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 61 آزادگی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۱ خود ارزیابی  ۱.از نظر پیر خارکش عزت و آزادگی چیست؟ جواب۱: قانع بودن و محتاج دیگران نبودن و خار نشدن در برابر دیگران ۲.با توجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید . جواب۲: جوان ،مغرور و پرادعا و زیاده خواه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 62 آزادگی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۲ گفت وگو  ۱.چه پیوندی میان محتوای درس آداب نیکان ، با شعر این درس میتوان یافت؟ در این باره گفت و گو کنید. جواب۱: هر دو درس درباره ی عزت نفس وآزادگی است .و مارا تشویق و هدایت می کتد تا روی پای خود …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 66 آزادگی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۶ فرصتی برای اندیشیدن  ۱.به نظر شما فرماندهانی چون شهید باکری،چه ویژگی های اخلاقی داشتند که می توانستند با تمام توان خدمت خدمت کنند؟ جواب ۱: اهل دل و خدایی بودن ، باشهامت بودن ، بی اعتنایی به دنیا وظواهر ۲.آیا بین دوستانتان افرادی را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 73 نوجوان باهوش

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۳ خودارزیابی  ۱.سوالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟  جواب۱: کاشف الکل که بود این شعر از کیست ستاره ای بدرخشیدو ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انیس ومونس شد. ۲.ویژگی های مشترک امیر کبیر وقائم مقام فراهانی چیست؟ جواب۲: هردو صدر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 74 نوجوان باهوش

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۴ فعالیت های نوشتاری  ۱.واژه های مهم املایی را ازمتن درس بیابید وبنویسید. جواب۱: مسئول صدای رسا خطاب از قضا ماه صفر قلک هیاهوی کلاغ ها اسحاق بی نظیر انیس ومونس قائم مقام ۲.در هریک از جمله های زیر ،صفت های بیانی را بیابید. زنان …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 78 قلم سحر آمیز

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۸ خودارزیابی ۱.سید جمال الدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟ جواب۱: در مسائل سیاسی و شناخت دشمن ، استعداد یادگیری زبان و تسلط به زبان انگلیسی فرانسه وعربی ۲.چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟ جواب۲: هردو صحنه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 79 قلم سحر آمیز

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۹ فعالیت های نوشتاری  ۱.در متن درس ،دو واژه بیابید که شکل گفتاری و نوشتاری آن ها مانند “شنبه” متفاوت باشد. جواب۱: استانبول (که می گوییم استامبول) وقتی (که می گوییم وختی) ۲. در هر یک از جمله های زیر گروه اسمی و وابسته های …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 83 پرچم داران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۸۳ خود ارزیابی  ۱.درمتن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟ جواب۱: بزرگ،عزیز،ستمدیده،خون دل خورده،شکوهمند،عزتمند،استوار،آسمانی،لحظات تلخ وشیرین دیده ۲.درباره ی ارتباط حدیث”حب الوطن من الایمان” با محتوای درس توضیح دهید. جواب۲: این حدیث عشق به وطن را از ایمان میداند . در …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 85 پرچم داران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۸۵ گفت وگو کنید ۱.نمونه هایی از زیبایی ها و جاذبه های شهر واستان خود را بیان کنید. جواب۱: دریا ، جنگل ، کوه ۲.درباره  راه های حفظ منابع طبیعی کشور عزیزمان ایران،گفت وگو کنید. جواب۲: ایران از هر نظر کشور ثروتمندی است باید آگاه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 90 شیرحق

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۰ خود ارزیابی  ۱.دربیت اول به کدام صفات حضرت علی (ع) اشاره شده است؟ جواب۱: خالص بودن عملش برای خدا ، شیر حق ، منزه از دغل ۲. کدام بیت با مفهوم عبارت “العمال بالنیات”مناسبت دارد؟ جواب۲: بیت ششم ؛ گفت من تیغ از پی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 91 شیرحق

فارسی هشتم ، صفحه ی  ۹۱ گفت وگو  ۱.حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که درآن به مفهوم مصراع “افتخار هر نبی و هر ولی” اشاره شده باشد سپس در کلاس درباره ی آن گفت وگو کنید. جواب۱: من کنت مولا فهذا علی مولاه اللهم وال من والاهو عاد من عاداه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 92 شیرحق

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۲ فعالیت های نوشتاری  ۱.برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید. اخلاص   خالص ، خلوص حق حقوق ، احقاق مامور امر ، آمر ، امور ۲.معادل معنایی واژه ی “اسد” را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 97 ادبیات انقلاب

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۷ خودارزیابی  ۱.سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید. جواب۱: خدا محوری و دین باوری رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه وحدت و یکپارچگی مردم ۲.مقصود از عبارت”انقلاب اسلامی،تولدی دیگر” چیست؟ جواب۲: یعنی باعث زنده شدن فرهنگ و اخلاق و معیارهای اخلاقی در جامعه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 98 ادبیات انقلاب

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۸ گفت و گو  ۱. پس از مشورت و گفتگو با اعضای گروه درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران گزارشی کوتاه به کلاس ارائه دهید. جواب: در روز ۲۲ بهمن سال ۵۷ ، نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی به نقطه عطف خود رسید …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 100 یاد حسین

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۰ خود ارزیابی  ۱. درمتن درس به نام کدام حماسه سازان واقعه ی کربلا اشاره شده اشت؟ جواب۱:امام حسین ، حضرت عباس ،حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر ۲.چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه ی کربلا شمرده می شود؟ جواب۲: …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 106 یاد حسین

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۱ گفت وگو  ۱. درباره نقش نوجوانان در احیای اهداف قیام عاشورا در گروه گفت و گو کنید. جواب۱:از نوجوانی حسینی بیندیشیم و حسینی زندگی کنیم و اهداف امام حسین را از همان زمان پیاده کنیم و آزاده باشیم تا در جوانی سعادتمند شویم. ۲.شعر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 108 درس آزاد

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۸ کلاه فرنگی عمارت کلاه فرنگی رشت مربوط به دوره قاجار است و این اثر تاریخی ایرانی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۷۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است .عمارت کلاه فرنگی چهار طبقه است اما از بیرون سه طبقه دیده می شود . …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 109 درس آزاد

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۹ خودارزیابی  ۱.عمارت کلاه فرنگی کجاست؟ جواب ۱: در شهر رشت واقع در استان گیلان ۲. بام آن چگونه است؟  جواب۲: به صورت خرپشته و از جنس سفال ۳. چه کسانی در آن جا می زیستند؟ جواب۳: حکمرانان و فرماندهان گیلان دانش زبانی قطعه از …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 110 درس آزاد

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۱۰ حکایت  کودکی با پای برهنه روی برفها ایستاده بود و ویترین فروشگاهی را نگاه می کرد. زنی در حال عبور او را دید و دلش سوخت او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید و گفت مراقب خودت باش! کودک …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 116 پرنده ی آزادی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۱۶ خود ارزیابی  ۱. در بند اول شعر پرنده آزادی تشبیه ها را بیابید . جواب ۱: محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد. محمد=مشبه ادات تشبیه=چونان مشبه به =پرنده وجه شبه = بیمناک بودن ۲.منظور شاعر از” کودکان سنگ” چیست؟ جواب۲:  …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 117 پرنده ی آزادی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۱۷  فعالیت های نوشتاری  ۱.پیشوند”ب” را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته ی آن ها را بنویسید. آمد  بیامد افروخته است بیفروخته است   افکنده بود بیفکنده بود ۲.در هریک از جمله های زیر گروه های اسمی را بیابید و هسته،وابسته …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 121 راه خوشبختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۱ خود ارزیابی  ۱.شکسپیر ، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ جواب۱:به دریایی که کشتی زندگی ما بر روی آن به سمت ساحل مقصد در حرکت است این دریا گاهی آرام و گاهی طوفانی است. ۲.این بیت حافظ با کدام قسمت درس ارتباط …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 122 راه خوشبختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۲ فعالیت های نوشتاری  ۱. در متن درس واژه هایی را که نشانه تنوین دارند بیابید و بنویسید. جواب۱: اصلاً ، مسلماً ۲. در هریک از جمله های زیر ، وابسته های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخص کنید. الف) این دریای …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی هشتم صفحه 124 راه خوشبختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۴ فرصتی برای اندیشیدن  ۱.درباره ارتباط محتوای این داستان با مصراع “تا شقایق هست زندگی باید کرد” توضیح دهید. جواب۱: شقایق نماد امید وارزوست تحت هر شرایطی نباید امید را ازدست داد زیرا با امید است که می توانی رویاهایت را زنده نگه داری و …

بیشتر بخوانید »