آخرین خبرها

علوم تجربی ششم

جواب علوم تجربی ششم صفحه 3 زنگ علوم

حل تمرین علوم ششم|درس اول:زنگ علوم آزمایش کنید صفحه 3 1- سه ظرف پلاستیکی بردارید و آنها را شماره گذاری کنید. 2- تا سه چهارم حجم درون هر یک از ظرف ها به ترتیب و به طور جداگانه آب، خاک و گچ بریزید. 3- یک قطعه سنگ یا تیله بردارید …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 4 زنگ علوم

کاوشگری صفحه 4 1- مشخّص کنید چه چیزی را تغییر می دهید؟ ارتفاعی که تیله را از ان رها می کنیم تا خاک ! 2- چه چیزی را اندازه می گیرید؟ قطر دهانه ی حفره یا گودال ایجاد شده 3- چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه می دارید؟ وزن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 6 زنگ علوم

کاوشگری صفحه 6 می دانید که وقتی چند جسم را از یک بلندی رها می کنیم، پس از مدّتی به زمین می رسند؛امّا برخی زودتر و برخی دیرتر به زمین می رسند. به نظر گروهی از دانش آموزان :«هرچه سطح جسم بیشتر باشد،دیرتر به زمین می رسد.» درباره ی این …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 8 سرگذشت دفتر من

حل تمرین علوم ششم|درس دوم:سرگذشت دفتر من   فکرکنید صفحه ی 8 در گذشته های دور برای ثبت و ذخیره ی اطّلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقّاشی روی دیوار غارها استفاده می کردند. مزایا و معایب این روشها را بنویسید. مزایا معایب برای طولانی مدت ماندگار بودند. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 9 سرگذشت دفتر من

جمع آوری اطلاعات صفحه 9 از موادّ طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کلاس گزارش دهید. ظبیعی مصنوعی درخت – آب – باد – فلزات – خاک – میوه – برگ – گل ها کمد – قابلمه – سیم- دفتر – کاغذ – شیشه – …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 10 سرگذشت دفتر من

جمع آوری اطلاعات صفحه 10 در یک فعّالیت گروهی، درباره ی اینکه هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ می کنند، اطّلاعات جمع آوری و نتایج را به صورت روزنامه ی دیواری به کلاس گزارش کنید. الف)عکّاس                  ب)بانک  …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 11 سرگذشت دفتر من

پرسش متن صفحه 11 1- تغییرهای انجام شده در هریک از مرحله های (4) و (6) فیزیکی است یا شیمیایی؟ مرحله 4:فیزیکی مرحله 6 :فیزیکی 2- خواصّ ظاهری چیپس چوب تولید شده در مرحله ی چهار را با خمیر تولید شده در مرحله ی پنج مقایسه کنید. چیپس های چوب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 12 سرگذشت دفتر من

آزمایش کنید صفحه 12 مشاهدات خود را یادداشت کنید. آزمایش 1 با اضافه کردن سرکه  و آب اکسیژنه ، محلول پتاسیم پرمنگنات (مخلوط بلور پتاسیم پرمنگنات در آب) ما بی رنگ میشود.(تغییر شیمیایی) آزمایش 2 پس از 10 دقیقه مشاهدات خود را بنویسید. مشاهده می کنیم که  کاغذ ها به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 13 سرگذشت دفتر من

پرسش متن صفحه 13 چند نوع کاغذ می شناسید؟ آنها را نام ببرید. کاغذ گلاسه – کاغذ تحریر – مقوا – کاغذ روزنامه – کاغذ جلد – کاغذ فتوکپی   گفت و گو صفحه 13 مادّه ی به کار رفته در تهیه ی کاغذ علّت استفاده پلاستیک افزایش شفافیت-وضوح سایه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 14 سرگذشت دفتر من

فعالیت صفحه 14 برای تهیه ی 200 جلد کتاب یا دفتر 500 برگی به طور تقریبی باید 3 اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید: چند درخت لازم است تا بتوان مصرف سالانه ی کاغذ دانش آموزان کلاس شما را تولید کرد؟ (برعهده ی دانش آموز)   فکرکنید صفحه 14 قطع …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 15 سرگذشت دفتر من

جمع آوری اطلاعات صفحه 15 انسان ها همواره به دنبال یافتن راه های جدید برای تولید مواد گوناگون هستند. پژوهشگران به تازگی روشی برای تولید کاغذ از سنگ یافته اند. در این روش با استفاده از پودر کلسیم کربنات و پلاستیک، کاغذی جدید تهیه می کنند. این کاغذ با کاغذی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 16 سرگذشت دفتر من

فکرکنید صفحه 16 1- مقاومت کیسه های نایلونی تهیه شده از بازیافت و کیسه های نایلونی تهیه شده از موادّ اصلی را مقایسه کنید. مقاومت کیسه های نایلونی حاصل از بازیافت کمتر از کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد اصلی می باشد. 2- چرا کیسه های نایلونی تهیه شده …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 18 کارخانه ی کاغذ سازی

حل تمرین علوم ششم | درس سوم:کارخانه ی کاغذ سازی پرسش متن صفحه 18 در درس قبل آموختید که با افزایش جمعیت، مصرف سالانه ی کاغذ در سراسر دنیا به شدّت افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه باید میلیونها تُن کاغذ تولید شود. به نظر شما تولید این مقدار …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 19 کارخانه ی کاغذ سازی

جمع آوری اطلاعات صفحه 19 فهرستی از صنایع استان، شهر یا روستای خود تهیه و کاربردهای آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشخّص کنید. (برعهده ی دانش آموز)   فکرکنید صفحه 19 چرا برای خشک کردن خمیر کاغذ و تبدیل آن به ورقه های نازک کاغذ از غلتک …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 20 کارخانه ی کاغذ سازی

آزمایش کنید صفحه 20 1-یک لیوان بردارید و تا نصف آن آب بریزید؛ سپس در حدود نصف استکان روغن مایع به آن اضافه کنید. حال یک قطعه چوب و یک قطعه آهن داخل لیوان بیندازید. چه چیزی مشاهده می کنید؟ نتیجه ی مشاهده ی خود را بنویسید. آهن به زیر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 22 کارخانه ی کاغذ سازی

پرسش متن صفحه 22 ویژگی های عمومی فلزها را بنویسید (یکی از ویژگی ها در زیر نوشته شده است). 1-فلزها رسانای خوبی برای جریان برق هستند. 2-فلز ها چکش خوارند. 3-فلز ها رسانای گرما هستند. 4-فلز ها تبدیل به ورقه می شوند. 5-فلز ها بسیار مستحکم و مقاوم اند.   …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 23 کارخانه ی کاغذ سازی

آزمایش کنید صفحه 23 چند عدد میوه مانند لیموترش، پرتقال و کیوی، سرکه ی ترشی و مقداری محلول رقیق جوهر نمک و کاغذ پی اچ آماده کنید. تکّه ای از کاغذ پی اچ را به هر یک از مواد آغشته کنید. مشاهدات خود را بنویسید (کاغذ پی اچ وسیله ی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 24 کارخانه ی کاغذ سازی

فکرکنید صفحه 24 چرا ورود فاضلاب کارخانه به رودخانه ها، مزارع و … به آنها آسیب می رساند؟ زیرا فاضلاب کارخانه ها دارای مواد شیمیایی و سمی است که برای طبیعت به شدت مضر است و پی اچ آب را تغییر می دهد. باعث مرگ آبزیان و جانداران درون آب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 26 سفر به اعماق زمین

حل تمرین علوم ششم|درس چهارم:سفر به اعماق زمین گفت و گو صفحه 26 از معلّم خود بخواهید که تلفن همراه خود را در حالت لرزشی روی میز قرار دهد و از تلفن دیگری با آن تماس بگیرد. پس از شماره گیری چه اتفّاقی می افتد؟ در این باره گفت وگو …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 27 سفر به اعماق زمین

آزمایش کنید صفحه 27 از یک سر میز آهنی به آن ضربه ای بزنید به طوری که هم کلاسی شما در طرف دیگر میز با دست خود لرزش های ایجاد شده را حس کند. همین آزمایش را برای میزهای چوبی و پلاستیکی نیز تکرار و نتیجه ی حاصل را با …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 32 زمین پویا

حل تمرین علوم ششم| درس پنجم:زمین پویا آزمایش کنید صفحه 32 هر یک از گروه های کلاس، یک عدد تخم مرغ آب پز با پوست را به کلاس بیاورند. با انگشتان خود به پوسته ی تخم مرغ فشار وارد کنید. حالا پوست تخم مرغ را بکنید. با انگشتان خود به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 33 زمین پویا

کاوشگری صفحه 33 2- از هر یک از چوب ها یک وزنه ی 200 گرمی آویزان کنید (فاصله ی محلّ قرار گرفتن وزنه ها با انتهای هر دو چوب باید یکسان باشد). چه چیزی مشاهده می کنید؟ چوب خشک مقاومت زیادی ندارد و درنتیجه اگر به مقدار زیادی به آن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 34 زمین پویا

فکرکنید صفحه 34 آیا همه ی زمین لرز هها باعث خرابی در سطح زمین می شوند؟ چرا؟ زمین لرزه ها اندازه های متفاوتی دارند و اندازه آن با ریشتر مشخص می شوند. زمین لرزه ها می توانند خیلی کوچک باشند و خسارتی وارد نکنند و یا می توانند بسیار بزرگ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 35 زمین پویا

گفت و گو صفحه 35 آیا شما تاکنون زمین لرزه ای را تجربه کرده اید؟ آیا می دانید قبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع زمین لرزه چه اقداماتی را باید انجام دهید؟ با راهنمایی معلمّ خود درباره ی این موارد گفت وگو و جدول زیر را …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 36 زمین پویا

جمع آوری اطلاعات صفحه 36 درباره ی مهم ترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران، از نظر محلّ وقوع و خسارت های وارد شده، اطّلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. بوئین زهرا/1341 دشت بیاض/1347 به بزرگی 7/4 ریشتر که منجر به کشته شدن 10500 نفر و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 38 زمین پویا

جمع اوری اطلاعات صفحه 38 در مورد آتش فشان هایی که در سال های اخیر فعّال بوده اند و همچنین کاربرد سنگ های آتش فشانی مانند پوکه ی معدنی و سنگ پا، اطلّاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. دماوند ، تفتان ، سبلان ، سهند ، برمان …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 40 ورزش و نیرو(1)

حل تمرین علوم ششم|درس ششم:ورزش و نیرو(1) فعالیت صفحه 40 عکس: بادبادک عکس: موشک عکس: مرد دروازه بان عکس: مرد وزنه بردار عکس: زن تیرانداز عکس: مرد تنیس باز به تصویرهای مختلف بالا نگاه کنید. الف) در هر یک از تصویر ها چه فعّالیتی در حال اجرا است؟ 1-هوا کردن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 41 ورزش و نیرو(1)

گفت و گو صفحه 41 جدول زیر شامل تعدادی از فعّالیت های روزانه است. در کدام مورد، جسم کشیده شده یا هل داده می شود و یا هم کشیده می شود و هم هل داده می شود. ردیف اوّل جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می توانید موارد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 42 ورزش و نیرو(1)

فکرکنید صفحه 42 در شکل های زیر با توجّه به اثر نیرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را پر کنید. الف)وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع حرکت آن شود. ب) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب کند شدن شدن حرکت آن شود. پ) وارد کردن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 43 ورزش و نیرو(1)

پرسش متن صفحه 43 عکس الف: دو دختر به یکدیگر نیرو وارد می کنند. عکس ب: دو دختر دست یکدیگر را می کشند. در شکل های الف و ب دخترها به یکدیگر نیرو وارد می کنند. آیا به نظر شما مرد و اسب نیز به هم نیرو وارد می کنند؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 44 ورزش و نیرو(1)

فکرکنید صفحه 44 الف) حدّاقل، چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟ دو جسم ب) اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزدیکی خودرو ایستاده است و خودرو را هل نمیدهد، آیا دو جسم به هم نیرو وارد می کنند؟ خیر وارد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 45 ورزش و نیرو(1)

آزمایش کنید صفحه 45 یک جسم سنگین را انتخاب کنید که با هل دادن به راحتی حرکت نکند. 2- تلاش کنید با وارد کردن نیروی کافی آن را به حرکت درآورید. 3- از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جسم در همان جهت هل دادن شما نیرو وارد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 46 ورزش و نیرو(1)

کاوشگری صفحه 46 4- یکی از دانش آموزان چهارچرخه را نگه دارد و دانش آموز دیگری در هر یک از کفّه ها وزنه ی 100 گرمی قرار دهد. حال چهارچرخه را با دقّت رها کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟ چهار چرخه ثابت می ماند و حرکت نمی کند. 5- …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 48 ورزش و نیرو (2)

حل تمرین علوم ششم|درس هفتم:ورزش و نیرو (2) گفت و گو صفحه 48 عکس: پسر شیر آب را باز می کند. الف) چرا وقتی شیر آب را باز میکنیم، آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند؟ به دلیل نیروی جاذبه عکس: اسکی باز به سمت پایین حرکت می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 50 ورزش و نیرو (2)

فعالیت صفحه 50 یک عروسک کوچک که در آن آهن ربای کوچکی قرار دارد تهیه کنید و آن را روی یک مقوّای ضخیم قرار دهید. به کمک یک آهن ربای نسبتاً قوی، از زیر مقوّا، عروسک را به حرکت درآورید. به جای عروسک می توانید از یک اسباب بازی چرخ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 51 ورزش و نیرو (2)

آزمایش کنید صفحه 51 دو میله ی پلاستیکی (مثلاً دو عدد خودکار پلاستیکی) تهیه کنید و یکی را با نخی همانند شکل از میزی آویزان کنید. یک سر هردو میله را به پارچه ی پشمی و یا موهای سر، که تمیز و خشک باشد، مالش دهید. مطابق شکل، سر هر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 52 ورزش و نیرو (2)

آزمایش کنید صفحه 52 یک تخته ی صاف به طول تقریبی 40 سانتیمتر تهیه کنید و در یک سطح صاف مانند سطح سرامیکی،روی چند کتاب قرار دهید. جسمی مانند یک باتری قلمی را از بالای تخته رها کنید. جسم پس از طیّ چه مسافتی روی سطح صاف می ایستد؟ می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 53 ورزش و نیرو (2)

فکرکنید صفحه 53 در آزمایش انجام شده، کدام نیرو سبب کُند شدن حرکت و توقّف جسم شده است؟ این نیرو در کدام جهت بر جسم وارد شده است؟ نیروی اصطکاک که از طرف سطح بر جسم در خلاف جهت حرکت وارد شده است.   فکرکنید صفحه 53 در «آزمایش کنید» …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 54 ورزش و نیرو (2)

آزمایش کنید صفحه 54 یک کتاب بزرگ را روی میز قرار دهید و سعی کنید به کمک یک کِش آن را به حرکت درآورید. این آزمایش را می توانید با قراردادن چند کتاب روی هم، نیز انجام دهید. حال چند مداد استوانه ای شکل را زیر کتاب قرار دهید و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 55 ورزش و نیرو (2)

آزمایش کنید صفحه 55 همانند شکل، یک برگه ی کاغذ را بردارید و با سرعت زیاد حرکت دهید. چه اتّفاقی می افتد؟ چه نیرویی سبب خم شدن کاغذ می شود؟ کاغذ خم می شود –  نیروی مقاومت هوا ناشی از مولکول های هوا که بر کاغذ وارد می شود.   …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 56 ورزش و نیرو (2)

فکرکنید صفحه 56 عکس: ماشین مشکی کشیده عکس: ماشین زرد مسابقه ای 1-نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟ خودرو هایی که حالت کشیده و تیزی دارند و سطح آن ها یکنواخت و صاف است مثل ماشین های مسابقه عکس: هواپیمای جنگی 2-چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 57 ورزش و نیرو (2)

آزمایش کنید صفحه 57 دو بادکنک را همانند شکل الف از یک میله یا خط کش بیاویزید و به طور مستقیم و یا با یک لوله ی خودکار به وسط بادکنک ها فوت کنید. چه اتّفاقی می افتد؟ اگر سریع تر از دفعه ی قبل فوت کنید، چه اتّفاقی می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 58 ورزش و نیرو (2)

فعالیت صفحه 58 با نظر معلّم خود به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه یک هواپیمای کاغذی درست کند و هواپیمای خود را آزمایش کند؛ سپس یک مسابقه بین هواپیماهای ساخته شده برگزار کنید. هواپیمای کدام گروه، زمان بیشتری در هوا باقی می ماند و مسافت بیشتری را طی می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 60 طرّاحی کنیم و بسازیم

حل تمرین علوم ششم|درس هشتم:طرّاحی کنیم و بسازیم گفت و گو صفحه 60 خودروهایی را که در تصویر می بینید، بر اساس ویژگی های زیر مقایسه و درباره ی آنها گفت وگو کنید. عکس: اتوبوس مسافربری عکس: تریلی باربری عکس: خودروی آفرود عکس: خودروی مسابقه عکس: خودروی جاده سازی عکس: …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 61 طرّاحی کنیم و بسازیم

کاوشگری صفحه 61 الف) مشخّص کنید یک خودرو از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ چرخ ، موتور ، بدنه خودرو ، شیشه ها ، در ها ، صندلی ها ، چراغ ، کاپوت ، فرمان ماشین ، کمربند ، داشبورد ب) چه چیزهایی بر حرکت خودرو اثر می گذارد؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 64 طرّاحی کنیم و بسازیم

کاوشگری صفحه 64 با توجّه به دانش، تجربیات و نتایجی که به دست آورده اید و با به کارگیری وسایل مناسب و جدید،درباره ی اینکه «چگونه می توانید خودرویی بسازید که با استفاده از انرژی الکتریکی حرکت کند و تا آنجا که ممکن است، مسافت طولانی تری را روی خطّ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 66 سفرانرژِی

حل تمرین علوم ششم|درس نهم:سفرانرژی آزمایش کنید صفحه 66 فعّالیت های زیر را انجام دهید و بگویید در هر مورد، چه شکلی از انرژی به شکل دیگر تبدیل می شود؟ 1- دست های خود را به هم مالش دهید تا احساس گرم شدن کنید. انرژی حرکتی به انرژی گرمایی 2- …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 67 سفرانرژِی

گفت و گو صفحه 67 نور خورشید چگونه به ایجاد ابر، باد و باران کمک می کند؟ هنگامی که نور خورشید به آب های روی زمین مثل دریا ، اقیانوس و رودخانه می تابد ، باعث تبخیر آب ها می شود. سپس این بخار هوایایجاد شده بالا می رود  و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 68 سفرانرژِی

فکرکنید صفحه 68 آیا وسیله هایی را م یشناسید که به کمک باتری کار کنند؟ بله مثل کنترل تلویزیون ، چراغ قوّه ، ساعت و .. وقتی چراغ قوّه یا اسباب بازی متحرّک را به کار می اندازید، انرژی ذخیره شده در باتری به چه شکل هایی از انرژی تبدیل …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 69 سفرانرژِی

کاوشگری صفحه 69 1- مطابق شکل فنری را از تکیه گاهی آویزان کنید و کنار آن یک خط کش بچسبانید. 2- وزنه ی کوچکی را از انتهای فنر آویزان کنید و محلّ توقّف وزنه را مشخّص کنید. 3- وزنه را به اندازه ی 2 سانتی متر به طرف پایین بکشید …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 70 سفرانرژِی

آزمایش کنید صفحه 70 یک اسباب بازی کوکی (فنردار) تهیه و آن را کمی کوک و رها کنید. بار دیگر آن را بیشتر کوک و رها کنید. چه مشاهده می کنید؟ طرز کار اسباب بازی کوکی این گونه است که فنری در خود دارد و با کوک کردن ، فنر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 71 سفرانرژِی

گفت و گو صفحه 71 در گروه خود، سفر انرژی را برای هریک از موارد زیر بیان کنید: ورزشکاری که تیر و کمان را می کشد و سپس آن را رها می کند تبدیل انرژی شیمیایی در ماهیچه ها به انرژی حرکتی کوهنوردی که از کوه بالا می رود و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 74 خیلی کوچک،خیلی بزرگ

حل تمرین علوم ششم|درس دهم:خیلی کوچک،خیلی بزرگ   جمع آوری صفحه 74 در مورد استفاده و نقش میکروسکوپ ها در دنیای امروز، اطلّاعات جمع آوری و در مورد آنها در کلاس گفت وگو کنید. میکروسکوپ از دو واژه ی یونانی میکرو(کوچک) و  اسکوپ(دیدن) تشکیل شده است و به همین دلیل …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 78 خیلی کوچک،خیلی بزرگ

گفت و گو صفحه 78 میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیج های می گیرید؟ در گذشته برای مشاهده یک سلول باید آن را می کشتند و بعد از رنگ آمیزی آن را زیر میکروسکوپ نگاه می کردند ولی امروزه با پیشرفت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 80 شگفتی های برگ

حل تمرین علوم ششم|درس یازدهم:شگفتی های برگ آزمایش کنید صفحه 80 عکس: قطره محلول یُد روی نشاسته ریخته شده است. عکس: وسایل مورد نیاز: بشر کوچک، بشر بزرگ، الکل، محلول ید، برگ شمعدانی 1-مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول یُد بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید و در …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 81 شگفتی های برگ

فکرکنید صفحه 81 نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟ نتیجه می گیریم که برای شناسایی نشاسته می توان از محلول ید استفاده کرد و همچنین در برگ نشاسته وجود دارد.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 82 شگفتی های برگ

جمع آوری اطلاعات صفحه 82 آیا می دانید در قسمتهای مختلف گیاهان کدام موادّ غذایی وجود دارند؟ در این مورد اطّلاعات جمع آوری و جدول زیر را کامل کنید: دانه ی نشاسته دار  دانه ی روغن دار ساقه ی نشاسته دار میوه ی نشاسته دار میوه ی روغن دار مثال …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 84 جنگل برای کیست؟

حل تمرین علوم ششم|درس دوازدهم:جنگل برای کیست؟ پرسش متن صفحه 84 عکس: بلوط عکس: سنجاب عکس: روباه در کلاس چهارم با زنجیره ی غذایی و چگونگی نشان دادن آن آشنا شدید. الف) رابطه ی غذایی جانداران شکل روبه رو را با زنجیره ی غذایی نشان دهید. ب) در این زنجیره، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 85 جنگل برای کیست؟

فکرکنید صفحه 85 شکل زیر ارتباط غذایی بین چند جانور را نشان می دهد. اگر جانور (ب) از بین برود با استدلال توضیح دهید کدام جانور در معرض خطر قرار می گیرد. عکس: پ>الف>ب>ت>ث زندگی (الف)و(ت)  به طور مستقیم به خطر می افتد زیرا غذای اصلی شان (ب) است. و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 87 جنگل برای کیست؟

کاوشگری صفحه 87 نمونه نتیجه نان کپک زده است نخود کپک زده است ورقه ی آلومینیومی کپک نزده است کپک در کدام نمونه (ها) رشد کرده است؟ در نمونه نان و نخود کپک هایی که رشد کرده اند، انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست آورده اند؟ از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 89 جنگل برای کیست؟

گفت و گو صفحه 89 اکنون در مورد هریک از مثال های بالا به این پرسشها پاسخ دهید: کدام جانور سود می برد؟ کدام جانور سود نمی برد؟ دوستی مورچه و شته : هم مورچه ها و هم شته ها سود می بینند. غذای مجّانی: کرکس سود می برد ولی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 90 جنگل برای کیست؟

پرسش متن صفحه 90 عکس های زیر برخی محیطها را نشان می دهند. کدام محیط را انسان ساخته است؟ کدام به طور طبیعی وجود دارد؟ این محیطها چه تفاوتی با هم دارد؟ عکس: باغ عکس: پارک عکس: جنگل 1 و 2 : باغ و پارک توسط انسان ساخته شده است …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 92 جنگل برای کیست؟

گفت و گو صفحه 92 در محلّ زندگی شما روز درخت کاری چه درخت هایی می کارند؟ آیا این درخت ها بومی منطقه ی شما هستند؟ (برعهده ی دانش آموز)   جمع آوری اطلاعات صفحه 92 به انتخاب خود یکی از موارد زیر را انجام و در کلاس ارائه دهید: …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 94 سالم بمانیم!

  حل تمرین علوم ششم|درس سیزدهم:سالم بمانیم! گفت و گو صفحه 94 میکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن ما می شود؟ از طریق بینی و دهان وارد بدن ما می شوند. ولی با دست دادن و روبوسی هم منتقل می شوند. عطسه و سرفه فرد بیمار باعث پخش شدن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 95 سالم بمانیم!

فکرکنید صفحه 95 به تصویر نگاه کنید. به نظر شما آیا این محیط می تواند سبب گسترش بیمار یهای واگیر شود؟ اگر جواب شما مثبت است، چگونه؟ این  محیطها پر از آلودگی هستند و حیواناتی مثل گربه و سگ از این ها تغذیه می کنند و می توانند ناقل بیماری …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 97 سالم بمانیم!

گفت و گو صفحه 97 بیماری ها، نشانه ها و علام تهایی دارند. بوی بد دهان، درد ماهیچه ها و سوزش هنگام دفع ادرار نشانه های بعضی از بیماری ها هستند. شما چه نشانه های دیگری از بیماری ها می شناسید؟ به عنوان مثال : دل درد ، تهوع و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 99 سالم بمانیم!

کاوشگری صفحه 99 با راهنمایی معلّم خود به صورت گروهی، فهرستی از چند بیماری غیرواگیر و علّت آنها تهیه کنید و در کلاس گزارش دهید. بیماری هایی که از طریق هوا منتقل می شوند: به وسیله عطسه یا سرفه ، ذرات در هوا پخش شده  و به دیگران سرایت می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 100 سالم بمانیم!

گفت و گو صفحه 100 گفته می شود که پیشگیری از درمان بهتر است. نظر شما چیست؟ نظر خود را با استدلال بیان کنید. چه راه هایی برای پیشگیری از بیماری های واگیر می شناسید؟ به نظر من کاملا درست است زیرا راه های پیشگیری بهتر ، کم هزینه تر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 102 از گذشته تا آینده

حل تمرین علوم ششم | درس چهاردهم:از گذشته تا آینده پرسش متن صفحه 102 وسایل ارتباط انسان ها با یکدیگر از گذشته تا امروز خیلی تغییر کرده اند. تصویرهای زیر برخی وسایل ارتباطی در گذشته را نشان می دهد: درباره ی این وسایل ارتباطی با یکدیگر گفت وگو کنید. از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی ششم صفحه 103 از گذشته تا آینده

پرسش متن صفحه 103 درباره ی فواید و ضررهای استفاده از این وسایل با هم کلاسی های خود گفت وگو کنید. فواید ضررها سریع بودن توانایی برقراری ارتباط با هرجایی حتی دورترین مکان ها رساندن خیلی از پیام ها حاوی(شکل،فیلم و …) که با وسایل ارتباطی قدیمی مقدور نبود صرفه …

بیشتر بخوانید »