آخرین خبرها

دانستنی های آماری:مقایسه هواپیماهای نظامی بر اساس عرض آنها

در این فیلم عریض ترین هواپیما های ساخته شده توسط انسان را میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …