آخرین خبرها

فارسی ششم

جواب فارسی ششم صفحه 12 معرفت آفریدگار

فارسی ششم ، صفحه ی ۱۲ درست  و  نادرست ۱.درشعری که خواندید” بلبل “و “قمری”چه می خوانند؟ جواب۱:ذکر خدا را می گفتند واورا یاد می کردند. ۲. برداشت شما ازبیت”برگ درختان سبز در نظر هوشیار/هرورقش دفتریست معرفت کردگار” چیست؟ جواب۲:برای انسان آگاه واندیشمند هرچیزی که میبیند وهمه ی آنچه که …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 16 پنجره های شناخت

فارسی ششم ، صفحه ی ۱۶ درک  مطلب   ۱. باتوجه به متن درس ،نظر گروه ایمان چه بود؟ جواب۱:آن ها معتقد بودند که آن چهار کلمه ی “خود ، خلق،خلقت ،خالق ” به همین ترتیب گفته شده درست است چون ما اول با شناخت خود وبعد خلق به خلقت و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 17 پنجره های شناخت

صفحه ی  ۱۷  گوش کن  و بگو  به قصه ی “رفتار نیکان” که برای شما پخش یا خوانده  می شود،با دقت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر گفت و گو کنید. سپس به پرسش ها پاسخ دهید. عنوان/نام داستان نیکی به پدر ومادر شخصیت ها پیامبر و مرد صحرا …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 19 پنجره های شناخت

صفحه ی ۱۹ خوانش و فهم  ۱. در مصراع “می ریختم تمام جهان را به پای تو” ، “تو” به چه کسی اشاره دارد؟ّ  جواب۱: مادر ۲. بیت “مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست / این سینه خانه ی تو و این دل سرای تو”  چگونه خوانده …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 23 پنجره های شناخت

صفحه ی ۲۳ درک و دریافت ۱.پیرزن در کجا زندگی می کرد؟ جواب۱: در باغی که نزدیک شهر بود. ۲. تفاوت های کلاغ و هدهد را بیان کنید. جواب۲:هدهد زیبا و خوش آواز است اما کلاغ این گونه نیست. هدهد نماد خوش خبری و کلاغ نماد شومی وبدخبری است. ۳.باتوجه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 24 پنجره های شناخت

صفحه ی ۲۴ کارگاه درس پژوهی ۱.یکی از نویسندگان زیر را به دلخواه انتخاب و گزارش کوتاهی درباره ی آن به کلاس ارائه کنید. ابوعلی بلعمی سعدی ابوالقاسم حالت  جواب۱: ابوالقاسم حالت ابوالقاسم حالت ، شاعر ، مترجم و طنز پرداز معاصر ایرانی است که درسال ۱۲۹۳ در تهران به …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 29 هوشیاری

فارسی ششم ، صفحه ی ۲۹ درک مطلب  ۱. با توجه به متن درس پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟ جواب۱: تک روی ، بی طاقتی ، ناآگاهی وهشیار نبودن، بی اعتمادی ، خودخواهی و تکروی ۲..به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟ جواب۲: _اینکه از همه ی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 31 هوشیاری

صفحه ی ۳۱ خوانش وفهم  ۱. منظور از بیت “کم گوی و گزیده گوی چون در/ تا ز اندک تو جهان شود پر” چیست؟ جواب۱: کم و سنجیده وارزشمند سخن بگو تا سخن تو مثل مروارید که کمیاب وارزشمند است باشد و به گوش همه ی دنیا برسد مفهوم: کم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 34 داستان من و شما

فارسی ششم ، صفحه ی ۳۴ درک مطلب  ۱. مقصود از “آواهای دلنشین” و “نغمه های مهربانی ” چیست؟ جواب ۱: لالایی مادران و ترانه های کودکانه ای که پدر ومادر ازابتدا برای کودکشان می خوانند. ۲. چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است ؟ جواب۲: چون هیچ وقت ثابت …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 36 داستان من و شما

صفحه ی ۳۶ حکایت  دوکس ، رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند .یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد . علم چندان که بیشتر خوانی/ چون عمل درتونیست نادانی نه محقق بود نه دانشمند / چارپایی بر او کتابی چند آن تهی مغز را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 41 هفت خان رستم

فارسی ششم ، صفحه ی ۴۱ درک مطلب  ۱. منظور از عبارت زیر چیست؟ “از هفت خان گذشتن “ جواب۱: انجام دادن و به پایان رساندن کاری با دشواری و سختی زیاد ۲. رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر می گذارد؟ جواب ۲: ۱_نبرد رخش با شیر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 48 هفت خان رستم

صفحه ی  ۴۸ درک و دریافت  ۱. یونس و مهدی چه تفاوت ها و چه شباهت هایی با هم داشتند؟ جواب۱: شباهت ها: هردو اهل شیراز بودند ، هردو علاقه به گشت وگذارو تفریح داشتند تفاوت ها :مهدی به درس علاقه زیادی نداشت اما یونس شاگرد زرنگی بود. یونس به …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 54 درس آزاد

فارسی ششم ، صفحه ی ۵۴ درس آزاد : کمال الملک محمد غفاری ملقب به کمال الملک درسال ۱۲۶۴ هجری قمری در کاشان در خانواده ای هنرمند و سرشناس به دنیا آمد.کمال الملک از شاگردان برجسته و ممتاز دارالفنون بود پس از گذشت سه سال تحصیل در دارالفنون توانست موفقیت …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 55 درس آزاد

صفحه ی ۵۵ درک مطلب  ۱.معروف ترین اثر کمال الملک چه بودو چند نمونه از آثار کمال الملک را نام ببرید؟ جواب۱: تالار آیینه _ زن مصری ، باغ شاه تهران ، رمّال ، زرگر بغدادی ، کبک بی جان ، چندین پرتره از ناصرالدین شاه ، مظفرالدین شاه و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 57 درس آزاد

صفحه ی ۵۷ خوانش و فهم  ۱. در بیت “گر رسد دشمنی برای وطن/ جان و دل رایگان بیفشانیم ” واژه ی “دشمنی”  با چه آهنگی خوانده می شود ؟ چرا ؟ جواب۱: اینجا تکیه باید روی هجای اول باشد و کلمه ی “دشمنی” به معنای یک دشمن آمده است …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 60 دریاقلی

فارسی ششم ، صفحه ی ۶۰ درک مطلب ۱. منظور از مصراع” چشم انتظار همت تو، دین و میهن است “چیست ؟ جواب۱: دین و وطن منتظر تلاش تو برای حفظ و نجات هستند. ۲.به نظر شما میان کار آرش با دریاقلی چه شباهتی هست؟ جواب۲: هر دو برای نجات …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 61 دریاقلی

صفحه ی ۶۱ کارگاه درس پژوهی  ۱. داستانی از شهدای حماسه ساز دفاع مقدس انتخاب کنید و در گروه بخوانید و درباره عناصر و ویژگی های آن گفتگو کنید جواب۱: یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در آن سال هایی که شاه در کشور ما …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 64 دریاقلی

صفحه ی ۶۴ بخوان و بیندیش  ۱. به نظر شما چرا اسیران جنگی در دوران دفاع مقدس “آزاده “یا “آزادگان” نامیده شده اند؟ جواب۱: چون این افراد خود را از ترس ها و وابستگی ها آزاد کردند تا بتوانند در راه میهن خویش جان فشانی،فداکاری وایثار کنند. ۲. در این …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 71 رنج هایی کشیده ام که مپرس

فارسی ششم ، صفحه ی ۷۱ ۱. چرا دهخدا پایبند نام نبود؟ جواب۱: چون نام و شهرت را فانی می دانست. ۲.ارزش و عظمت لغتنامه دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟ چرا؟ جواب۲:شاهنامه ، بخاطر عظمت و بزرگی کتاب او و سال هایی که صرف آن کرده ۳. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 73 رنج هایی کشیده ام که مپرس

صفحه ی ۷۳ خوانش و فهم ۱. آخرین دوبیتی به چه مفهومی اشاره دارد؟ جواب۱: ظهور مهدی (عج) ۲.در اولین دوبیتی “بی” به چه معناست؟ جواب۲: است _ باشد ۳.در کدام قسمت از خوانش مصراع” باران اجابت تو را میطلبم “مکث وجود دارد؟چرا؟ جواب۳: به این صورت تا معنا درست …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 76 عطار وجلال الدین محمد

فارسی ششم ، صفحه ی ۷۶ درک مطلب  ۱.چرا دیدار پدر محمد با افراد مختلف برای او جالب بود؟ جواب۱: چون افرادی که به دیدن پدر محمد می‌آمدند افراد سرشناس و دانشمندی بودند و محمد می توانست از آن ها چیزهای خیلی خوبی یاد بگیرد. ۲. به نظر شما چرا …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 79 شهدا خورشیدند

فارسی ششم ، صفحه ی ۷۹ درک مطلب  ۱. چرا شهید مانند چراغ خانه است؟ جواب۱: چون مثل چراغ که خانه را روشن میکند شهیدان هم مانند چراغی هستند که همه ی وطن را روشن میکنند ۲.شما هم مانند شاعر شهید را با یک جمله زیبا توصیف کنید؟ جواب۲: شهید …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 82 شهدا خورشیدند

صفحه ی ۸۲ درک ودریافت ۱. با توجه به نمودار زیر درباره عناصر داستانی که خواندید، گفت و گو کنید. شخصیت ها ابن سینا_بهمنیار_مردمسلمان زمان زمستان مکان حجره ی بوعلی رویدادها یا حوادث پیشنهاد بهمنیار به بوعلی برای ادعای پیامبری_ درخواست بوعلی و بهمنیار برای آوردن آب_ نافرمانی کردن بهمنیار_شنیدن …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 86 دوستی

فارسی ششم ، صفحه ی ۸۶ درک مطلب  ۱. در دوستیابی چگونه رفتار می کنید؟ جواب۱: با مهربانی و صداقت رفتار میکنیم.خوبی یکدیگر را میخواهیم. با آمدن دوستان جدید دوستان قدیمی را فراموش نمیکنیم.قدر دوستانی که داریم را می دانیم. با افراد نیمه دوست با احترام وخوبی رفتار می کنیم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 87 دوستی

صفحه ۸۷ گوش کن و بگو  به قصه “یک قطره عسل” با دقت گوش دهید و سپس درباره پرسش های زیر گفتگو کنید. ۱. سگ شکاری از نظر ظاهر چه ویژگی هایی داشت ؟ جواب۱:لاغر ، دست و پای باریک ودراز ۲.شکارچی چگونه به وجود عسل پی برد؟ جواب ۲: …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 89 دوستی

صفحه ۸۹ خوانش و فهم  ۱.مفهوم بیت “فجرتا سینه آفاق شکافت/ چشم بیدار علی خفته نیافت” چیست؟ جواب۱:صبح شد اما علی(ع) نخوابید :علی شب زنده دار بود. ۲.در بیت “دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر” واژه هایی که مشخص شده است، با چه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 90 درس آزاد

فارسی ششم ، صفحه ی ۹۰  سیاوش  سیاوش پسر کیکاووس بود او از کودکی نزد رستم بزرگ شد ورستم به او تیراندازی ،کشور داری، پرتاب کمند ،شکار و هنر های اخلاقی را آموخت .سیاوش بعد ازاینکه همه ی تعلیمات را آموخت و جوان برومندی شده بود نزد پدر و کاخ …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 91 درس آزاد

صفحه ی ۹۱ درک مطلب  ۱. سیاوش نزد رستم چه چیزهایی را فرا گرفت؟ جواب ۱:تیراندازی ،کشور داری، پرتاب کمند ،شکار و هنر های اخلاقی ۲.داستان سیاوش با داستان کدام یک از پیامبران شباهت دارد جواب ۲: داستان عاشق شدن سودابه و پاکدامنی سیاوش اشاره به داستان حضرت یوسف دارد. …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 96 راز زندگی

صفحه ی  ۹۶ درک و دریافت ۱.با توجه به متن ،مرد اسب سوار چه ویژگی هایی داشت؟ جواب۱:خودخواه ، فرصت طلب ، طمع کار ۲.منظور بزاز از گفتن اینکه” باید بار خودم را به دوش بکشم “چه بود ؟ جواب۲:  یعنی خودش میخواد با وجود سنگینی و سختی بار را …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 99 میوه ی هنر

فارسی ششم ، صفحه ی ۹۹ درک مطلب  ۱.علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟ جواب۱: نداشتن میوه و بی ثمر بودن ۲.منظور شاعر از مصراع “کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار” چیست؟ جواب۲: یعنی حرف خوب بدون عمل خوب هیچ فایده ای ندارد. ۳.به نظرشما پیام …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 100 میوه ی هنر

صفحه ی ۱۰۰ حکایت  چرا هنگامی که افراد نادان از ما تعریف می کنند ، نباید خوشحال شویم؟ جواب: چون چیزی که باعث تعریف فرد نادان میشود چیز خوبی نیست. این یعنی در ما چیزی مثل خودش را دیده که خوشش آمده واز آن تعریف می کند.

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 103 آداب مطالعه

فارسی ششم ، صفحه ی ۱۰۳ درک مطلب ۱. سه مورد از فایده های قصه خواندن را بیان کنید. جواب۱: آگاهی از احوال گذشتگان درک قدرت الهی عبرت گرفتن از گذشتگان دل نبستن به دنیا ۲.چرا باید درآغاز یا پایان نوشته از نویسنده ی آن یاد کرد؟ جواب۲: برای احترام …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 105 آداب مطالعه

صفحه ی ۱۰۵ خوانش و فهم  ۱. در مصراع “به گیتی به از راستی پیشه نیست” خوانش دو واژه ی “به” چگونه است؟ جواب۱: “ “به” اول حرف است  واینگونه خوانده می شود : (ب+ کسره) “به” دوم صفت است . به معنای “بهتر” است و “ه” درآن غلیظ و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 108 ستاره ی روشن

فارسی ششم ، صفحه ی ۱۰۸ درک مطلب  ۱.منظور از جمله ی “راست گوی هلاک نشود” چیست؟  جواب۱: انسان های راست گو هیچ وقت نمی میرند ویاد وخاطره شان همیشه در یادها می ماند و باقی است.   ۲.چرا نیک خوی در هردو جهان ستوده است؟ جواب۲: چون هم مردم …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی ششم صفحه 113 ستاره ی روشن

صفحه ی ۱۱۳ درک و دریافت  ۱.به نظر شما چرا شیخ مکتب خانه، ابتدا از آموزش دادن به ممنون خودداری می کرد؟ جواب۱: چون دیر آمده بود وادعای دانستن داشت. ۲.به نظر شما زیباترین بخش این داستان کدام قسمت است؟ چرا؟ جواب۲: آنجایی که شیخ کوزه آب را به ممنون …

بیشتر بخوانید »