آخرین خبرها

دانستنی های آماری:رنکینگ پر جمعیت ترین شهر های جهان

در این کلیپ رنکینگ پرجمعیت ترین شهر های جهان و پیش بینی جمعیت در سال 2100 را میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …