دانستنی های آماری:رنکینگ کشور ها بر اساس میزان تولید نفت آنها

در این کلیپ رنکینگ کشور ها را بر اسا میزان تولید نفت آنها از ابتدا تا کنون میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا