آخرین خبرها

دانستنی های آماری:رنکینگ مرتفع ترین برج های ساخته شده در جهان

در این فیلم بلند ترین برج های جهان و رنکینگ  آنها را میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …