دانستنی های آماری:رنکینگ کشور ها بر اسا سرانه مصرف اینترنتی

در این کلیپ رنکینگ کشور ها را بر اساس میزان مصرف حجم مصرفی را به ازای جععیت آنها میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا