آخرین خبرها

دانستنی های آماری:مقایسه هواپیماهای جنگی بر اساس قیمت آنها

در این فیلم هواپیماهای جنگی را بر اساس قیمت آنها به صورت رنکینگ میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …