آخرین خبرها

دانستنی های آماری:رنکینگ کشور ها بر اساس تعداد تانک های فعال آن

در این فیلم تعداد تانک های هر کشور را میبینیم و میبینیم که بیشترین تانک ها متعلق به کدام کشور است.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …