دانستنی های آماری:رنکینگ پر درآمد ترین عمارت هایی که اجاره داده میشوند.

در این فیلم میزان درآمد عمارت های معروف دنیا را میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …