آخرین خبرها

فارسی نهم

جواب فارسی نهم صفحه 14 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۴ خود ارزیابی ۱. چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در درس بیابید و بیان کنید . جواب۱: _خوشه ی طلایی انگور _دانه ی مثل یاقوت انار _ میوه دادن درختان _گل دادن ساقه های خار دار _ماه و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 15 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۵ نوشتن ۱. مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید . شگفت جواب: عجب آگاهی جواب: تنبیه ستایش خداوند جواب:تسبیح شنونده جواب: مستمع نادانی جواب:جهالت انگور جواب:عنب رام جواب: مسخر روز جواب: نهار مقصد جواب:منزل خوشبختی جواب:سعادت ۲.در بیت های زیر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 20 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۰ خود ارزیابی ۱. کدام بخش درس به روز رستاخیز اشاره دارد؟ جواب۱:” در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد بلکه هزار رنگ شود.” ۲.عبارت “هر یکی را آنچه به کارباید، داد”را توضیح دهید. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که در کتاب های دیگر به ویژه قرآن کریم خوانده یا شنیده اید گفت و گو کنید. جواب۱: عنکبوت و زنبور عسل ۲. درباره جمله ی “همیشه در خانه خدایی هیچ تعجب نکنی! ” گفت و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 27 مثل آیینه

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۷ خود ارزیابی ۱. نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟ جواب۱: علاوه بر رابطه با خود به  دوستی و پیوند  که وابسته به یک نیاز درونی برای رسیدن به خود شناسی اوست ۲.ویژگی های مشترک آینه و دوست را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 28 مثل آیینه

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۸ نوشتن ۱.در میان کلمه های زیر، هم خانواده کدام واژه ها در متن درس به کار رفته است آن ها را بیابید و بنویسید. غنی  غنیمت حجت _ یوم ایام مغتنم غنیمت مبصر بصیرت احتیاج محتاج صبور _ دوام _ مساعی سعی سعید _ …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 32 هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۲ شماره ی ۹ ماندگار در آن زمان دوچرخه داشتم و در محلات میچرخیدم و بازیکنهای مستعد را میکردم و به ملوان دعوت می کردم از بهار۱۳۵۵ بازی دوستانه ای در روستای کولیور بندر انزلی برگزار شد که زادگاه پسر بچه ای پانزده ساله بود …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 33 هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۳ خود ارزیابی ۱. در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب معرفی شده اند؟ جواب۱:پدر و مادر ، معلمان دلسوز و مربیان با تجربه ۲. به نظر شما چرا سعدی پسرنوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است ؟ جواب۲: منظور سعدی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 34 هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۴ گفت وگو ۱. درباره آیات روایات و داستان ها و اشعار دیگری که درباره دوستی و دوستیابی دوره نوجوانی شنیده یا خوانده اید گفتگو کنید. جواب ۱: آیات و روایات فراوانی در زمینه دوستی و همنشینی بیان شده است که در آن ها انسان …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 40 هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۰ فرصتی برای اندیشیدن  ۱.هلن کلر پس از بیماری به وسیله کدام یک از حواس پنج گانه خود با جهان خارج ارتباط داشت؟ جواب۱: لامسه و لمس با دستانش ۲.منظور کلر از این جمله ها “در این راه بارها به عقب می لغزیدم، کمی جلو …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 43 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۳ خود ارزیابی ۱.چه کسی استعداد سیروس قایقران را کشف کرد؟ جواب۱:محمدرضا مرادی ۲.مردم بندر انزلی چگونه یاد وخاطره ی سیروس را زنده نگه می داشتند؟ جواب۲:بر قایقش سوار می شوندّ ۳. عشق به وطن از کدام کلام سیروس استنباط می شود؟ جواب۳:هیچ جا برای …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 44 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۴ نوشتن ۱.میان کلمه های زیر متضاد ومترادف را مشخص کنید. _غروب، افتاب        متضاد _ یاد،خاطره           مترادف _ شکست،پیروزی    متضاد ۲.مفهوم جمله ی “ستاره ی فوتبال در ملاقات با آفتاب مرگ ، هرگز غروب نکرده است.” چیست؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 45 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۵ حکایت بهلول هرگاه دلش می گرفت به کنار رودخانه می رفت و غصه هایش را به پاکی و طراوت آب میداد .روزی مشغول بازی با گل و لای کنار رودخانه بود و اشکالی روی آن می‌انداخت که ناگاه صدای پایی شنید. برگشت و نگاه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 50 آداب زندگانی

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۰ خود ارزیابی ۱.هنگام سخن گفتن دیگران به چه نکاتی باید توجه کرد؟ جواب۱: زیاد حرف نزنیم. حرف دیگران را قطع نکنیم. سوالی که از دیگران پرسیده می شود را ما جواب ندهیم. اگر کسی در حال بیان مطلبی است و ما آن را میدانیم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 52 آداب زندگانی

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۲ گفت وگو  ۱.درباره ی آداب معاشرت و تاثیر اخلاق نیکو در زندگی اجتماعی، بحث و گفت وگو کنید. جواب: رفتار ما در اجتماع بر دیگران تاثیر می گذارد وما خود نیز از دیگران تاثیر می گیریم .بنابراین باید در اجتماع آداب معاشرت را رعایت …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 56 پرتو امید

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۶ خود ارزیابی ۱. چه چیزی پذیرش سختی ها را برای حافظ آسان کرده است؟ جواب۱: امید به آینده بهتر یکسان نبودن احوال روزگار وجود رهبر آگاه توکل به خدا دعا وخواندن قرآن ۲. انسان عاقل در برابر حوادث و مشکلات زندگی چگونه باید رفتار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 57 پرتو امید

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۷ نوشتن  ۱. واژگانی را که نشانه جمع دارند مشخص کنید و مفرد هر یک را بنویسید . کنعان  گلستان  دودمان  احزان  پیروان   کشتیبان  پایان  آزادگان جواب۱: احزان جمع حزن پیروان جمع پیرو آزادگان جمع آزاده ۲.در بیت زیر قافیه ها را مشخص کنید …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 62 هم زیستی با مام میهن

فارسی نهم ، صفحه ی۶۲ خود ارزیابی ۱. چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند؟ جواب۱:چون برای ما مثل مادر بی همتاست.بزرگ و عزیز است. همان طور که زندگی فرزند بسته به نادر است زندگی یک ملت نیز بدون وطن بی معناست ۲.به نظر شما منظور از دوسویه بودن …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 63 هم زیستی با مام میهن

فارسی نهم ، صفحه ی ۶۳   گفت و گو    ۱.شعری با محتوای همدلی و اتحاد انتخاب کنید و درباره آن گفت‌وگو کنید. جواب۱: رشته وحدت چو قوم از دست داد/صد گره بر روی کار ما افتاد ما پریشان در جهان چون اختریم / همدم و بیگانه از یکدیگریم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 71 راز موفقیت

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۱ خود ارزیابی ۱. چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب کوه آهن داد؟ جواب۱: چون خستگی ناپذیر بود. ۲.ویژگی های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید . جواب۲: هر دو پشتکار فراوان داشتند.جویای علم در هر شرایطی بودند. هردو خواهان یادگیری …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 73 راز موفقیت

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۳ نوشتن ۱. نوع رابطه معنایی (ترادف و تضاد) کلمه های زیر را مشخص کنید. جاهل  و دانا تضاد فراست و  زیرکی ترادف فروزان  و بی فروغ تضاد بلندآوازه و گمنام تضاد نقره فام و سیمگون ترادف بحث و گفتگو ترادف ۲.مانند نمونه جدول زیر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 79 آرشی دیگر

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۹ خود ارزیابی  ۱. کدام قسمت از متن درس اشاره به شهید حسین فهمیده دارد؟ جواب۱: خون میان سنگر آزادگان جوشید مثل یک موج خروشان شد کودکی از دامن این موج بیرون جست از کمند آرزوها رست چشم در چشم دشمن بود دست او در …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 80 آرشی دیگر

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۰ گفت وگو  ۱. درباره ی شباهت های آرش کمانگیر و حسین فهمیده گفت و گو کنید . جواب۱: هر دو ایرانی بودند. هر دو عاشق وطن خویش بودند. هر دو در راه وطن از حان عزیز خود گذشتند. ۲.به کمک اعضای گروه متن درس …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 85 زن پارسا

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۵ خود ارزیابی ۱. چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابید؟ جواب۱: زیرا دخترش به دنیا آمده بود اما نه آن ها نه برایش لباسی داشتند که او را درآن بپیچند و نه توانسته بود برای چراغ روغن پیدا کند. ۲.چه عنوان های دیگری …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 86 زن پارسا

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۶ گفت وگو ۱.درباره ی نمونه هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت و گو کنید. جواب۱: ما نمونه های بسیاری از فداکاری زنان در دوران انقلاب و همین طور دوران جنگ داریم مثل زهرا حسینی راوی کتاب دا ، …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 90 زن پارسا

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۰ فرصتی برای اندیشیدن ۱.چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت،معرفی شده است؟ جواب ۱:چون مردم خرمشهر با ساده ترین سلاح ها و با جان ومال و ناموس خود از شهر دفاع کردند. ۲.دریافت شما ار جمله ی زیر چیست؟ “حیات حقیقی مردان خدا ققنوس وار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 94 پیام آور رحمت

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۴ خود ارزیابی ۱.منظور از جمله ی “خداوند به دل ها و کردارتان می نگرد ” چیست؟ جواب۱: نیات مهم است نه ظاهر کارها و خدا به نیات و اصل عمل توجه می کند.   ۲.این درس را با درس پنجم(آداب زندگانی) مقایسه کنید و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 95 پیام آور رحمت

  فارسی نهم ، صفحه ی ۹۵ گفت و گو ۱. از رفتارهای پسندیده ای که در این درس خوانده اید،کدام رفتارها در مدرسه کاربرد بیشتری دارد؟ جواب۱: انتخاب دوست خوب کم گویی و گزیده گویی احترام کمک کردن گشاده رویی و خوش اخلاق بودن ۲.هرگروه برای یکی از موضوعات …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 96 پیام آور رحمت

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۶ نوشتن ۱. مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید. خوشبختی  سعادت آواز طنین بهره بردن غنیمت شمردن بلند مرتبه متعال آرزومند مایل مشتاق دانش حکمت ۲.مانند نمونه جدول زیر را کامل کنید. ماضی ساده ماضی استمراری ماضی مستمر ماضی بعید …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 100 آشنای غریبان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۰ خود ارزیابی ۱. چرا شاعر می گوید فصل غریبی سر آمد ؟ جواب۱: چون مردم ایران عاشق امام رضا هستند و حرم ایشان دیگر تنها نیست چون مردم از هرجا که باشند برای زیارت ایشان به حرم می روند. ۲.در شعر دوم برای میلاد …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 101 آشنای غریبان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۱ گفت وگو ۱. درباره زندگی و فضایل امام رضا گفتگو کنید. جواب۱ : امام رضا فرزند امام موسی کاظم در روز پنج شنبه یازدهم ذیقعده سال ۱۴۸ هجری ۱۶ روز بعد از شهادت امام صادق در مدینه به دنیا آمد. نامش را علی گذاشتند. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 102 آشنای غریبان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۲ ۷_ مخالف آشنایی ۸_دوستان ۹_جهت ۱۰_نام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام “قلب قرآن” یاد شده است. ۱۱_یکی از ضمایر ۱۲_………… گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند/جوانان سعادتمند پند پیر دانا را جواب: ۷_ غریبی ۸_ یاران …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 108 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۸ خودارزیابی  ۱.پاسخ شخص گمراه به مفضل چه بود؟ جواب۱:اگر از شاگردان جعفر بن محمد هستی باید بدانی که او زیاده ازین سخنان ما را شنیده و با متانت جواب گفته است،لذا توهم شایسته با ما سخن بگو ۲.این درس را با درس اول (آفرینش …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 109 پیدای پنهان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۹ گفت وگو ۱. درباره ی تاثیر صله رحم و احسان به خویشاوندان با یکدیگر گفت وگو کنید. جواب۱:در اسلام به این مساله تاکید فراوانی شده دراین رابطه حدیثی از پیامبر منقول است که می فرماید:قطع صله ی رحم باعث قطع رحمت الهی می شود. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 112 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۲ خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ غزلسرای بزرگ ایرانی و از بزرگان شعر و ادب پارسی است .او در قرن هشتم یعنی نزدیک به هفتصد سال پیش در شیراز متولد شد. به سرعت علوم و فنون را از استادان زمان خویش قرار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 113 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۳ خود ارزیابی ۱.کدام شخصیت اروپایی از حافظ تاثیر گرفته است؟ جواب۱: گوته ۲. القاب حافظ را نام ببرید؟ جواب۲:از القاب حافظ می توان  به لسان الغیب ،ترجمان الاسرار،لسان العرفا اشاره کرد ۳.اشعار حافظ بیشتر در چه قالبی سروده شده است؟ جواب ۳: غزل نکته …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 114 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۴ نوشتن ۱.ده کلمه ی مهم املایی از متن درس بنویسید. جواب۱: خواجه متخلص علوم فقهی والهی حفظ غزلیات قطعات قصیده مثنوی هویت ملی حافظیه ی شیراز عارفانه ومدحی ۲. تضاد وترادف کلمات زیر را مشخص کنید. پیکر _ کالبد مترادف   پیر _ برنا …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 115 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۵ روان خوانی جیمی کوچولو چهار تا ماهی طلایی داشت که پدر و مادرش به عنوان هدیه تولد ۶ سالگی اش برایش خریده بودند. او هر شب قبل از اینکه بخوابد به آن ماهی های ظریف و زیبا و کوچولو که در آن کاسه بلورین …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 116 درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۶ خیلی از اوقات ما در زندگیمان تفاوت‌های زیادی با ماهی های طلایی جیمی نداریم . حتی موقعی که به ما فرصت رشد می‌دهند تصمیم می‌گیریم سر جایمان بمانیم و در دوایر کوچکی دور خودمان شنا کنیم . بسیاری از اوقات آشنا را به نا …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 121 آرزو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۲۱ خود ارزیابی ۱. چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد؟ جواب۱: چون دوستان معمولادسعی می کنند هم را تایید کنندوگاها این مساله ممکن است که خیلی از نقص ها پنهان بمانداما دشمنان نکاتی را یادآوری می کنند که اگر غرور کاذبی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 122 آرزو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۲۲ گفت وگو ۱. درباره مهمترین و زیباترین نکته درس گفتگو کنید . جواب۱:آرزوی داشتن دشمن برای دوست و آرزوی حاکم پول و ثروت شدن ونه خدمتگزار آن شدن ۲.درباره ی سه آرزوی خود و راه رسیدن به آنها گفتگو کنید. جواب ۲: آرزوی تکمیل …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 132 شازده کوچولو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۳۲ خودارزیابی ۱.خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟ جواب۱:در شب اول، وقتی خلبان روی شن ها در فاصله ی هزار کیلومتری آبادی خوابیده بود وقت طلوع خورشید صدای نازک وعجیبی اورا از خواب بیدار کرد وچشمش به آدمک عجیب وغریبی افتاد که با وقار …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی نهم صفحه 133 شازده کوچولو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۳۳ نوشتن  ۱. از میان گروه کلمه های زیر واژه های نادرست را بیابید و شکل درست شان را بنویسید. تصویر مار بوا ✔ حضم غذا ❌ هضم غذا حدث وگمان❌ حدس وگمان با وقار تمام✔ ودا و خداحافظی❌ وداع و خداحافظی عظیمت به سیاره …

بیشتر بخوانید »