آخرین خبرها

ساخت ربات نقاش با ماژیک

در این کلیپ با استفاده از ماژیک و ابزاری همچون آرمیچر ساخت ربات برای کودکان آموزش داده میشود

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.