دانستنی های آماری:رنکیگ کشور ها بر اساس قدرت موشکی آنها

در این فیلم رنکینگ کشور ها را بر اساس داشته های نظامی آنها میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا