دانستنی های آماری:رنکینگ مرتفع ترین برج های ساخته شده در جهان

در این فیلم بلند ترین برج های جهان و رنکینگ  آنها را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا