دانستنی های آماری:مقایسه بزرگترین هواپیماهای مسافر بری از نظر ابعاد و مشخصات فنی

در این کلیپ مشخصات بزرگترین هواپیماهای مسافر بری ابعاد آنها و مشخصات فنی آنها را میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …