آخرین خبرها

دانستنی های آماری:رنکینگ کشور ها بر اسا سرانه مصرف اینترنتی

در این کلیپ رنکینگ کشور ها را بر اساس میزان مصرف حجم مصرفی را به ازای جععیت آنها میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …