آخرین خبرها

دانستنی های آماری:رنکیگ کشور ها بر اساس قدرت موشکی آنها

در این فیلم رنکینگ کشور ها را بر اساس داشته های نظامی آنها میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ ارزشمند ترین شرکت های جهان

در این کلیپ رنکینگ ارزشمند ترین شرکت های دنیا را به ترتیب میبینیم.