دانستنی های آماری:رنکینگ کشور ها بر اساس تعداد تانک های فعال آن

در این فیلم تعداد تانک های هر کشور را میبینیم و میبینیم که بیشترین تانک ها متعلق به کدام کشور است.

دکمه بازگشت به بالا