آخرین خبرها

علوم تجربی پنجم

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 5 زنگ علوم

کاوشگری صفحه 5 1-مشخص کنید: چه چیزی را باید تغییر داد؟ طول بال فرفره چه چیزی را باید اندازه گرفت؟ زمان رسیدن فرفره به زمین چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟ طول دم فرفره ، جنس کاغذ ، ارتفاعی که فرفره را از آن رها میکنیم، پهنای بال فرفره  

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 6 زنگ علوم

ادامه ی کاوشگری صفحه 6 3-فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می کشد تا هر فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. (توجّه: هرآزمایش را 3 بار تکرار کنید.) شماره ی آزمایش مدت زمانی که طول …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 9 مادّه تغییر می کند!

حل تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند! کاوشگری صفحه ی 9 5-تغییرهایی را که در طول این فعّالیت در مواد ایجاد کرده اید، در جدول زیر بنویسید. نام مادّه کارهایی که انجام شده است تغییر های ایجاد شده در شکل اندازه بو رنگ کاغذ بریدن √ √ x x چوب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 10 مادّه تغییر می کند!

فکرکنید صفحه 10 آیا در ساختن بادبادک جنس موادّی را هم که به کار بردید، تغییر کرد؟ خیر تنها شکل و اندازه بادبادک تغییر کرد و هیچ تغییری در مواد به کار رفته اعمال نشد.   فعالیت صفحه 10 در کدام تغییر، شکل و اندازه ی مادّه عوض می شود؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 11 مادّه تغییر می کند!

فعالیت صفحه 11 4-حالا رنگ، مزه، بو و شکل تخم مرغ ها را با هم مقایسه کنید. تخم مرغ خام: رنگ سفیده آن شفاف و رنگ زرده به شدت نارنجی رنگ است. هردو زرده و سفیده به شکل مایع هستند . تخم مرغ آب پز: سفیده و زرده هردو سفت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 12 مادّه تغییر می کند!

فکرکنید صفحه 12 1-وقتی چوب کبریت می سوزد، چه تغییری می کند؟ رنگ آن مشکی شده و دارای بو می شود. 2-وقتی آب یخ می زند، مایع به جامد تبدیل می شود. وقتی آب بخار می شود،مایع به گاز(بخارآب ) تبدیل می شود.اینها چه نوع تغییرهایی هستند؟ تغییر فیزیکی   …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 13 مادّه تغییر می کند!

فعالیت صفحه 13 5-مشاهده های خود را بنویسید.  بو و رنگ مخلوط تغییر کرده و همچنین اندکی گاز تولید شده است. فعّالیت بالا را به دقّت بررسی کنید. در کدام مرحله تغییر فیزیکی و در کدام مرحله تغییر شیمیایی رخ داده است؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که تغیر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 14 مادّه تغییر می کند!

جمع آوری اطلاعات صفحه 14 وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک؟ در هوای مرطوب زیرا وجود اکسیژن و آب از عوامل زنگ زدن و ایجاد تغییر شیمیایی در اهن است. هرچه محلی که آهن را قرار می دهیم مرطوب تر باشد ، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 15 مادّه تغییر می کند!

جمع آوری اطلاعات صفحه 15 فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید. تغییر با دخالت انسان بدون دخالت انسان سیل √ خشک شدن آب رودخانه √ قطع  درختان جنگل √ باریدن باران √ کمبود آب √

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 16 مادّه تغییر می کند!

گفت و گو صفحه 16 در گروه خود، یکی از دخالت های انسان در طبیعت را انتخاب کنید و در باره ی مفید یا مضر بودن آن گفت وگو کنید. نتیجه ی این گفت و گو را به کلاس گزارش دهید. به عنوان مثال ساختن سد بر روی رودها! علت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 18 رنگین کمان

حل تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان فعالیت صفحه 18 3-رنگین کمانی را که تشکیل می شود،نقّاشی کنید و رنگ های آن را با رنگین کمان صفحه ی پیش مقایسه کنید. رنگین کمان خیلی کم رنگی ایجاد می شود که همان رنگ های رنگین کمان صفحه ی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 21 رنگین کمان

کاوشگری صفحه ی 21 از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ وقتی در حالت دوم لیوان را پر آب می کنیم ، نوشته ها درشت تر دیده می شوند. و همچنین وقتی از ذره بین استفاده می کنیم از دو بخش قبل بزرگتر دیده می شوند.   فعالیت صفحه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 22 رنگین کمان

فعالیت صفحه 22 در این آزمایش، تصویر شعله ی شمع با شعله ی اصلی شمع چه تفاوتی دارد؟ تصویر شعله ی اصلی کم رنگ تر از شعله ی اصلی است همچنین به شکل وارونه ی شمع اصلی می باشد. 4- با جابه جا کردن شمع یا صفحه ی کاغذ، آزمایش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 23 رنگین کمان

کاوشگری صفحه 23 3-از بدنه ی لیوان به نقّاشی خود نگاه کنید؛ چه می بینید؟ شکل ها را با اندازه اصلی خود میبینیم. 4-بدون آنکه لیوان را جابه جا کنید، درون آن آب بریزید. 5-دوباره از بدنه ی لیوان به نقّاشی های خود نگاه کنید؛ چه مشاهده می کنید؟ می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 27 برگی از تاریخ زمین

«حل تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین»   کاوشگری صفحه 27 3 – با دقّت به کف دست خود و اثر آن روی گِل نگاه کنید؛ چه چیزی مشاهده می کنید؟ خط و خطوط روی دست روی گل هم مشاهده می شود. 4 – این بار، با ذرّه بین …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 29 برگی از تاریخ زمین

فکرکنید صفحه 29 در گذشته های خیلی دور، خزندگان بزرگی به نام دایناسورها روی زمین زندگی می کردند. این جانوران در حدود 65 میلیون سال پیش از بین رفتند. تصویر روبه رو، اثر پای یک دایناسور را نشان می دهد. این اثر در معدن زغال سنگ کرمان یافت شده است؛ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 32 برگی از تاریخ زمین

گفت و گو صفحه 32 شکل زیر نمونه ای از لایه های رسوبی زمین را نشان می دهد. 1- در این تصویر، چند لایه می بینید؟ آنها را شماره گذاری کنید.  8 لایه 2 -در کدام لایه یا لایه ها، باقی مانده ی جانداری دیده نمی شود؟  لایه های شماره …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 33 برگی از تاریخ زمین

گفت و گو صفحه ی 33 در این تصویر ها مراحل تشکیل فسیل را می بینید. درباره ی چگونگی تشکیل این فسیل ها در گروه خود گفت وگو کنید. این فسیل ها در آب تشکیل شده و نحوه تشکیل آن ها این گونه است که جاندار می میرد و در …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 34 برگی از تاریخ زمین

فکرکنید صفحه  34 در شکل زیر، ردّ پای چند جانور نشان داده شده است. آنها را به دقّت بررسی کنید و پس از گفت وگو درباره ی پرسش های زیر، به آنها جواب دهید. تصویر شامل ردپای چهار حیوان  که در این شکل سوالات زیر آمده است: در این شکل، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 36 حرکت بدن!

«حل تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن» پرسش های متن صفحه 36 بازو و ساعد دست خود را لمس کنید؛ چه چیز هایی را زیر پوستتان حس می کنید؟ گوشت و استخوان وقتی ساعدتان را خم می کنید، ماهیچه های روی بازو و پشت آن چه تغییری می کنند؟ ماهیچه های …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 37 حرکت بدن!

کاوشگری صفحه 37 کشیدن نخ مقّوای زرد چگونه حرکت می کند؟ قرمز مقوای زرد به مقوای سفید نزدیک می شود و به سمت بالا حرکت می کند و جمع می شود. آبی مقوای زرد از مقوای سفید دور می شود.   پرسش متن صفحه ی 37 شکل های روبه رو، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 38 حرکت بدن!

گفت و گو صفحه 38 شکل ماهیچه ها را با مدلی که ساخته اید، مقایسه کنید. 1 -کدام مقوّا استخوان بازو وکدام مقوّا استخوان های ساعد را نشان می دهد؟ مقوا سفید ، استخوان بازو و مقوا زرد ، استخوان ساعد است. 2- نخ قرمز نشان دهنده ی کدام ماهیچه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 39 حرکت بدن!

فکرکنید صفحه ی 39 کدام ماهیچه های زیر با اراده ی ما کار می کنند؟ «ماهیچه های قلب،معده،دست و پا و صورت» ماهیچه های دست و پا و صورت پرسش های  متن صفحه ی 39 آیا استخوان ها شکل یکسانی دارند؟ خیر در شکل ها و اندازه های متفاوت وجود …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 40 حرکت بدن!

فکرکنید صفحه 40 3 -مرحله ی یک و دو را برای هر پنج انگشتتان انجام دهید. اکنون سعی کنید انگشتان خود را به حرکت درآورید و کاری انجام دهید. آیا می توانید انگشتان دستتان را مانند قبل حرکت دهید؟ خیر نمی توانیم.   گفت و گو کنید صفحه ی 40 …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 42 حرکت بدن!

جمع آوری اطلاعات صفحه ی 42  برای اینکه استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود، چه باید کرد؟ نباید آن را تکان داد و  باید آتل یا گچ بگیریم تا ثابت بماند و به طور صحیح جوش بخورد. همین طور غذاهای سالم ، مفید  و مقوی مثل  لبنیات …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 44 حرکت بدن!

گفت و گو صفحه ی 44 همان طور که دیدید برای اینکه بتوانید ساعد خود را خم کنید، ماهیچه ی روی بازویتان باید کوتاه شود. شکل روبه رو را به دقتّ نگاه کنید و توضیح دهید که وقتی تصمیم می گیرید ساعد خود را خم کنید، دستور کوتاه شدن چگونه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 46 چه خبر؟(1)

حل تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1) فعالیت صفحه 46 تصویر یک چشم شامل:  مردمک- قرنیه – عنبیه- عدسی- شبکیه- عصب بینایی   1- چشم خود را در آینه مشاهده کنید. چه رنگ هایی دارد؟ سفید و مشکی و قهوه ای ( بخش قهوه ای برای افراد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 47 چه خبر؟(1)

گفت و گو صفحه ی 47 عنبیه ی چشم شما چه رنگی است؟ در کلاس شما عنبیه ی چشم بچّه های دیگر چه رنگی است؟ (به عهده ی دانش آموز) عنبیه بخش رنگین چشم است و دانش آموزان با نگاه کردن به چشم خود در آینه می توانند تشخیص دهند …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 50 چه خبر؟(1)

جمع آوری اطلاعات صفحه ی 50 درباره ی کارهای دیگری که برای مراقبت از چشم هایمان باید انجام بدهیم، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید. به عنوان مثال : استفاده ی بیش از حد از گوشی و لپ تاپ نداشته باشیم. به موقع بخوابیم. هنگام تماشای …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 54 چه خبر؟(2)

حل تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2) پرسش متن صفحه 54 ما بوها و مزه های مختلف را چگونه احساس می کنیم؟ با استفاده از بینی و زبانمان   فعالیت صفحه 54 تصویر یک زبان برجستگی‌های روی زبان از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ وسایل و مواد لازم: آینه نان آب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 57 درس هفتم:چه خبر؟(2)

آزمایش کنید صفحه 57 شماره ی ظرف آیا مزه  را درست تشخیص داده است؟ بینی بسته بینی باز درست نادرست درست نادرست 1 √ √ 2 √ √ 3 √ √ 4 √ √ آزمایش کنید صفحه 57 از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ در کدام حالت راحت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 58 درس هفتم:چه خبر؟(2)

پرسش متن صفحه 58 وقتی گلی را می بوییم، درون بینی مان چه اتّفاقی می افتد؟ ذره های بودار به گیرنده های بویایی می چسبند. بوی موادّ گوناگون را چگونه احساس می کنیم؟ ذره های بودار به گیرنده های بودار می چسبند و با تحریک آن ها ما بو هارا …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 59 درس هفتم:چه خبر؟(2)

پاسخ پرسش صفحه 59 به پشت و کف دست خود نگاه کنید؛ چه چیزهایی مشاهده می کنید؟ از پوست پوشیده شده است.   گفت و گو صفحه 59 1- چرا پوست ما چرب می شود؟ به دلیل وجود غده هاب چربی در زیر پوست که در شکل صفحه 59 کتاب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 62 درس هفتم:چه خبر؟(2)

فکرکنید صفحه ی 62 افراد نابینا به کمک خطّ بِرِیل می توانند بخوانند. چرا این افراد برای خواندن از سرانگشتان خود استفاده می کنند؟ همانطور که در کاوشگری صفحه 61 خوندیم ، گیرنده های حس در نوک انگشتان بیشتر هستند و حساس تر می باشند در نتیجه افراد نابینا برای …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 64 کار ها آسان می شود(1)

حل تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1) پرسش متن صفحه 64  فراز و نوید سوار الّاکلنگ هستند. فراز دوست دارد با نوید، که از او سنگین تر است، بازی کند امّا مثل اینکه مشکلی وجود دارد. آنها نمی توانند به راحتی با هم بازی کنند. برای حلّ مشکل …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 65 کار ها آسان می شود(1)

کاوشگری صفحه 65 نوید و فراز در فاصله ای یکسان از تکیه گاه نشسته باشند، در صورتی که محلّ نشستن نوید تغییر نکند، چگونه می توانند به بازی ادامه دهند؟ مراحل پژوهش گروه خود را به طور کامل یادداشت کنید و گزارش دهید. آن هنگام فراز که جرم کمتری دارد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 66 کار ها آسان می شود(1)

کاوشگری صفحه 66 لیوان سمت راست لیوان سمت چپ فاصله تا تکیه گاه به سانتی متر تعداد گیره ها فاصله تا تکیه گاه به سانتی متر تعداد گیره ها 15 4 15 4 30 4 15 8 60 4 15 16 5-دریکی از لیوان ها تعداد گیره ها را دو …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 67 کار ها آسان می شود(1)

گفت و گو صفحه 67 درباره ی کاربرد هر یک از اهرم های شکل بالا و اینکه چگونه انجام کارها را آسان می کنند، در گروه خود گفت وگو کنید.   1 تصویر قیچی 2 تصویر ابزار 3 تصویر انبردست 4 تصویر سیم چین 5 تصویر دستگاه منگنه 6 تصویر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 68 کار ها آسان می شود(1)

فعالیت صفحه 68  ابزارهای گوناگون مانند شکل بالا را به کلاس بیاورید و با آنها کار کنید. محلّ تکیه گاه (•)، محلّ جسم(•) و محلّ نیرو  (•)را در هر ابزار مشخّص کنید. این اهرم ها را در سه گروه مانند جدول زیر طبقه بندی کنید. به نظر شما، فرغون و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 70 کارها آسان می شود(2)

«حل تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)» گفت و گو صفحه 70 برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده می شود؟ از وسایلی مانند بیل و کلنگ ،وسایل حمل و نقل(فرغون)و.. با استفاده از هر وسیله چه کاری انجام می گیرد؟ به عنوان مثال با استفاده …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 71 کارها آسان می شود(2)

کاوشگری صفحه 71 نحوه ی حرکت کتاب ها طول کش به سانتی متر بار اوّل بار دوم بار سوم به طور عمودی 60 56 63 روی سطح شیب دار 45 43 48 طول کش را در دو حالتِ حرکت با هم مقایسه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید: الف) …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 73 کارها آسان می شود(2)

پرسش متن صفحه 73 در ساختمان سازی از ابزارهایی مانند کلنگ (برای کندن زمین) و بیل (برای جابه جا کردن خاک) استفاده می شود. این ابزارها چگونه کارها را آسان می کنند؟ با قوی تر کردن نیرو و متمرکز کردن نیرو   بر یک نقطه و به دلیل تیز بودن سرآن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 74 کارها آسان می شود(2)

مقایسه کنید صفحه 74 1- یک سیب را بردارید و با کارد به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود. 2- یک سیب دیگر را بردارید و با دسته ی قاشق به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود. 3- بریدن سیب را در این دو حالت با هم مقایسه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 75 کارها آسان می شود(2)

فکرکنید صفحه ی 75 به شکل روبه رو توجّه کنید و توضیح دهید که با چه ابزاری می توان تنه ی ضخیم و مقاوم درختی را خرد کرد. با تبر ،اره دستی و یا اره برقی، زیرا سر تیزی دارد و می تواند آسان تر از وسیله ای دیگر آن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 76 کارها آسان می شود(2)

پرسش متن صفحه 76 آیا می توانیم بگوییم پیچ ها از سطح های شیب دار کوچکی درست شده اند؟ بله   فعالیت صفحه ی 76 الف)درِ یک بطری آب معدنی را که پیچ دارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید. ب) درِ یک بطری را که پیچ ندارد، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 77 کارها آسان می شود(2)

فعالیت صفحه 77 در گروه خود، قرقره ای درست کنید و با استفاده از آن، چند شیء را تا ارتفاع های گوناگون بالا ببرید. نتیجه ی فعّالیت گروه خود را به کلاس گزارش دهید. با استفاده از قرقره می توان هرچیزی که مس خواهید را خیلی راحت تر از حمل …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 80 خاک با ارزش

حل تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش فعالیت صفحه 80 4-پیش بینی کنید که کدام سنگ ها تغییر می کنند. سنگ هایی که استحکام کمتری دارند. 5- در قوطی را باز کنید و مشاهدات خود را بیان کنید. دسته ای از سنگ ها خرد شده ولی بقیه به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 81 خاک با ارزش

کاوشگری صفحه 81 1 با آب و خاک رُس، گِل رُس درست کنید. 2-از گِل رس گلوله های کوچکی درست کنید و بگذارید خشک شوند. 3 حدود یک سوم گلدان را از گلوله های رُسی پر کنید. 4-سپس یک لایه ماسه و بعد از آن، مقداری خاک باغچه روی گلوله …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 83 خاک با ارزش

گفت و گو صفحه 83 در شکل های زیر، اثر تغییر دما بر روی سنگ ها نمایش داده شده است. با بررسی این شکل ها درباره ی چگونگی تشکیل خاک در جاهای سرد و کوهستانی، گفت وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.   تصویر یک سنگ که …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 84 خاک با ارزش

فعالیت صفحه 84 1- مقداری خاک رس، خاک باغچه و ماسه را به صورت جداگانه روی کاغذ بریزید. آنها را مشاهده و جدول زیر را کامل کنید. نمونه ی خاک رنگ اندازه ی ذرّه ها(ریز،بسیار ریز) خاک رس قرمز به شدت ریز خاک باغچه قهوه ای ریز ماسه خاکستری ریز …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 85 خاک با ارزش

فعالیت صفحه 85 گلدانی را بردارید و کمی خاک در آن بریزید. روی آن مقداری برگ یا باقی مانده ی سبزیجات (بهتر است ریز شود) بریزید و آن را با خاک بپوشانید. خاک را مرطوب نگه دارید. پس از 2 تا 3 هفته خاکِ روی برگ ها را کنار بزنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 87 خاک با ارزش

گفت و گو صفحه 87 آب در کدام خاک بیشتر نفوذ می کند؟ ماسه کدام خاک آب بیشتری در خود نگه می دارد؟ خاک رس کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟ خاک باغچه   فعالیت صفحه ی 87 نوع خاک میزان آبی که از خاک خارج می شود. در …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 88 خاک با ارزش

فکرکنید صفحه ی 88 با چه روش هایی می توانیم از فرسایش خاک جلوگیری کنیم؟ کاشت گیاهان و ایجاد یا بیشتر کردن پوشش های گیاهی کاهش استفاده از کود شیمیایی و بهره گیری از کود های طبیعی نظیر کود های حیوانی کنترل شخم زدن در مزارع مدیریت منابع آب و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 92 بکارید و بخورید!

حل تمرین علوم پنجم|درس یازدهم:بکارید و بخورید!   کاوشگری صفحه 92 تصویر سه گلدان شامل: آب مقطر، آب معمولی، آب شور       قسمت اول روز / شماره ی گلدان 1 (با آبیاری) 2 (بدون آبیاری) اوّل گیاه سالم و شاداب است. گیاه سالم و شاداب است. سوم گیاه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 94 بکارید و بخورید!

جمع آوی اطلاعات صفحه 94 در یک فعّالیت گروهی، درباره ی اینکه چه گیاهانی می توانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند، اطّلاعات جمع آوری کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید. گیاهان شور پسند گیاهانی هستند که در دریا و یا محیط های شور رشد شگفت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 96 بکارید و بخورید!

فکرکنید صفحه 96 برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکی مناسب تر است؟ خب طبیعتاً در مناطقی که باران کمی می آید باید خاکی وجود داشته باشد که می تواند آب را در خود نگه دارد. بنابراین خاکی که خاک رس بیشنری دارد برای این مناطق بهتر است.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 97 بکارید و بخورید!

کاوشگری صفحه 97 نور چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟ اگر به گیاه نور نتابد، برگ های آن زرد می شوند و پس از مدّتی از بین می روند. برای اینکه بررسی کنید نور چه تأثیری بر رشد گیاه دارد، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید. دو گیاه تهیه می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 98 بکارید و بخورید!

فکرکنید صفحه 98 در هر یک از جاهای زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه حل هایی پیشنهاد می کنید؟ جایی که خاک آن رُسِ زیادی دارد. جایی که خاک رس زیاد دارد طبیعتاً آب زیادی در خاک نگه می دارد.پس باید گیاهانی را در آن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 101 از ریشه تا برگ

حل تمرین علوم پنجم|درس دوازدهم:از ریشه تا برگ کاوشگری صفحه 101   تصویر: وسایل موردنیاز: ذره‌بین دو ظرف کوچک شفاف، دردار و هم‌اندازه مقداری آب پارچه نخی چند دانه گندم         1- ظرف‌ها را شماره‌گذاری کنید و در ته هرکدام یک قطعه پارچه‌ی نخی خیس را قرار دهید 2- در هر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 102 از ریشه تا برگ

فعّالیت صفحه ی 102 ساقه های برگ دار جعفری را تمیز بشویید. انتهای ساقه ها را به طور مایل ببرید و آنها را درون محلول آب قند بگذارید. پیش بینی کنید که مزه ی برگ های جعفری تغییر می کند یا نه؟  بله تغییر می کند. برای بررسی درستی پیش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 103 از ریشه تا برگ

پرسش متن صفحه 103 ما هوا را از طریق بینی وارد شش های خود می کنیم. به نظر شما، گیاهان هوا را از چه راهی می گیرند؟ گیاهان هوا را از طریق روزنه های روی برگ یا ساقه شان وارد می کنند.   فکرکنید صفحه 103 فرض کنید می خواهید …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 104 از ریشه تا برگ

فعالیت صفحه 104  بنویسید. برای این داستان « از ریشه تا برگ » یک داستان علمی تخیّلی با عنوان شکل هم بکشید. برعهده ی دانش آموز عزیز است !   تصویر تره: برگ تره را بشکنید. لایه‌ی نازک روی برگ را جدا کنید و روی تیغه بگذارید یک قطره آب …

بیشتر بخوانید »