نحوه ساخت یک ماشین به ساگی و با ابزاری ساده

در این کلیپ نحوه ساخت یک ماشین به سادگی نشان داده میشود.

دکمه بازگشت به بالا