آخرین خبرها

ساخت ربات با استفاده از گیره لباس

در این کلیپ نحوه ساخت ربات ساده ای که با استفاده از سیم و گیره لباس ساخته میشود را نشان میدهد

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.