دانستنی های آماری:مقایسه هواپیماهای جنگی بر اساس قیمت آنها

در این فیلم هواپیماهای جنگی را بر اساس قیمت آنها به صورت رنکینگ میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا