دانستنی های آماری:رنکینگ کشور ها بر اساس میزان تولید نفت آنها

در این کلیپ رنکینگ کشور ها را بر اسا میزان تولید نفت آنها از ابتدا تا کنون میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …