دانستنی های آماری:معرفی ناو های هواپیما بر کشور ها از گذشته تا کنون

در این کلیپ ناو های هواپیمابر کشور های قدرتمند را با مشخصات آنها میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …