آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 85 ادب از که آموختی؟

صفحه85و86

به بند مقدّمه توجه كنيد كه چگونه خواننده را وارد فضاي متن مي كند.سپس موضوع
بندهاي دوم تا چهارم را بنويسيد.

بند دوم:

لانه سازی،تخم گذاری و نحوه مراقبت از پرستوهای تازه بدنیا آمده

بند سوم:

مشکلات پرستوها در فصل پاییز

بند چهارم:

خطرات کوچ پرستوها

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …