آخرین خبرها

دانستنی های آماری:قطار هایی که در دنیا بیشترین مسافت را طی کرده اند

در این کلیپ با قطار هایی که بیشترین مسافت را در عمر خود طی کرده اند آشنا میشویم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …