آخرین خبرها

نحوه ساخت یک ماشین به ساگی و با ابزاری ساده

در این کلیپ نحوه ساخت یک ماشین به سادگی نشان داده میشود.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.