دانستنی های آماری:مقایسه هواپیماهای نظامی بر اساس عرض آنها

در این فیلم عریض ترین هواپیما های ساخته شده توسط انسان را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا